Rektörlerden Dünya Kamuoyuna 11 Dilde Gazze Bildirisi

29.7.2014

Rektörlerden Dünya Kamuoyuna 11 Dilde Gazze Bildirisi

Üniversitemizin de aralarında bulunduğu ve Türkiye'nin 81 ilinde yer alan üniversitelerin rektörleri, 11 dilde Gazze'de yaşanan olayları kınayan bildiri yayınlandı. Bildiriler şöyle:

TÜRKÇE

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN 117 REKTÖRÜNDEN DÜNYA KAMUOYUNA 11 DİLDE GAZZE BİLDİRİSİ

Gazze’de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu katliama karşı bütün dünya kör ve sağır gibi davranıyor. İsrail Yönetimi, muhakeme yeteneğini kaybetmiş ve namlunun hedefine çocukları koyarak zalimce saldırıyor. İslam dünyasının mübarek Ramazan ayında, Gazze’de, iftarlar bomba seslerinin eşliğinde keder, acı ve gözyaşları ile açılıyor. Maalesef, zalime ve zulme göz yuman herkes bu vahşetin paydaşı oluyor.

Bütün dünyanın, özellikle de İslam Dünyasının, Müslüman kardeşlerimizi ve İslami değerlerimizi hedef alan İsrail Yönetiminin eylemlerine karşı birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde ortak bir tavır ve duruş sergileme zorunluluğu bulunmaktadır. İsrail Yönetimi, bu hain saldırılarla hiçbir sonuca ulaşamayacaktır. Ancak; insanlık bu zulme sessiz kaldıkça ve göz yumdukça, hayatını kaybeden çocukların hikâyelerini daha çok dinleyecektir.

Aşağıda imzası bulunan Türkiye Üniversiteleri Rektörleri olarak; işgalci İsrail Yönetiminin, 8 Temmuz 2014 tarihinde Gazze Şeridi’ne yönelik olarak başlatmış olduğu hava ve devamında kara saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Aralarında masum çocuk ve kadınların da bulunduğu beş yüzden fazla sivil Filistinlinin hayatını kaybettiği ve binlercesinin yaralandığı, Uluslararası hukuka ve temel insan haklarına aykırı saldırıları nefretle telin ediyoruz.

İşgalci İsrail Yönetiminin bu saldırısı ilk değildir ve uluslararası hukukun açıkça bir kez daha ihlalidir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, ABD, AB ve Arap Yönetimlerinin önemli bir kısmının bu süreçteki açık destekleri, İsrail’in daha da saldırganlaşmasının temel nedenidir. Uluslararası toplum, İsrail’in insanlık ve savaş suçu olan bu politikalarına göz yummaktadır. Oysa bölgesel ve uluslararası aktörlerin; işgalci İsrail Yönetimine karşı açık tavır alarak, sonuç odaklı baskı politikaları uygulamaları beklenmektedir.

Ayrıca uluslararası nizamı koruma misyonu olan, ancak bu konuda başarısızlığı birçok kez teyit edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, bu saldırılardan dolayı İsrail'i kınayan ve yaptırımlar öngören bir kararı en kısa zamanda kabul etmesi ve uygulamaya koyması uluslararası kamuoyunca beklenmektedir. Birleşmiş Milletlerin; İsrail Yönetimi aleyhine onlarca kararı olmasına rağmen, BM kararlarını uygulamayan İsrail Yönetimine hiçbir yaptırım uygulamaması ise son derece düşündürücüdür.

Türkiye Üniversiteleri Rektörleri olarak;

• Gazze’deki zulme karşı ulusal ve uluslararası platformda kamuoyu oluşturma konusunda her türlü sorumluluğu alacağımızı,

• Gazze’deki kardeşlerimize destek olmak için ülke çapında tüm üniversitelerimizde destek ve yardım kampanyaları başlatacağımızı,

• Gazze’de hayatını kaybeden ve yaralanan mağdurlar için İsrail Yönetiminin tazminat ödemesi için tüm hukuki yolları kullanacağımızı,

• Katliam emrini veren ve uygulayanların, uluslararası hukuk nezdinde hesap vermelerinin ve cezalandırılmalarının takipçisi olacağımızı,

• Gazze’ye yönelik hukuksuz abluka ve işgalin kaldırılması için uluslararası kamuoyunu harekete geçireceğimizi,

• İşgal edilmiş öz vatanlarında cezaevi hayatı yaşayan kardeşlerimizin, Başkenti Kudüs olan Bağımsız Filistin Devleti kurulması taleplerini desteklediğimizi,

• Gazze’deki kardeşlerimize uygulanan bu insanlık dışı katliam bitinceye ve Gazze ablukası kalkıncaya kadar, İsrail Yönetiminin katliamını kınamayan İsrail’deki üniversitelerle; her türlü akademik, kültürel ve sosyal ilişkilerimizi sonlandıracağımızı,

• İsrail Yönetiminin katliamına karşı tepki koyan, sesini yükselten, protesto eden İsrail Üniversiteleri ve Musevi Bilim insanlarıyla ise her türlü akademik, kültürel ve sosyal ilişkilerimizi devam ettireceğimizi, katliamı sonlandırma ve barış için yapacakları her türlü girişimlerine destek vereceğimizi,

• Kendileri; ülkelerinin dışında barış ve huzur içinde yaşarken, kendi vatanlarında acı çeken ve hayatını kaybeden Filistinli mazlumlar için, İsrail Yönetimine tepki koyan Musevi Cemaatlerine ve vatandaşlarına her türlü desteği vereceğimizi,

kamuoyuna deklare ederken;

Siyonist İsrail Yönetiminin saldırılarında hayatını kaybeden Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ REKTÖRLERİ

Adıyaman Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Talha Gönüllü
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İsmail Yüksek  
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Karaca
Hacettepe Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Murat Tuncer
Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erkan İbiş
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. İrfan Aslan
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hüseyin Akan
Sakarya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Muzaffer Elmas
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Metin Doğan
Galatasaray Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ethem Tolga
Gazi Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Süleyman Büyükberber
İstanbul Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yunus Söylet
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ömer Demir 

Marmara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. M. Emin Arat
Akdeniz Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe
Bezmialem Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Saffet Tüzgen
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Faruk Kocacık
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Musa Duman
Kastamonu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Seyit Aydın
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Muzaffer Şeker
Ordu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Tarık Yarılgaç
Bartın Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ramazan Kaplan
Üsküdar Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Nevzat Tarhan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hayri Coşkun
Karabük Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Burhanettin Uysal
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Şahin  
Ahi Evran Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Kudret Saylam  
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mahmut Özer  
Bingöl Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Gıyasettin Baydaş  
Tunceli Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Durmuş Boztuğ  
Bozok Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Tamer Uçar  
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Azmi Özcan  

Harran Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu  
Dicle Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. A. Jale Saraç  
Hakkari Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ebubekir Ceylan  
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Tamer Yılmaz  
Hitit Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Reha Metin Alkan  
Selçuk Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hakkı Gökbel  
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Yadigar İzmirli  
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. S. Bedii Omay  
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ömer Torlak  
Dumlupınar Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ahmet Karaaslan  
Fırat Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ  

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hamit Okur  
Siirt Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Murat Erman  
Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Adem Ersoy  
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. H. Hüsnü Gündüz  
Aksaray Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Acar  
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Sabahattin Aydın  

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Peyami Battal  
Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. H. Salih Güder  
Pamukkale Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı  

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Sabri Gökmen  

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu  

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Osman Şimşek  
Kırklareli Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Aykaç  
Beykent Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet Emin Karahan
Atatürk Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hikmet Koçak  
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Muammer Yaylalı  
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. A. İbrahim Savaş  

Kafkas Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Sami Özcan  
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hasan İbicioğlu  
Uşak Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Sait Çelik  
Şırnak Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali Akmaz  
Iğdır Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İ. Hakkı Yılmaz  
Ardahan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz  
Yalova Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Niyazi Eruslu  
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mahmut Doğru  
Batman Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam  

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Orhan Büyükalaca  

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ali Sürmen  
Niğde Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Adnan Görür  
Sinop Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Recep Bircan
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet Duman  
Gaziantep Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yavuz Coşkun
Erzincan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İlyas Çapoğlu  
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Burhan Aykaç  
Nişantaşı Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kerem Alkın  
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Solak  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Süleyman Baykal  
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hüseyin Karaman  
Süleyman Şah Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hüseyin Ekiz
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. İhsan Günaydın  
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. İsmail Güvenç  
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hasan Gönen  
Kırıkkale Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ekrem Yıldız  
Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Musa Yıldız
Çukurova Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Kibar  
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Galip Akhan
Anadolu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Naci Gündoğan
Bayburt Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Selçuk Coşkun
İnönü Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cemil Çelik
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. M. Fatih Karaaslan
Gebze YTE Rektörü
Prof. Dr. Orhan Şahin  
Uludağ Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kamil Dilek
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mansur Harmandar
Zirve Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Adnan Kısa
Yeditepe Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Nurcan Baç
Doğuş Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Abdullah Dinçkol
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yalçın Karayağız
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Şenay Yalçın
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez
Balıkesir Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mahir Alkan  
Biruni Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Adnan Yüksel
Amasya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Metin Orbay  
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Saatçi
Celal Bayar Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Filiz Kılıç
Düzce Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu

Gedik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Berrak Kurtuluş

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet Füzün

Avrasya Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Sami Karadeniz

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Güden

Işık Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. N. Güneç Kıyak

Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Yener Yörük

İpek Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. A. Fuat Bilkan

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Nihat İnanç

ENGLISH

GAZA ANNOUNCEMENT TO THE WORLD FROM RECTORS OF 117 UNIVERSITIES IN TURKEY IN 11 LANGUAGES

Announcement to Public

In Gaza, there has been a great tragedy of humanity. The whole world is not reacting to it as if they were all deaf and blind. The Israeli government has lost its discernment and attack cruelly by putting the children in front of guns. In Ramadan, the holy month of Islamic world, people are having their iftar meal through the bombs with tears, grief and sorrow. Unfortunately, everyone, who closes their eyes to these cruel people and this kind of cruelty, is a sharer of that violence.

The whole world, especially Islamic, have to be together and display a common attitude in cooperation and solidarity towards actions of Israeli government, which aims our Muslim brothers and Islamic values.
Israeli government will end up with nothing by these cruel attacks. However; the more people pass it by and are silent towards these, the more they will listen to the stories of the children who passed away.

As the Rectors of universities in Turkey, with the signs below, we vigorously condemn the air strike and ground attacks of occupant Israeli government aimed at Gaza strip on 8th July 2014. We vehemently condemn these attacks, which are against the human rights and international law, and in which more than 350 Palestinians, including innocent children and women amongst, have been killed and thousands have been injured.

This is not the first attack of occupant Israeli government and this is one more clear violation of international law. The basic reason why Israel became more aggressive is the obvious support of USA, EU, Arabic governments and especially UN. International society is passing by Israel’s policies, which are crimes of humanity and war. But, it has been expected that regional and international actors apply result oriented pressure policy with an obvious attitude towards Israeli government.

It has been expected by international public opinion that The United Nations Security Council who has a mission to protect international order, and has been confirmed as a failure many times, should as soon as possible make a decision to set sanctions on Israel and should condemn Israel because of these attacks. Although UN has dozens of decisions on Israeli government, it is extremely thought – provoking that UN does not have any sanctions on Israeli government.


We as Rectors of universities in Turkey declare that we will;

 • Take all sorts of responsibility to build public opinion against massacre on national and international platforms,
 • Start funding and aid campaigns in all universities around Turkey to support our brothers in Gaza,
 • Use all sorts of legal procedures to make Israel pay compensation for the sufferers either killed or wounded in Gaza,
 • Follow the procedure of those, who are in charge of this massacre, being questioned and punished in the eye of international law. 
 • Initiate international public opinion to eradicate illegal blockade and occupation against Gaza,
 • That we support the demand of our brothers, who live in a prison-like condition in their own homeland, establishing  independent State of Palestine with the capital city Jerusalem, 
 • Stop our all kind of academic, cultural and social relations with Israeli universities that do not blame the massacre of Israeli Government, until that non-human massacre against our brothers in Gaza is stopped and Gaza blockade is removed,
 • Continue our all kind of academic, cultural and social relations with Israeli universities and Jew academicians that react, raise their voice and protest against the massacre of Israeli government,
 • Give all kind of support to Jew societies and citizens who protest Israeli government for the sake of oppressed people of Palestine suffering and being killed in their own land, while they live in safe and peace away from their country.

May Allah’s peace and mercy be upon our casualties killed in the attacks of Zionist Israel, May their beloved ones accept our condolences, and May the injured get well soon.

Respectfully announced to public.

Rectors of Universities in Turkey

Rector of Adıyaman University 
Prof. Dr. Talha Gönüllü,

Rector of Muş Alparslan University

Prof. Dr. Nihat İnanç

Rector of Yıldız Teknik University

Prof. Dr. İsmail Yüksek

Rector of İstanbul Teknik University

Prof. Dr. Mehmet Karaca

Rector of Hacettepe University

Prof. Dr. Murat Tuncer

Rector of Ankara University

Prof. Dr. Erkan İbiş

Rector of Ağrı İbrahim Çeçen University

Prof. Dr. İrfan Aslan

Rector of Samsun 19 Mayıs University

Prof. Dr. Hüseyin Akan

Rector of Sakarya University

Prof. Dr. Muzaffer Elmas

Rector of Yıldırım Beyazıt University

Prof. Dr. Metin Doğan

Rector of Galatasaray University

Prof. Dr. Ethem Tolga

Rector of Gazi University

Prof. Dr. Süleyman Büyükberber

Rector of İstanbul University

Prof. Dr. Yunus Söylet

Rector of Social Sciences University of Ankara

Prof. Dr. Ömer Demir

Rector of Marmara University

Prof. Dr. M. Emin Arat

Rector of Akdeniz University

Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe

Rector of Bezmialem University

Prof. Dr. Saffet Tüzgen

Rector of Cumhuriyet University
Prof. Dr. Faruk Kocacık,

Rector of Fatih Sultan Mehmet Vakıf University
Prof. Dr. Musa Duman,

Rector of Kastamonu University
Prof. Dr. Seyit Aydın,

Rector of Konya Necmettin Erbakan University.
Prof. Dr. Muzaffer Şeker,

Rector of Ordu University
Prof. Dr. Tarık Yarılgaç,

Rector of Bartın University 

Prof. Dr. Ramazan Kaplan,

Rector of Üsküdar University
Prof. Dr. Nevzat Tarhan,

Rector of Abant İzzet Baysal University
Prof. Dr. Hayri Coşkun,

Rector of Karabük University   

Prof. Dr. Burhanettin Uysal,

Rector of Tokat Gaziosmanpaşa University

Prof. Dr. Mustafa Şahin,

Rector of Ahi Evran University   

Prof. Dr. Kudret Saylam,

Rector of Bülent Ecevit University

Prof. Dr. Mahmut Özer,

Rector of Bingöl University       

Prof. Dr. Gıyasettin Baydaş,

Rector of Tunceli University       

Prof. Dr. Durmuş Boztuğ,

Rector of Bozok University       

Prof. Dr. Tamer Uçar,

Rector of Bilecik Şeyh Edebali University

Prof. Dr. Azmi Özcan,

Rector of Harran University       

Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu,

Rector of Dicle University         

Prof. Dr. A. Jale Saraç,

Rector of Hakkari University     

Prof. Dr. Ebubekir Ceylan,

Rector of Hasan Kalyoncu University

Prof. Dr. Tamer Yılmaz,

Rector of Hitit University           

Prof. Dr. Reha Metin Alkan,

Rector of Selçuk University     

Prof. Dr. Hakkı Gökbel,

Rector of İstanbul Aydın University

Prof. Dr. Yadigar İzmirli,

Rector of Mardin Artuklu University

Prof. Dr. S. Bedii Omay,

Rector of KTO Karatay University

Prof. Dr. Ömer Torlak,

Rector of Dumlupınar University

Prof. Dr. Ahmet Karaaslan,

Rector of Fırat University           

Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ,

Rector of İstanbul Medeniyet University

Prof. Dr. Hamit Okur,

Rector of Siirt University           

Prof. Dr. Murat Erman,

Rector of Adana Bilim Teknoloji University

Prof. Dr. Adem Ersoy,

Rector of Yeni Yüzyıl University 

Prof. Dr. H. Hüsnü Gündüz,

Rector of Aksaray University   

Prof. Dr. Mustafa Acar,

Rector of İstanbul Medipol University

Prof. Dr. Sabahattin Aydın,  

Rector of Yüzüncü Yıl University

Prof. Dr. Peyami Battal,

Rector of Mustafa Kemal University

Prof. Dr. H. Salih Güder,

Rector of Pamukkale University 

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı,

Rector of Karamanoğlu Mehmet Bey Univ.

Prof. Dr. Sabri Gökmen,

Rector of Adnan Menderes University

Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu,

Rector of Namık Kemal University

Prof. Dr. Osman Şimşek

Rector of Kırklareli University

Prof. Dr. Mustafa Aykaç,

Rector of Beykent University

Prof. Dr. Mehmet Emin Karahan,

Rector of Atatürk University
Prof. Dr. Hikmet Koçak,

Rector of Erzurum Teknik University

Prof. Dr. Muammer Yaylalı,

Rector of Çankırı Karatekin University

Prof. Dr. A. İbrahim Savaş,

Rector of Kafkas University     

Prof. Dr. Sami Özcan,

Rector of Süleyman Demirel University

Prof. Dr. Hasan İbicioğlu,

Rector of Uşak University

Prof. Dr. Sait Çelik,

Rector of Şırnak University
Prof. Dr. Ali Akmaz,

Rector of Iğdır University
Prof. Dr. İ. Hakkı Yılmaz,

Rector of Ardahan University
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz,

Rector of Yalova University
Prof. Dr. Niyazi Eruslu,

Rector of Bitlis Eren University
Prof. Dr. Mahmut Doğru,

Rector of Batman University
Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam,

Rector of Osmaniye Korkutata University

Prof. Dr. Orhan Büyükalaca,

Rector of Bursa Teknik University

Prof. Dr. Ali Sürmen,

Rector of Niğde University
Prof. Dr. Adnan Görür,

Rector of Sinop University
Prof. Dr. Recep Bircan,

Rector of Artvin Çoruh University

Prof. Dr. Mehmet Duman,

Rector of Gaziantep University
Prof. Dr. Yavuz Coşkun,

Rector of Erzincan University
Prof. Dr. İlyas Çapoğlu,

Rector of İstanbul Gelişim University

Prof. Dr. Burhan Aykaç,

Rector of Nişantaşı University

Prof. Dr. Kerem Alkın,

Rector of Afyon Kocatepe University

Prof. Dr. Mustafa Solak,

Rector of Karadeniz Teknik University

Prof. Dr. Süleyman Baykal,

Rector of Recep Tayyip Erdoğan University

Prof. Dr. Hüseyin Karaman,

Rector of Süleymanşah University

Prof. Dr. Hüseyin Ekiz,

Rector of Gümüşhane University

Prof. Dr. İhsan Günaydın,

Rector of Kilis  7 Aralık University

Prof. Dr. İsmail Güvenç,

Rector of Eskişehir Osmangazi University

Prof. Dr. Hasan Gönen,

Rector of Kırıkkale University

Prof. Dr. Ekrem Yıldız,

Rector of Türk-Kazak University

Prof. Dr. Musa Yıldız

Rector of Çukurova University
Prof. Dr. Mustafa Kibar,

Rector of İzmir Katip Çelebi University

Prof. Dr. Galip Akhan,

Rector of Anadolu University
Prof. Dr. Naci Gündoğan,

Rector of Bayburt University
Prof. Dr. Selçuk Coşkun,

Rector of İnönü University
Prof. Dr. Cemil Çelik

Rector of Kahramanmaraş Sütçü İmam University

Prof. Dr. M. Fatih Karaaslan

Rector of Gebze YTE
Prof. Dr. Orhan Şahin,

Rector of Uludağ University
Prof. Dr. Kamil Dilek,

Rector of Muğla Sıtkı Koçman University

Prof. Dr. Mansur Harmandar,

Rector of Zirve University
Prof. Dr. Adnan Kısa,

Rector of Yeditepe University
Prof.Dr. Nurcan Baç,

Rector of Doğuş University
Prof.Dr. Abdullah Dinçkol,

Rector of Mimar Sinan Güzel Sanatlar University
Prof. Dr. Yalçın Karayağız,

Rector of Bahçeşehir University
Prof. Dr. Şenay Yalçın,

Rector of İstanbul 29 Mayıs University
Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez,

Rector of Balıkesir University
Prof. Dr. Mahir Alkan,

Rector of Biruni University
Prof. Dr. Adnan Yüksel,

Rector of Amasya University
Prof. Dr. Metin Orbay,

Rector of Mehmet Akif Ersoy University

Prof. Dr. Mustafa Saatçi,

Rector of Celal Bayar University

Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli,

Nevşehir Haci Bektaş Veli University
Prof. Dr. Filiz Kılıç,

Rector of Düzce University
Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu

Rector of Gedik University

Prof.Dr. Berrak Kurtuluş

Rector of Dokuz Eylül University

Prof. Dr. Mehmet Füzün

Rector of Avrasya University

Prof. Dr. Sami Karadeniz

Rector of İzmir YTE
Prof. Dr. Mustafa Güden

Rector of Işık University

Prof. Dr. N. Güneç Kıyak

Rector of Trakya University

Prof. Dr. Yener Yörük

Rector of İpek University

Prof. Dr. A. Fuat Bilkan

KURDISH

JI 117 REKTORÊN ZANÎNGEHÊN TIRKIYEYÊ JI BO RAYA GIŞTÎ YA CÎHANÊ BI 11 ZIMANAN DAXUYANIYA XEZZEYÊ

Di vê demê de li Xezze’yê yêk dramekî mezin ya însanî tê dîtin.Li hember vê qetlîamê temamê dinyayê wekî kor û kerran tev digere. Desthilatdariya Îsraîl’ê muhakemeya xwe winda kiriye û bi zalimane berê gulleyan daye ber zarokan û wisa êrîşê dike. Di vê Remezana meha mubarek ya Muslumanan de li Xezze’yê fitar bi dengên bombeyan li gel êş û keder û rondikan têne vekirin. Mixabin, herkesê ku li hember vê zulmê û wan zaliman bêdeng dimînin jî hevparê wê dibin.

Temamê dinyayê û bi taybetî jî Alema Îslamê divê li hember Desthilatdariya Îsraîlê, ya ku hedefa wê birayên me yên Musluman û qîmetên me yên Îslamî ne, bi ruhiyeta yekîtî, desthevgirtin û pêkevayetiyê hereket bike û tev bigere.Desthilatdariya Îsraîl’ê bi van êrîşan ve nagehe tu encaman. Lêbelê; hindî ku însaniyet li hember van êrîşan bêdeng bimîne û çavên xwe bimiçiqe dê çîrokên wan zarokên mirî zêdetir bibîhîsin.

Em wek Rektorên Zanîngehên Turkiyeyê ên ku îmzayên wan li jêr in; êrîşên Desthilatdariya Îsraîl’a dagirker, ên 8ê Tîrmeha 2014ê li ser Xetta Xezze’yê pêşiyê bi hewa û paşî jî bi bejayî destpê kirî bi tundî şermezar dikin. Em wan êrîşên ku li dijî mafê mirovan û huqûqa Navnetewî hatine pêk ku di encama wan de jî di gel zarok û jinên xalîxerez ji 500 Filîstîniyan zêdetir sivîl hatine kuştin û bi hezaran birîndar bûne, bi nefret şermezar û tel’în dikin.

Ev ewilîn êrîşaDesthilatdariya Îsraîl’ê dakirkir nîne û ev bi aşkerayî îhlala huqûqa navnetewî ye. Di serî de Neteweyên Yekbûyî, qismeke girîng ya YDA (ABD), YE (AB) û Desthilatdariyên Ereban piştgiriya vê pêvajoyê dikin û ewjî dibe sebebê harbûna Îsraîlê. Raya giştî ya navnetewî li hember van polîtîkayên Îsraîlê ên sûçê mirovahîyê ne û li dijî huqûqa şerî ne bêdeng e. Lêbelê hêvî ew e ku aktorên herêmî û navnetewî; li hember Desthilatdariya Îsraîlê bi eşkerayî helwestekê nîşan bidin û ji bo encameke erênî polîtîkayeke xurt pêk bînin.

Herwisa raya giştî ya navnetewî ji Konseya Ewlehiyê a Neteweyên Yekbûyî ya ku mîsyona wê parastina nizama navnetewî ye lê di vî warî de gelek caran têkçûye, hêvî dike ku ewdi wexteke nêzîk de biryarekê bide û wê bîne cih ku bi wê biryarê Îsraîl bête şermizarkirin. Gelek balkêş e ku bi dehan biryarên Neteweyên Yekbûyî yên ji boÎsraîla ku biryarên NY’ê qet pêknaîne hene; lê NY (BM) nikare çi tiştekê li hember wê dewletê bike.

Wek Rektorên Zanîngehên Turkiyeyê;

 • Em amade ne ku;di qadên netewî û navnetewî de ku li hember zulma li Xezze’yê çêdibe berpirsyariyê werbigirin ku hişyariyeke giştî pêkbînin,
 • Li temamê zanîngehê welatê me ji bo piştgiriya birayên me yên li Xezzeyê dest bi kampanyayên harîkarî û piştgiritiyê bikin,
 • Da ku Desthilatdariya Îsraîlê ji bo kuştî û birîndarên Xezzeyê, tezmînetê bide dê hemû rêyên huquqî bikarbînin,
 • Em dê çavnêrî û teqîbê bikin ku ew kesên ku emrê qetlîamê dane û ew pêk înane li ber huqûqa navnetewî bêne darizandin û mehkûm bibin,
 • Ji bo ku ew abluka û dagirkeriya bêdad ya li Xezzeyê rabe, em dê zoriyê li ser raya giştî ya navnetewî bikin,
 • Em dê piştgiriya biryara birayên xwe ên ku di welatê xwe yê hatiye dagirkirin de bûne sêwî û hebsî bikin ku ew Dewleta Filîstînê ya Serbixwe ku paytextê wê Qudûs e,
 • Heta ku ev qetlîama neînsanî ya li hember birayên me yên Xezzeyê xilas nebe û ablukaya Xezzeyê jî nerabe, em ligel zanîngehên li Îsraîlê ên ku qetlîama Desthilatdariya Îsraîlê şermeze nekin; her curre têkiliyên xwe yên akademîk, çandî û civakî dê bi dawî bînin,
 • Li gel Zanîngehên Îsraîlê û zanyarên zanista Musewîyatiyê ên ku li hember qetlîama Desthilatdariya Îsraîlê dengê xwe bilind kirine jî dê her curre têkiliyên xwe yên akademîk, çandî û civakî bidomînin; û emdê piştgiriya her curre kirinên wan sazî û kesan bikin ên ku ji bo pêkînana aştî û dawîînana qetlîamê,
 • Em dê piştgiriya wan Cemaetên Musewî û wan hemwelatiyên Îsraîlê jî bikin ku ew bi xwe li derveyî welatê xwe bi aştî û aramî dijîn lê ji bo mezlûmên Filîstînî yên li welatê xwe êşê dikêşin û dimirin li hember Desthilatdariya Îsraîlê radibin û bertekan nîşan didin,

Bi vî şiklî em ji bo raya giştî radigehînin û;

Ji bo Şehîdên me yên di êrîşên Desthilatdariya Îsraîla Siyonîst de hatine kuştin ji Xwedayê xwe rehmetê û ji bo mirovên wan sersaxî û bo birîndaran jî şîfayê dixwazin.

Di gel rêzdariyê ji bo raya giştî.

Rektorê Zanîngeha Adıyamanê

Prof. Dr. Talha Gönüllü

Rektorê Zanîngeha Muş Alparslanî

Prof. Dr. Nihat İnanç

Rektorê Zanîngeha Yıldız Teknikê

Prof. Dr. İsmail Yüksek

Rektorê Zanîngeha İstanbul Teknikê

Prof. Dr. Mehmet Karaca

Rektorê Zanîngeha Hacettepeyê

Prof. Dr. Murat Tuncer

Rektorê Zanîngeha Ankarayê

Prof. Dr. Erkan İbiş

Rektorê Zanîngeha Ağrı İbrahim Çeçenî

Prof. Dr. İrfan Aslan

Rektorê Zanîngeha Samsun 19 Mayısê

Prof. Dr. Hüseyin Akan

Rektorê Zanîngeha Sakaryayê

Prof. Dr. Muzaffer Elmas

Rektorê Zanîngeha Yıldırım Beyazıtî

Prof. Dr. Metin Doğan

Rektorê Zanîngeha Galatasarayê

Prof. Dr. Ethem Tolga

Rektorê Zanîngeha Gaziyê

Prof. Dr. Süleyman Büyükberber

Rektorê Zanîngeha Istanbulê

Prof. Dr. Yunus Söylet

Rektorê Zanîngeha Ankara Sosyal Bilimlerê

Prof. Dr. Ömer Demir

Rektorê Zanîngeha Marmarayê

Prof. Dr. M. Emin Arat

Rektorê Zanîngeha Akdenizê

Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe

Rektorê Zanîngeha Bezmialemê

Prof. Dr. Saffet Tüzgen

Rektorê Zanîngeha Cumhuriyetê

Prof. Dr. Faruk Kocacık

Rektorê Zanîngeha Fatih Sultan Mehmet ya Waqifê

Prof. Dr. Musa Duman

Rektorê Zanîngeha Kastamonuyê

Prof. Dr. Seyit Aydın

Rektorê Zanîngeha Konya Necmettin Erbakanî

Prof. Dr. Muzaffer Şeker

Rektorê Zanîngeha Orduyê

Prof. Dr. Tarık Yarılgaç

Rektorê Zanîngeha Bartınê

Prof. Dr. Ramazan Kaplan

Rektorê Zanîngeha Üsküdarê

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Rektorê Zanîngeha Abant İzzet Baysalî

Prof. Dr. Hayri Coşkun

Rektorê Zanîngeha Karabükê

Prof. Dr. Burhanettin Uysal

Rektorê Zanîngeha Tokat Gaziosmanpaşayî

Prof. Dr. Mustafa Şahin

Rektorê Zanîngeha Ahi Evranî

Prof. Dr. Kudret Saylam

Rektorê Zanîngeha Bülent Ecevitî

Prof. Dr. Mahmut Özer

Rektorê Zanîngeha Bingölê

Prof. Dr. Gıyasettin Baydaş

Rektorê Zanîngeha Tunceliyê

Prof. Dr. Durmuş Boztuğ

Rektorê Zanîngeha Bozokê

Prof. Dr. Tamer Uçar

Rektorê Zanîngeha Bilecik Şeyh Edebaliyî

Prof. Dr. Azmi Özcan

Rektorê Zanîngeha Harranê

Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu

Rektora Zanîngeha Dicleyê          

Prof. Dr. A. Jale Saraç

Rektorê Zanîngeha Hakkariyê

Prof. Dr. Ebubekir Ceylan

Rektorê Zanîngeha Hasan Kalyoncuyê

Prof. Dr. Tamer Yılmaz

Rektorê Zanîngeha Hititê            

Prof. Dr. Reha Metin Alkan

Rektorê Zanîngeha Selçukê

Prof. Dr. Hakkı Gökbel

Rektorê Zanîngeha Istanbul Aydınê

Prof. Dr. Yadigar İzmirli

Rektorê Zanîngeha Mardin Artukluyê

Prof. Dr. S. Bedii Omay

Rektorê Zanîngeha KTO Karatayê

Prof. Dr. Ömer Torlak

Rektorê Zanîngeha Dumlupınarê

Prof. Dr. Ahmet Karaaslan

Rektorê Zanîngeha Fıratê

Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ

Rektorê Zanîngeha İstanbul Medeniyetê

Prof. Dr. Hamit Okur

Rektorê Zanîngeha Siirtê         

Prof. Dr. Murat Erman

Rektorê Zanîngeha Adana Bilim Teknolojiyê

Prof. Dr. Adem Ersoy

Rektorê Zanîngeha Yeni Yüzyılê

Prof. Dr. H. Hüsnü Gündüz

Rektorê Zanîngeha Aksaray

Prof. Dr. Mustafa Acar

Rektorê Zanîngeha İstanbul Medipolê

Prof. Dr. Sabahattin Aydın

Rektorê Zanîngeha Yüzüncü Yılê

Prof. Dr. Peyami Battal

Rektorê Zanîngeha Mustafa Kemalî

Prof. Dr. H. Salih Güder

Rektorê Zanîngeha Pamukkaleyê

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı

Rektorê Zanîngeha Karamanoğlu Mehmet Beyî

Prof. Dr. Sabri Gökmen

Rektorê Zanîngeha Adnan Menderesî

Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu

Rektorê Zanîngeha Namık Kemalî

Prof. Dr. Osman Şimşek

Rektorê Zanîngeha Kırklareliyê

Prof. Dr. Mustafa Aykaç

Rektorê Zanîngeha Beykentê

Prof. Dr. Mehmet Emin Karahan

Rektorê Zanîngeha Atatürkî

Prof. Dr. Hikmet Koçak

Rektorê Zanîngeha Erzurum Teknikê

Prof. Dr. Muammer Yaylalı

Rektorê Zanîngeha Çankırı Karatekinê

Prof. Dr. A. İbrahim Savaş

Rektorê Zanîngeha Kafkasê

Prof. Dr. Sami Özcan

Rektorê Zanîngeha Süleyman Demirelî

Prof. Dr. Hasan İbicioğlu

Rektorê Zanîngeha Uşakê

Prof. Dr. Sait Çelik

Rektorê Zanîngeha Şırnakê

Prof. Dr. Ali Akmaz

Rektorê Zanîngeha Iğdırê

Prof. Dr. İ. Hakkı Yılmaz

Rektorê Zanîngeha Ardahanê

Prof. Dr. Ramazan Korkmaz

Rektorê Zanîngeha Yalovayê

Prof. Dr. Niyazi Eruslu

Rektorê Zanîngeha Bitlis Erenê

Prof. Dr. Mahmut Doğru

Rektorê Zanîngeha Batmanê

Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam

Rektorê Zanîngeha Osmaniye Korkut Atayê

Prof. Dr. Orhan Büyükalaca

Rektorê Zanîngeha Bursa Teknikê

Prof. Dr. Ali Sürmen

Rektorê Zanîngeha Niğdeyê

Prof. Dr. Adnan Görür

Rektorê Zanîngeha Sinopê

Prof. Dr. Recep Bircan

Rektorê Zanîngeha Artvin Çoruhê

Prof. Dr. Mehmet Duman

Rektorê Zanîngeha Gaziantepê

Prof. Dr. Yavuz Coşkun

Rektorê Zanîngeha Erzincanê

Prof. Dr. İlyas Çapoğlu

Rektorê Zanîngeha İstanbul Gelişimê

Prof. Dr. Burhan Aykaç

Rektorê Zanîngeha Nişantaşıyê

Prof. Dr. Kerem Alkın

Rektorê Zanîngeha Afyon Kocatepeyê

Prof. Dr. Mustafa Solak

Rektorê Zanîngeha Karadeniz Teknikê

Prof. Dr. Süleyman Baykal

Rektorê Zanîngeha Recep Tayyip Erdoğanî

Prof. Dr. Hüseyin Karaman

Rektorê Zanîngeha Süleyman Şahî

Prof. Dr. Hüseyin Ekiz

Rektorê Zanîngeha Gümüşhaneyê

Prof. Dr. İhsan Günaydın

Rektorê Zanîngeha Kilis 7 Aralıkê

Prof. Dr. İsmail Güvenç

Rektorê Zanîngeha Eskişehir Osmangaziyê

Prof. Dr. Hasan Gönen

Rektorê Zanîngeha Kırıkkaleyê

Prof. Dr. Ekrem Yıldız

Rektorê Zanîngeha Türk-Kazakan

Prof. Dr. Musa Yıldız

Rektorê Zanîngeha Çukurovayê

Prof. Dr. Mustafa Kibar

Rektorê Zanîngeha İzmir Kâtip Çelebi

Prof. Dr. Galip Akhan

Rektorê Zanîngeha Anadoluyê

Prof. Dr. Naci Gündoğan

Rektorê Zanîngeha Bayburtê

Prof. Dr. Selçuk Coşkun

Rektorê Zanîngeha İnönüyî

Prof. Dr. Cemil Çelik

Rektorê Zanîngeha Kahramanmaraş Sütçü İmamî

Prof. Dr. M. Fatih Karaaslan

Rektorê Zanîngeha Gebze YTEyê

Prof. Dr. Orhan Şahin

Rektorê Zanîngeha Uludağê

Prof. Dr. Kamil Dilek

Rektorê Zanîngeha Muğla Sıtkı Koçmanî

Prof. Dr. Mansur Harmandar

Rektorê Zanîngeha Zirveyê

Prof. Dr. Adnan Kısa

Rektora Zanîngeha Yeditepeyê

Prof. Dr. Nurcan Baç

Rektorê Zanîngeha Doğuşê

Prof. Dr. Abdullah Dinçkol

Rektorê Zanîngeha Mimar Sinan Güzel Sanatlarê

Prof. Dr. Yalçın Karayağız

Rektora Zanîngeha Bahçeşehirê

Prof. Dr. Şenay Yalçın

Rektorê Zanîngeha İstanbul 29 Mayısê

Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez

Rektorê Zanîngeha Balıkesirê

Prof. Dr. Mahir Alkan

Rektorê Zanîngeha Biruniyî

Prof. Dr. Adnan Yüksel

Rektorê Zanîngeha Amasyayê

Prof. Dr. Metin Orbay

Rektorê Zanîngeha Mehmet Akif Ersoyî

Prof. Dr. Mustafa Saatçi

Rektorê Zanîngeha Celal Bayarî

Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli

Rektora Zanîngeha Nevşehir Hacı Bektaş Veliyî

Prof. Dr. Filiz Kılıç

Rektora Zanîngeha Düzceyê

Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu

Rektora Gedikê

Prof. Dr. Berrak Kurtuluş

Rektorê Zanîngeha Dokuz Eylülê

Prof. Dr. Mehmet Füzün

Rektorê Zanîngeha Avrasya

Prof. Dr. Sami Karadeniz

Rektorê Zanîngeha İzmir YTEyê

Prof. Dr. Mustafa Güden

Rektorê Zanîngeha Işık 

Prof. Dr. N. Güneç Kıyak

Rektorê Zanîngeha Trakya

Prof. Dr. Yener Yörük

Rektorê Zanîngeha İpek 

Prof. Dr. A. Fuat Bilkan

FRENCH

DECLARATION DES RECTEURS DE 117 UNIVERSITES EN TURQUIE CONCERNANT GAZA A LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE EN ONZE LANGUES ETRANGERES

AVIS AU PUBLIC

C’est unvéritabledrame humain qui se vit à Gaza. La communauté internationale reste aveugle et insensible à ce massacre. Le gouvernement israélien a perdu la conscience et les attaques féroces d’Israël visent les enfants. Les repas de rupture du jeûne, l’iftar, se prennent sous le bruit des bombes pendant le mois sacré ramadan du monde musulman. Malheureusement, tous ceux qui restent silencieux à cette cruauté et persécution israéliennes font partie de cette sauvagerie.

Le monde entier, tout spécialement le monde musulman, doit adopter, dans un esprit de solidarité et de fraternité, une attitude commune contre les actes d’administration israélienne, destinés à nos frères musulmans et nos valeurs islamiques. L’administration israélienne n’atteint jamais une conclusion avec ces attaques cruelles. Mais, si l’humanité continue à garder le silence face à cette cruauté, elle va encore entendre l’histoire de morts des enfants.

En tant que recteurs d'université en Turquie, signés ci-dessous, nous tenons à condamner fermement ces opérations terrestres en plus des opérations aériennes qui ont commencé le 8 juillet 2014 dans la bande de Gaza. Nous maudissons vigoureusement ces attaques en dehors de la loi internationale et de droit de l’homme, au cours desquelles des milliers ont été blessés et plus de 500 civils palestiniens ont perdu la vie dont une proportion importante sont des enfants et des femmes innocents.

Ceci n’est pas la première attaque faite par l’administration occupante israélienne et  il s'agit de nouveau clairement d'une violation du droit international. L'appui non dissimulé, à ce processus, des États-Unis, de l’Union Européenne, de la plupart des autorités arabes et notamment des Nations Unies rend Israël encore plus agressif. La communauté internationale, ferme les yeux face à ces politiques  des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis par Israël. Cependant, les acteurs régionaux et internationaux devraient adopter une position aussi claire et mener des politiques actives orientées résultat, contre la puissance occupante d’Israël.

Ayant une responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationale mais qui a échoué plusieurs fois dans ce domaine, le Conseil de Sécurité des Nations Unies, dont la part, la communauté internationale s’attend une décision condamnant Israël à cause de ces attaques et qu’il la met en pratique dès que possible et aussi lui imposant des sanctions. Malgré le fait que les Nations Unies ont adopté plusieurs résolutions contre l’administration israélienne, Israël continue à ne pas appliquer les décisions des Nations Unies et ce dernier n’impose aucune sanction contre l’administration israélienne et ceci suscite donc une grande réflexion.  

En tant que recteurs d'université en Turquie:

Nous déclarons à l’opinion publique par la présente que :

Nous assumerons pleinement la responsabilité afin de créer une opinion publique au niveau national et international contre l'agression israélienne sur Gaza,

Nous créerons des campagnes d’aide nationales dans toutes les universités à travers le pays pour soutenir nos frères Gazaouïs,

Nous entamerons des poursuites judiciaires pour que l’administration israélienne verse une indemnisation aux blessés et pour les personnes qui ont perdu la vie à Gaza,

Nous assurerons un suivi rigoureux pour que les autorités qui ont ordonné ce massacre et ceux qui l'appliquent se justifient devant le droit international et qu’ils se retrouvent pénalisé,

Nous mobiliserons la communauté internationale pour supprimer ce blocus illégal et mettre fin à l'occupation de Gaza,

Nous soutenons les demandes de nos frères qui vivent comme prisonniers dans leur patrie et qui désirent la création d'un Etat Palestinien indépendant dont la capitale est Jérusalem,

Nous mettrons fin à toutes nos relations académiques, culturelles et sociales avec les universités israéliennes qui ne condamnent pas ce massacre israélien à moins que ce blocus à Gaza soit supprimé  et le massacre inhumain contre nos frères Gazaouïs se termine,

Nous continuerons à toutes nos relations académiques, culturelles et sociales avec les scientifiques juifs et les universités qui réagissent, protestent et élèvent la voix contre le massacre israélien et nous apporterons notre soutien aux toutes tentatives pour mettre fin au massacre et apporter la paix,

Bien qu’ils vivent en paix et en sécurité en dehors de leur pays d’origine, nous apporterons tout notre soutien aux communautés et au peuple juifs qui réagissent contre l’administration israélienne pour les victimes palestiniennes qui perdent la vie et souffrent dans leur patrie,

Et nous exprimons nos condoléances aux familles endeuillées et nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés et la miséricorde de Dieu sur des martyres qui ont perdu la vie dans ces attaques faites par l’administration sioniste israélienne.

Bien respectueusement.


RECTEURS D'UNIVERSITE EN TURQUIE

Recteur de l’Université d’Adıyaman
Prof. Dr. Talha Gönüllü,

Recteur de l’Université de Muş Alparslan

Prof. Dr. Nihat İnanç,

Recteur de l’Université Technique de Yıldız
Prof. Dr. İsmail Yüksek,
Recteur de l’Université Technique d’Istanbul
Prof. Dr. Mehmet Karaca,
Recteur de l’Université d'Hacettepe
Prof. Dr. Murat Tuncer,
Recteur de l’Université d’Ankara
Prof. Dr. Erkan İbiş,
Recteur de l’Université d’Ağrı İbrahim Çeçen
Prof. Dr. İrfan Aslan,
Recteur de l’Université de Samsun Ondokuz Mayıs

Prof. Dr. Hüseyin Akan,
Recteur de l’Université de Sakarya
Prof. Dr. Muzaffer Elmas,
Recteur de l’Université Yıldırım Beyazıt
Prof. Dr. Metin Doğan,
Recteur de l’Université Galatasaray  

Prof. Dr. Ethem Tolga,
Recteur de l’Université Gazi
Prof. Dr. Süleyman Büyükberber,
Recteur de l’Université d’İstanbul
Prof. Dr. Yunus Söylet,
Recteur de l’Université des Sciences Sociales d’Ankara
Prof. Dr. Ömer Demir,
Recteur de l’Université de Marmara
Prof. Dr. M. Emin Arat,
Recteur de l’Université d’Akdeniz

Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe,
Recteur de l’Université Bezmialem
Prof. Dr. Saffet Tüzgen,
Recteur de l’Université Cumhuriyet
Prof. Dr. Faruk Kocacık,
Recteur de l’Université Fatih Sultan Mehmet
Prof. Dr. Musa Duman,
Recteur de l’Université de Kastamonu
Prof. Dr. Seyit Aydın,
Recteur de l’Université de Konya Necmettin Erbakan

Prof. Dr. Muzaffer Şeker,
Recteur de l’Université d’Ordu
Prof. Dr. Tarık Yarılgaç,
Recteur de l’Université de Bartın
Prof. Dr. Ramazan Kaplan,
Recteur de l’Université d’Üsküdar
Prof. Dr. Nevzat Tarhan,
Recteur de l’Université d’Abant İzzet Baysal

Prof. Dr. Hayri Coşkun,
Recteur de l’Université de Karabük    

Prof. Dr. Burhanettin Uysal,

Recteur de l’Université de Tokat Gaziosmanpaşa

Prof. Dr. Mustafa Şahin,
Recteur de l’Université Ahi Evran

Prof. Dr. Kudret Saylam,
Recteur de l’Université Bülent Ecevit

Prof. Dr. Mahmut Özer,
Recteur de l’Université de Bingöl

Prof. Dr. Gıyasettin Baydaş,
Recteur de l’Université de Tunceli   

Prof. Dr. Durmuş Boztuğ,
Recteur de l’Université de Bozok

Prof. Dr. Tamer Uçar,
Recteur de l’Université de Bilecik Şeyh Edebali

Prof. Dr. Azmi Özcan,

Recteur de l’Université de Harran        

Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu,
Recteur de l’Université de Dicle

Prof. Dr. A. Jale Saraç,
Recteur de l’Université d’Hakkari

Prof. Dr. Ebubekir Ceylan,
Recteur de l’Université Hasan Kalyoncu

Prof. Dr. Tamer Yılmaz,
Recteur de l’Université de Hitit           

Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
Recteur de l’Université de Selçuk

 Prof. Dr. Hakkı Gökbel,
Recteur de l’Université d’İstanbul Aydın

Prof. Dr. Yadigar İzmirli,
Recteur de l’Université de Mardin Artuklu

Prof. Dr. S. Bedii Omay,
Recteur de l’Université de KTO Karatay

Prof. Dr. Ömer Torlak,
Recteur de l’Université de Dumlupınar

Prof. Dr. Ahmet Karaaslan,
Recteur de l’Université de Fırat

Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ,

Recteur de l’Université d’İstanbul Medeniyet

Prof. Dr. Hamit Okur,
Recteur de l’Université de Siirt

Prof. Dr. Murat Erman,
Recteur de l’Université de Science et de Technologie d’Adana

Prof. Dr. Adem Ersoy,
Recteur de l’Université de Yeni Yüzyıl

Prof. Dr. H. Hüsnü Gündüz,
Recteur de l’Université d’Aksaray

Prof. Dr. Mustafa Acar,
Recteur de l’Université d’İstanbul Medipol

Prof. Dr. Sabahattin Aydın,  

Recteur de l’Université de Yüzüncü Yıl

Prof. Dr. Peyami Battal,
Recteur de l’Université Mustafa Kemal

Prof. Dr. H. Salih Güder,
Recteur de l’Université de Pamukkale

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı,

Recteur de l’Université Karamanoğlu Mehmet Bey

Prof. Dr. Sabri Gökmen,

Recteur de l’Université Adnan Menderes

Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu,

Recteur de l’Université Namık Kemal 

Prof. Dr. Osman Şimşek,
Recteur de l’Université de Kırklareli

Prof. Dr. Mustafa Aykaç,
Recteur de l’Université de Beykent 

Prof. Dr. Mehmet Emin Karahan,
Recteur de l’Université Atatürk
Prof. Dr. Hikmet Koçak,
Recteur de l’Université Technique d’Erzurum

Prof. Dr. Muammer Yaylalı,
Recteur de l’Université de Çankırı Karatekin

Prof. Dr. A. İbrahim Savaş,

Recteur de l’Université de Kafkas       

Prof. Dr. Sami Özcan,
Recteur de l’Université Süleyman Demirel

Prof. Dr. Hasan İbicioğlu,
Recteur de l’Université d’Uşak

Prof. Dr. Sait Çelik,
Recteur de l’Université de Şırnak
Prof. Dr. Ali Akmaz,
Recteur de l’Université d’Iğdır
Prof. Dr. İ. Hakkı Yılmaz,
Recteur de l’Université d’Ardahan
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz,
Recteur de l’Université de Yalova
Prof. Dr. Niyazi Eruslu,
Recteur de l’Université de Bitlis Eren
Prof. Dr. Mahmut Doğru,
Recteur de l’Université de Batman
Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam,

Recteur de l’Université d’Osmaniye Korkutata

Prof. Dr. Orhan Büyükalaca,

Recteur de l’Université Technique de Bursa 

Prof. Dr. Ali Sürmen,
Recteur de l’Université de Niğde
Prof. Dr. Adnan Görür,
Recteur de l’Université de Sinop
Prof. Dr. Recep Bircan,
Recteur de l’Université d’Artvin Çoruh

 Prof. Dr. Mehmet Duman,
Recteur de l’Université de Gaziantep
Prof. Dr. Yavuz Coşkun,
Recteur de l’Université d’Erzincan
Prof. Dr. İlyas Çapoğlu,
Recteur de l’Université d’İstanbul Gelişim 

Prof. Dr. Burhan Aykaç,
Recteur de l’Université de Nişantaşı

Prof. Dr. Kerem Alkın,
Recteur de l’Université d’Afyon Kocatepe

Prof. Dr. Mustafa Solak,
Recteur de l’Université Technique de Karadeniz

Prof. Dr. Süleyman Baykal,
Recteur de l’Université Recep Tayyip Erdoğan

Prof. Dr. Hüseyin Karaman,
Recteur de l’Université Süleymanşah

Prof. Dr. Hüseyin Ekiz,
Recteur de l’Université de Gümüşhane

Prof. Dr. İhsan Günaydın,
Recteur de l’Université de Kilis  7 Aralık 

Prof. Dr. İsmail Güvenç,
Recteur de l’Université d’Eskişehir Osmangazi 

Prof. Dr. Hasan Gönen,
Recteur de l’Université de Kırıkkale

Prof. Dr. Ekrem Yıldız,
Recteur de l’Université Türk-Kazak 

Prof. Dr. Musa Yıldız
Recteur de l’Université de Çukurova
Prof. Dr. Mustafa Kibar,
Recteur de l’Université d’İzmir Katip Çelebi

Prof. Dr. Galip Akhan,
Recteur de l’Université d’Anadolu
Prof. Dr. Naci Gündoğan,
Recteur de l’Université de Bayburt
Prof. Dr. Selçuk Coşkun,
Recteur de l’Université d’İnönü
Prof. Dr. Cemil Çelik
Recteur de l’Université de Kahramanmaraş Sütçü İmam

Prof. Dr. M. Fatih Karaaslan
Recteur de l’Institut de Technologie de Gebze
Prof. Dr. Orhan Şahin,
Recteur de l’Université d’Uludağ
Prof. Dr. Kamil Dilek,
Recteur de l’Université de Muğla Sıtkı Koçman 

Prof. Dr. Mansur Harmandar,
Recteur de l’Université de Zirve
Prof. Dr. Adnan Kısa,
Recteur de l’Université de Yeditepe
Prof.Dr. Nurcan Baç,
Recteur de l’Université de Doğuş
Prof.Dr. Abdullah Dinçkol,
Recteur de l’Université des Beaux Arts de Mimar Sinan
Prof. Dr. Yalçın Karayağız,
Recteur de l’Université de Bahçeşehir
Prof. Dr. Şenay Yalçın,
Recteur de l’Université d’İstanbul 29 Mayıs

Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez,
Recteur de l’Université de Balıkesir
Prof. Dr. Mahir Alkan,
Recteur de l’Université de Biruni
Prof. Dr. Adnan Yüksel,
Recteur de l’Université d’Amasya
Prof. Dr. Metin Orbay,
Recteur de l’Université Mehmet Akif Ersoy

Prof. Dr. Mustafa Saatçi,
Recteur de l’Université Celal Bayar 

Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli,
Recteur de l’Université de Nevşehir Haci Bektaş Veli

Prof. Dr. Filiz Kılıç
Recteur de l’Université de Düzce
Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu

Recteur de l’Université de Gedik

Prof. Dr. Berrak Kurtuluş

Recteur de l’Université de Dokuz Eylül

Prof. Dr. Mehmet Füzün

Recteur de l’Université de Avrasya

Prof. Dr. Sami Karadeniz

Recteur de l’Institut de Technologie de İzmir 

Prof. Dr. Mustafa Güden

Recteur de l’Université de Işık 

Prof. Dr. N. Güneç Kıyak

Recteur de l’Université de Trakya 

Prof. Dr. Yener Yörük

Recteur de l’Université de İpek 

Prof. Dr. A. Fuat Bilkan

GERMAN

DEKLARATION ÜBER GAZZA IN 11 SPRACHEN AN DIE WELLTÖFFENTLICHKEIT VON 117 REKTOREN DER UNIVERSITÄTEN DER TÜRKEI

Deklaration an die Öffentlichkeit

Im Gazastreifen wird zurzeit ein unmenschliches Vorgehen erlaubt. Die ganze Welt verhält sich gegenüber dieses Genozids wie taub und blind. Die israelische Regierung hat Ihr Urteilsvermögen verloren und greift Kinder bestialisch an.  Das Fastenbrechen im heiligen, islamischen Monat Ramadan  findet im Gazastreifen unter Bomben, Leid und Tränen statt. Leider, nehmen alle, die den Despoten und die Gräueltat zulassen, an dieser Brutalität teil. 

Für die ganze Welt, besonders für die islamische Welt besteht  Verantwortung darin, gegen die Taten der israelischen Regierung, die unsere muslimischen Geschwister und islamischen Werte zum Ziel macht, einheitlich Zusammenhalt zu demonstrieren. Die israelische Regierung wird durch diese tückischen Angriffe Nichts erreichen können. Jedoch wird die Menschheit durch ihr Schweigen und Wegsehen immer mehr Geschichten über Kinder hören, die ihr Leben verlieren.

Als, die unten unterschriebenen, Rektoren der Universitäten der Türkei tadeln wir die am 8. Juli 2014 angefangenen Luftangriffe und die darauffolgenden Bodenangriffe des Besatzungsregimes Israel an den Gazastreifen. Wir verdammen die, das internationale Recht und die Grundrechte des Menschen verachtenden Angriffe, bei denen mehr als fünfhundert zivile Palästinenser, unter denen sich auch unschuldige Kinder und Frauen befinden, ihr Leben verloren und tausende verletzt worden sind.

Dies ist nicht der erste Angriff des israelischen Besatzungsregimes und ist eine erneute, offenkundige Missachtung des internationalen Rechts. Die offene Unterstützung des Vorganges durch die Vereinten Nationen voran, die USA, die EU und einen Großteil der arabischen Regierungen ist der Hauptgrund für die wachsende Aggressivität Israels. Die Weltgesellschaft sieht von den menschenrechtsverachtenden Politiken,  die auch Kriegsverbrechen sind, weg. Obwohl von regionalen und internationalen Akteuren erwartet wird, dass sie gegen das Besatzungsregime Israel offen Stellung beziehen, ergebnisorientiert politischen Druck anwenden.

Außerdem erwartet die internationale Öffentlichkeit vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der die Mission hat die internationale Ordnung zu bewahren, doch dessen Versagen in dieser Hinsicht öfters bestätigt wurde, dass sie in kürzester Zeit ein Urteil fällen und es umsetzen, worin Israel aufgrund der Angriffe getadelt wird und Konsequenzen mit sich bringt. Es ist bedenklich, dass obwohl die Vereinten Nationen beträchtliche Urteile gegen die israelische Regierung gefallen hat, es keine Folgen für Israel, das die Beschlüsse der UN nicht umsetzt, hat.

Als Rektoren der Universitäten der Türkei verkünden wir, dass wir;

 • Jede Art von Verantwortung auf uns nehmen bei der Bildung von nationalen und internationalen Plattformen gegen die Grausamkeit im Gazastreifen
 • Unterstützungs- und Hilfsaktionen für unsere Geschwister in Gaza an unseren Universitäten anfangen werden
 • Alle rechtlichen Wege eingehen werden, damit die israelische Regierung für die getöteten und verletzten Opfer, Entschädigungen zahlt
 • Dem nachgehen werden, dass die, die den Befehl zum Blutbad gaben und die, die es ausführen vor internationalen Gerichten zur Rechenschaft gezogen werden
 • die Öffentlichkeit dazu bringen sich für die Aufhebung der rechtswidrigen Blockade und Besatzung von Gaza, einzusetzen
 • die im besetzten, eigenen Land ein Gefangenenleben führenden Geschwister, unterstützen, einen unabhängigen palästinensischen Staat mit der Hauptstadt Jerusalem zu gründen
 • aller Art akademischen, kulturellen und sozialen Beziehungen mit den Universitäten, die die israelische Regierung aufgrund des Blutbads nicht tadeln, zu beenden bis dieses unmenschliche Genozid an unsere Geschwister in Gaza beendet wird und die Blockade aufgehoben wird
 • mit den israelischen Universitäten und jüdischen Wissenschaftlern, die das Blutbad der israelischen Regierung protestieren akademische, kulturelle und soziale Beziehungen pflegen werden und Bemühungen das Genozid zu beenden und den Frieden zu fördern unterstützen werden
 • die im Ausland in Frieden lebenden, jüdischen Gemeinden und Bürger, die sich für die palästinensischen Opfer, die im eigenen Land ihr Leben verlieren und leiden,  einsetzen und gegen die israelische Regierung stellen, unterstützen werden,

und wünschen den Märtyrern, die ihr Leben verloren haben Gottes…, sprechen ihren Angehörigen unser Beileid aus und wünschen den verletzten baldige Genesung.

Hochachtungsvoll an die Öffentlichkeit verkündet.

DIE REKTOREN DER UNIVERSITÄTEN DER TÜRKEI:

Rektor der Universität Adıyaman

Prof. Talha Gönüllü,

Rektor der Universität Alparslan in Muş

Prof. Nihat Inanç,

Rektor der Technischen Universität Yildiz

Prof. Ismail Yüksek,

Rektor der Technischen Universität Istanbul

Prof. Mehmet Karaca,

Rektor der Universität Hacettepe

Prof. Murat Tuncer,

Rektor der Universität Ankara

Prof. Erkan Ibiş,

Rektor der Universität Ibrahim Çeçen in Ağrı

Prof. Irfan Aslan,

Rektor der Universität des 19. Mai in Samsun

Prof. Hüseyin Akan,

Rektor der Universität Sakarya

Prof. Muzaffer Elmas,

Rektor der Universität Yıldırım Beyazıt

Prof. Metin Doğan,

Rektor der Universität Galatasaray

Prof. Ethem Tolga,

Rektor der Universität Gazi

Prof. Süleyman Büyükberber,

Rektor der Universität İstanbul

Prof. Yunus Söylet,

Rektor der Universität Ankara für Sozialswissenschaften

Prof. Ömer Demir
Rektor der Universität Marmara

Prof. M. Emin Arat,

Rektor der Universität Akdeniz

Prof. Israfil Kurtcephe,

Rektor der Universität Bezmialem

Prof. Saffet Tüzgen,

Rektor der Universität Cumhuriyet

Prof. Faruk Kocacık,

Rektor der  Privatuniversität Fatih Sultan Mehmet

Prof. Musa Duman,

Rektor der Universität Kastamonu

Prof. Seyit Aydın,

Rektor der Universität Necmettin Erbakan in Konya

Prof. Muzaffer Şeker,

Rektor der Universität Ordu

Prof. Tarık Yarılgaç

Rektor der Universität Bartın,

Prof. Ramazan Kaplan,

Rektor der Universität Üsküdar

Prof. Nevzat Tarhan,

Rektor der Universität İzzet Baysal in Abant

Prof. Hayri Coşkun,

Rektor der Universität Karabük

Prof. Burhanettin Uysal,

Rektor der Universität Gaziosmanpaşa in Tokat

Prof. Mustafa Şahin

Rektor der Universität Ahi Evran

Prof. Kudret Saylam

Rektor der Universität Bülent Ecevit

Prof. Mahmut Özer

Rektor der Universität Bingöl

Prof. Gıyasettin Baydaş

Rektor der Universität Tunceli

Prof. Durmuş Boztuğ,

Rektor der Universität Bozok

Prof. Tamer Uçar,

Rektor der Universität Şeyh Edebali in Bilecik

Prof. Azmi Özcan

Rektor der Universität Harran

Prof. Ibrahim Halil Mutlu

Rektorin der Universität Dicle

Prof. Jale Saraç

Rektor der Universität Hakkari

Prof. Ebubeki Ceylan

Rektor der Universität Hasan Kalyoncu

Prof. Tamer Yılmaz,

Rektor der Universität Hitit

Reha Metin Alkan,

Rektor der Universität Selçuk

Prof. Hakkı Gökbel,

Rektor der Universität Aydın in Istanbul

Prof. Yadigar Izmirli,

Rektor der Universität Artuklu in Mardin

Prof. S. Bedii Omay,

Rektor der Universität Karatay KTO

Prof. Ömer Torlak,

Rektor der Universität Dumlupınar

Prof. Ahmet Karaaslan,

Rektor der Universität Fırat

Prof. Kutbeddin Demirdağ,

Rektor der Universität Medeniyet in Istanbul

Prof. Hamit Okur,

Rektor der Universität Siirt

Prof. Murat Erman,

Rektor der Wissenschaftstechnologie Universität in Adana

Prof. Adem Ersoy,

Rektor der Universität Yeni Yüzyıl

Prof. H. Hüsnü Gündüz,

Rektor der Universität Aksaray

Prof. Mustafa Acar,

Rektor der Universität Medipol in Istanbul

Prof. Sabahattin Aydın

Rektor der Universität Yüzüncü Yıl

Prof. Peyami Battal,
Rektor der Universität Mustafa Kemal

Prof. Salih Güder,

Rektor der Universität Pamukkale

Prof. Hüseyin Bağcı,

Rektor der Universität Karamanoğlu Mehmet Bey

Prof. Sabri Gökmen,

Rektor der Universität Adnan Menderes

Prof. Mustafa Birincioğlu,

Rektor der Universität Namık Kemal

Prof. Osman Şimşek,

Rektor der Universität Kırklareli

Prof. Mustafa Aykaç,

Rektor der Universität Beykent

Prof. Mehmet Emin Karahan,

Rektor der Universität Atatürk

Prof. Hikmet Koçak,

Rektor der Technischen Universität Erzurum

Prof. Muammer Yaylalı,

Rektor der Universität Karatekin in Çankırı

Prof. A. Ibrahim Savaş,

Rektor der Universität Kafkas

Prof. Sami Özcan,

Rektor der Universität Süleyman Demirel

Prof. Hasan Ibicioğlu,

Rektor der Universität Uşak

Prof. Sait Çelik,

Rektor der Universität Şırnak

Prof. Ali Akmaz,

Rektor der Universität Iğdır,

Prof. İ. Hakkı Yılmaz,

Rektor der Universität Ardahan,

Prof. Rmazan Korkmaz,

Rektor der Universität Yalova,

Prof. Niyazi Eruslu,

Rektor der Universität Eren in Bitlis

Prof. Mahmut Doğru,

Rektor der Universität Batman,

Prof. Abdüsselam Uluçam,

Rektor der Universität Korkutata in Osmaniye

Prof. Orhan Büyükalaca,

Rektor der Technischen Universität Bursa

Prof. Ali Sürmen,

Rektor der Universität Niğde

Prof. Adnan Görür,

Rektor der Universität Sinop

Prof. Recep Bircan,

Rektor der Universität Çoruh in Artvin

Prof. Mehmet Duman,

Rektor der Universität Gaziantep

Prof. Yavuz Coşkun,

Rektor der Universität Erzincan

Prof. Ilyas Çapoğlu,

Rektor der Universität Gelişim in Istanbul,

Prof. Burhan Aykaç,

Rektor der Universität Nisantaşı,

Prof. Kerem Alkın,

Rektor der Universität Kocatepe in Afyon

Prof. Mustafa Solak,

Rektor der Technischen Universität Karadeniz

Prof. Süleyman Baykal,

Rektor der Universität Recep Tayyip Erdoğan

Prof. Hüseyin Karaman,

Rektor der Universität Süleymanşah

Prof. Hüseyin Ekiz,

Rektor der Universität Gümüşhane

Prof. Ihsan Günaydın,

Rektor der Universität des 7. Dezember in Kilis

Prof. Ismail Güvenç,

Rektor der Universität Osmangazi in Eskişehir

Prof. Hasan Gönen,

Rektor der Universität Kırıkkale,

Prof. Ekrem Yıldız,

Rektor der Türkisch- Kasachischen Universität

Prof. Musa Yıldız,

Rektor der Universität Çukurova

Prof. Mustafa Kibar,

Rektor der Universität Katib Çelebi in Izmir

Prof. Galip Akhan,

Rektor der Universität Anadolu

Prof. Naci Gündoğan,

Rektor der Universität Bayburt

Prof. Selçuk Coşkun,

Rektor der Universität Inönü

Prof. Cemil Çelik,

Rektor der Universität Sütçü Imam in Kahramanmaraş

Prof. M. Fatih Karaaslan

Rektor der Universität YTE in Gebze

Prof. Orhan Şahin,

Rektor der Universität Uludağ

Prof. Kamil Dilek,

Rektor der Universität Sıtkı Kocaman in Muğla

Prof. Mansur Harmandar,

Rektor der Universität Zirve

Prof. Adnan Kısa,
Rektor der Universität Yeditepe

Prof. Nurcan Baç,

Rektor der Universität Doğuş

Prof. Abdullah Dinçkol,

Rektor der  Universität für Bildende Künste Mimar Sinan

Prof. Yalçın Karayağız,

Rektor der Universität Bahçeşehir

Prof. Şenay Yalçın,

Rektor der Universität des 29. Mai in Istanbul

Prof. Ibrahim Kafi Dönmez,

Rektor der Universität Balikesir

Prof. Mahir Alkan,

Rektor der Universität Biruni

Prof. Adnan Yüksel,

Rektor der Universität Amsya

Prof. Metin Orbay,

Rektor der Universität Mehmet Akif Ersoy

Prof. Mustafa Saatçi,

Rektor der Universität Celal Bayar

Prof. Mehmet Pakdemirli,

Rektorin der Universität Hacı Bektaş Veli in Nevşehir

Prof. Filiz Kılıç,

Rektorin der Universität Düzce

Prof. Funda Sivrikaya Şerifoğlu.

Rektor der Universität Gedik

Prof. Berrak Kurtuluş

Rektor der Universität Dokuz Eylül

Prof. Mehmet Füzün

Rektor der Universität Avrasya

Prof. Dr. Sami Karadeniz

Rektor der Universität YTE in İzmir 

Prof. Dr. Mustafa Güden

Rektor der Universität Işık 

Prof. Dr. N. Güneç Kıyak

Rektor der Universität Trakya 

Prof. Dr. Yener Yörük

Rektor der Universität İpek 

Prof. Dr. A. Fuat Bilkan

ITALIAN

ANNUNCIO DI GAZA ALL’OPINIONE PUBBLICA MONDIALE IN 11 LINGUE DA 117 RETTORI DELLE UNIVERSITÀ TURCHE

C’è un dramma umano a Gaza.Tutto il mondo tratta come se fosse cieco e sordo di fronte a questo dramma.Il governo israeliano ha perso la ragione e attacca brutalmente uccidendo i bambini.Durante il sacro mese Ramadan, a Gaza si mangia al tramonto con le lacrime,il dolore e lutto sotto bombardamento.Purtroppo tutti quelli che ignorano questo dramma sono sostenitori di brutalità.

Contro l'operazione dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza,tutto il mondo particolarmente il mondo musulmano deve unirsi e trattare con un approccio comune e preciso.Il governo israeliano non raggiungerà il suo scopo con questi attacchi insidiosi però se la gente continua a tacere di fronte a questa crudeltà,ascolterà di più le storie dei bambini innocenti uccisi.

Noi, rettori turchi sottoscritti condanniamo l'operazione dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza iniziata il 8 luglio 2014 contraria al diritto internazionale e dei diritti umani fondamentali.Malediciamo con l’odio le operazioni militari che causano centinaia di feriti e le morti di 500 civili palestinesi tra cui si trovano i bambini innocenti e le donne.

Questo non è il primo attacco israeliano  ed  è chiaramente ancora una volta una violazione del diritto internazionale.Il motivo principale per cui Israele è sempre più agressivo è il sostegno assoluto delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti, dell’Unione europea e dei governi arabi in questo processo.

La comunità internazionale chiude un occhio alle politiche israeliane che sono crimini di guerra e di umanità.Tuttavia, gli attori regionali e internazionali dovrebbero applicare le politiche repressive orientate ai risultati assumendo un atteggiamento chiaro nei confronti di Israele.

Il Consiglio Di Sicurezza Delle Nazioni Unite che ha il compito di proteggere le normative internazionali e il cui fallimento è stato confermato tante volte dovrebbe prendere una decisione per quanto riguarda la condanna e le sanzioni per Israele e applicarle al più presto possibile.Anche se esistono decine di sentenze delle Nazioni Unite contro Israele,il fatto che Le Nazioni Unite non impongono le sanzioni al governo israeliano è un pensiero che provoca.

Dichiariamo come Rettori delle Università Turche;

-Contro l'oppressione a Gaza, assumeremo la responsabilità di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla piattaforma nazionale e internazionale,

-Lanceremo una campagna di sostegno in tutte le università turche per sostenere i nostri fratelli a Gaza,
-Useremo tutti i modi legali perchè il governo israeliano paghi un risarcimento per le vittimi che hanno perso la vita e per i feriti a Gaza,

-Seguiremo la punizione delle persone che hanno ordinato la strage e l’hanno applicata nei confronti del diritto internazionale,

-Mobiliteremo la comunità internazionale per la cessazione dell'occupazione militare e il blocco illegale di Gaza,

-Sosteniamo i nostri fratelli che vivono la vita in prigione nella loro patria occupata e le richieste della fondazione di uno stato palestinese indipendente con la capitale Gerusalemme,

-Fino a quando la strage applicata ai fratelli finisce e Israele toglie il blocco di Gaza,termineremo tutti i rapporti accademici,culturali e sociali con le università d’Israele che non condannano la strage del governo,

-Continueremo i nostri rapporti accademici,culturali e sociali con le università di Israele e gli scienziati ebrei che alzano la voce,protestano contro la strage e sosteneremo le iniziative per la pace e la cessazione della strage,

-Sosteneremo le comunità ebraiche e i cittadini  al di fuori del loro paese, vivendo in pace e armonia che protestano il governo israeliano per gli innocenti palestinesi oppressi,uccisi nella loro patria.

Auguriamo ai martiri che hanno perso la vita negli attacchi israeliani la misericordia di Dio, condoglianze ai loro parenti  e auguriamo una pronta guarigione ai feriti.

Annunciato rispettosamente all’opinione pubblica.

Annuncio di Gaza all’opinione pubblica mondiale in 11 lingue da 111 Rettori delle Università Turche

Rettori delle Università Turche:

Rettore dell’Università di Adıyaman

Prof. Dr. Talha Gönüllü, 

Rettore dell’Università di Muş Alparslan

Prof. Dr. Nihat İnanç,

Rettore dell’Università Tecnica Yıldız

Prof. Dr. İsmail Yüksek,

Rettore dell’Università Tecnica di İstanbul
Prof. Dr. Mehmet Karaca,

Rettore dell’ Università di Hacettepe

Prof. Dr. Murat Tuncer,

Rettore dell’ Università di Ankara

Prof. Dr. Erkan İbiş,

Rettore dell’ Università di Ağrı İbrahim Çeçen

Prof. Dr. İrfan Aslan,

Rettore dell’ Università di Ondokuz Mayıs

Prof. Dr. Hüseyin Akan,

Rettore dell’ Università di Sakarya

Prof. Dr. Muzaffer Elmas,

Rettore dell’ Università di Yıldırım Beyazıt

Prof. Dr. Metin Doğan,
Rettore dell’Università di Galatasaray
Prof. Dr. Ethem Tolga,

Rettore dell’Università di Gazi

Prof. Dr. Süleyman Büyükberber,

Rettore dell’Università di İstanbul

Prof. Dr. Yunus Söylet,

Rettore dell’Università di Scienze Sociali di Ankara

Prof. Dr. Ömer Demir,    

Rettore dell’Università di Marmara

Prof. Dr. M. Emin Arat,

Rettore dell’Università di Akdeniz

Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe,

Rettore dell’Università di Bezmialem

Prof. Dr. Saffet Tüzgen,

Rettore dell’Università di Cumhuriyet

Prof. Dr. Faruk Kocacık,

Rettore dell’Università di Fatih Sultan Mehmet

Prof. Dr. Musa Duman,

Rettore dell’Università di Kastamonu

Prof. Dr. Seyit Aydın,

Rettore dell’Università di Konya Necmettin Erbakan

Prof. Dr. Muzaffer Şeker,

Rettore dell’Università di Ordu

Prof. Dr. Tarık Yarılgaç,

Rettore dell’Università di Bartın

Prof. Dr. Ramazan Kaplan,

Rettore dell’Università di Üsküdar

Prof. Dr. Nevzat Tarhan,

Rettore dell’Università di Abant İzzet Baysal

Prof. Dr. Hayri Coşkun,

Rettore dell’Università di Karabük

Prof. Dr. Burhanettin Uysal

Rettore dell’Università di Tokat Gaziosmanpaşa

Prof. Dr. Mustafa Şahin,

Rettore dell’Università di Ahi Evran

Prof. Dr. Kudret Saylam,

Rettore dell’Università di Bülent Ecevit

Prof. Dr. Mahmut Özer,

Rettore dell’Università di Bingöl

Prof. Dr. Gıyasettin Baydaş,

Rettore dell’Università di Tunceli

Prof. Dr. Durmuş Boztuğ,

Rettore dell’Università di Bozok

Prof. Dr. Tamer Uçar,

Rettore dell’Università di Bilecik Şeyh Edebali

Prof. Dr. Azmi Özcan,

Rettore dell’Università di Harran

Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu,

Rettrice dell’Università di Dicle

Prof. Dr. A. Jale Saraç,

Rettore dell’Università di Hakkari

Prof. Dr. Ebubekir Ceylan,

Rettore dell’Università di Hasan Kalyoncu

Prof. Dr. Tamer Yılmaz,

Rettore dell’Università di Hitit

Prof. Dr. Reha Metin Alkan,

Rettore dell’Università di Selçuk

Prof. Dr. Hakkı Gökbel,

Rettrice dell’Università di İstanbul Aydın

Prof. Dr. Yadigar İzmirli,

Rettore dell’Università di Mardin Artuklu

Prof. Dr. S. Bedii Omay,

Rettore dell’Università di KTO Karatay

Prof. Dr. Ömer Torlak,

Rettore dell’Università di Dumlupınar

Prof. Dr. Ahmet Karaaslan,

Rettore dell’Università di Fırat

Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ,

Rettore dell’Università di İstanbul Medeniyet

Prof. Dr. Hamit Okur,

Rettore dell’Università di Siirt

Prof. Dr. Murat Erman,

Rettore dell’Università di Scienze e Tecnologie di Adana

Prof. Dr. Adem Ersoy,

Rettore dell’Università di Yeni Yüzyıl

Prof. Dr. H. Hüsnü Gündüz,

Rettore dell’Università di Aksaray

Prof. Dr. Mustafa Acar,

Rettore dell’Università di İstanbul Medipol

Prof. Dr. Sabahattin Aydın,  

Rettore dell’Università di Yüzüncü Yıl

Prof. Dr. Peyami Battal,

Rettore dell’Università di Mustafa Kemal

Prof. Dr. H. Salih Güder,

Rettore dell’Università di Pamukkale

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı,

Rettore dell’Università di Karamanoğlu Mehmetbey

Prof. Dr. Sabri Gökmen,

Rettore dell’Università di Adnan Menderes

Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu,

Rettore dell’Università di Namık Kemal

Prof. Dr. Osman Şimşek,

Rettore dell’Università di Kırklareli

Prof. Dr. Mustafa Aykaç,

Rettore dell’Università di Beykent

Prof. Dr. Mehmet Emin Karahan,

Rettore dell’Università di Atatürk

Prof. Dr. Hikmet Koçak,

Rettore dell’Università Tecnica di Erzurum

Prof. Dr. Muammer Yaylalı,

Rettore dell’Università di Çankırı Karatekin

Prof. Dr. A. İbrahim Savaş,

Rettore dell’Università di Kafkas

Prof. Dr. Sami Özcan,

Rettore dell’Università di Süleyman Demirel

Prof. Dr. Hasan İbicioğlu,

Rettore dell’Università di Uşak

Prof. Dr. Sait Çelik,

Rettore dell’Università di Şırnak

Prof. Dr. Ali Akmaz,

Rettore dell’Università di Iğdır

Prof. Dr. İ. Hakkı Yılmaz,

Rettore dell’Università di Ardahan

Prof. Dr. Ramazan Korkmaz,

Rettore dell’Università di Yalova

Prof. Dr. Niyazi Eruslu,

Rettore dell’Università di Bitlis Eren

Prof. Dr. Mahmut Doğru,

Rettore dell’Università di Batman

Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam,

Rettore dell’Università di Osmaniye Korkutata

Prof. Dr. Orhan Büyükalaca,

Rettore dell’Università Tecnica di Bursa

Prof. Dr. Ali Sürmen

Rettore dell’Università di Niğde

Prof. Dr. Adnan Görür,

Rettore dell’Università di Sinop

Prof. Dr. Recep Bircan,

Rettore dell’Università di Artvin Çoruh

Prof. Dr. Mehmet Duman,

Rettore dell’Università di Gaziantep

Prof. Dr. Yavuz Coşkun,

Rettore dell’Università di Erzincan

Prof. Dr. İlyas Çapoğlu,

Rettore dell’Università di İstanbul Gelişim

Prof. Dr. Burhan Aykaç,

Rettore dell’Università di Nişantaşı

Prof. Dr. Kerem Alkın,

Rettore dell’Università di Afyon Kocatepe

Prof. Dr. Mustafa Solak,

Rettore dell’Università Tecnica di Karadeniz

Prof. Dr. Süleyman Baykal,

Rettore dell’Università di Recep Tayyip Erdoğan

Prof. Dr. Hüseyin Karaman,

Rettore dell’Università di Süleymanşah

Prof. Dr. Hüseyin Ekiz,

Rettore dell’Università di Gümüşhane

Prof. Dr. İhsan Günaydın,

Rettore dell’Università di Kilis 7 Aralık

Prof. Dr. İsmail Güvenç,

Rettore dell’Università di Eskişehir Osmangazi

Prof. Dr. Hasan Gönen,

Rettore dell’Università di Kırıkkale

Prof. Dr. Ekrem Yıldız,

Rettore dell’Università di Ahmet Yesevi

Prof. Dr. Musa Yıldız

Rettore dell’Università di Çukurova

Prof. Dr. Mustafa Kibar,

Rettore dell’Università di İzmir Katip Çelebi

Prof. Dr. Galip Akhan,

Rettore dell’Università di Anadolu

Prof. Dr. Naci Gündoğan,

Rettore dell’Università di Bayburt

Prof. Dr. Selçuk Coşkun,
Rettore dell’Università di İnönü

Prof. Dr. Cemil Çelik

Rettore dell’Università di Kahramanmaraş Sütçü İmam

Prof. Dr. M. Fatih Karaaslan

Rettore dell’Istituto di Tecnologia di Gebze

Prof. Dr. Orhan Şahin,

Rettore dell’Università di Uludağ

Prof. Dr. Kamil Dilek,

Rettore dell’Università di Muğla Sıtkı Koçman

Prof. Dr. Mansur Harmandar,

Rettore dell’Università di Zirve

Prof. Dr. Adnan Kısa,

Rettrice dell’Università di Yeditepe

Prof.Dr. Nurcan Baç,

Rettore dell’Università di Doğuş

Prof.Dr. Abdullah Dinçkol,

Rettore dell’Università di Belle Arti Mimar Sinan

Prof. Dr. Yalçın Karayağız,

Rettrice dell’Università di Bahçeşehir

Prof. Dr. Şenay Yalçın,

Rettore dell’Università di İstanbul 29 Mayıs

Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez,

Rettore dell’Università di Balıkesir

Prof. Dr. Mahir Alkan,

Rettore dell’Università di Biruni

Prof. Dr. Adnan Yüksel,

Rettore dell’Università di Amasya

Prof. Dr. Metin Orbay,

Rettore dell’Università di Mehmet Akif Ersoy

Prof. Dr. Mustafa Saatçi,

Rettore dell’Università di Celal Bayar

Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli,

Rettrice dell’Università di Nevşehir Hacı Bektaş Veli

Prof. Dr. Filiz Kılıç,

Rettrice dell’Università di Düzce

Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu,             

Rettrice dell’Università di Gediz

Prof.Dr.Berrak Kurtuluş,

Rettrice dell’Università di Dokuz Eylül

Prof. Dr. Mehmet Füzün

Rettrice dell’Università di Avrasya

Prof. Dr. Sami Karadeniz

Rettore dell’Istituto di Tecnologia di İzmir 

Prof. Dr. Mustafa Güden

Rettrice dell’Università di Işık 

Prof. Dr. N. Güneç Kıyak

Rettrice dell’Università di Trakya 

Prof. Dr. Yener Yörük

Rettrice dell’Università di İpek 

Prof. Dr. A. Fuat Bilkan

ARMENIAN

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ 117 ՌԵԿՏՈՐՆԵՐԻՑ՝11 ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՎ՝ ԳԱԶԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

Գազայումտեղի է ունենում մեծմարդկային ողբերգություն: Ամբողջաշխարհը վարվում է կույրի ու խուլի պեսայդկոտորածների հանդեպ: Իսրայելի կառավարությունը կորցրել է իր դատողության կարողությունը և երեխաններին թիրախ առնելով՝ դաժանորեն հարձակվում է: Իսլամական աշխարհի սուրբ Ռամադան ամսին, Գազայում, մարդիկ պասը բաց են անում խոր վիշտով, ցավով և արցունքներով՝ռումբերի ձայներով:Ցավոք, բոլոր մարդիկ, որոնք փակում ենիրենց աչքերնայս դաժանության և հալածանքի վրա, դառնում են այս ոճրագործությունների մասնակիցները: 

Ամբողջ աշխարհում, հատկապես իսլամական աշխարհում, մարդիկ միասնության և համերաշխության ոգով պետք է ցույց տան իրենց վերաբերմունքը և դիրքորոշումը՝ մեր մահմեդական եղբայրներինու իսլամական արժեքները թիրախ առնող իսրայելի կառավարության գործողությունների դեմ:  իսրայելի կառավարությունն այս հարձակումներով չի կարող որևէ արդյունքի հասնել: Եթե մարդկությունը լռում և փակում է իր աչքերը,  լսելու է զոհված երեխանների մասին ավելի շատ պատմություններ:

Որպես Թուրքիայի համալսարանների ռեկտորներ՝ մենք դատապարտում ենք օկուպանտ իսրայելի օդային և ցամաքային հարձակումները, որոնք սկսել են հուլիսի 8-ի 2014-ին՝Գազայիհատվածում:  Ավելի քան հինգ հարյուր պաղեստինցի, անմեղ երեխաներ և կանայք կորցրել են իրենց կյանքը,հազարավոր մարդիկ վիրավորվել են: Դատապարտում ենք միջազգային իրավունքի և մարդու հիմնականիրավունքների դեմ կատարվող այդ գործողությունները:

Օկուպանտ իսրայելի կառավարության այս հարձակումն իր առաջին հարձակումը չէ և կրկին խախտում է միջազգային իրավունքը: Իսրայելը լինում է ավելի ագրեսիվ, քանի որ ՄԱԿ-ն ԱՄՆ-ը, ԵՄ-ն և Արաբական երկրների կառավարությունների զգալի մասը աջակցում են նրան: Միջազգային հանրությունը փակում է իր աչքերն Իսրայելի քաղաքանության վրա, որը մարդկության դեմուղղված հանցագործություն և պատերազմական հանցագործություն է: Սպասվում է որ,օկուպանտ իսրայելի կառավարության դեմ լինելով՝տարածաշրջանայինումիջազգայինդերակատարները կվարեն ռեպրեսիվ քաղաքականություններ:

Բացի այդ, միջազգային հանրության կողմից սպասվում է որ, այդ հարձակումների պատճառով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, որը միջազգային անվտանգության ապահովման առաքելություն ունի,բայց այս հարցերում հաստատվել է խորհրդի անհաջողությունը, կդատապարտի իսրայելին, կընդունի պատժամիջոցների որոշումը և կկիրառի այս պատժամիջոցները:

Որպես Թուրքիայի համալսարանների ռեկտորներ՝

 • Գազայում բռնության դեմ,ազգային և միջազգային հարթակներում հանրային կարծիքը ստեղծելու համարստանձնելուենք պատասխանատվությունը.
 • Գազայում մեր եղբայրներին աջակցելու համար, երկրում բոլոր համալսարաններում նախաձեռնելու ենք աջակցության և օգնության կամպանիաներ.
 • Oգտագործելու ենք բոլոր իրավական միջոցները, որպեսզի իսրայելի կառավարությունը փոխհատուցում վճարի Գազայում զոհված և վիրավորված մարդկանց համար:
 • Հետևլու ենք կոտորածի հրաման տվողներին և կիրառողներին, որպեսզի միջազգային իրավունքի ասպարեզում դատվենև պատժվեն.
 • Զգուշացնելու ենք միջազգային հանրությանը Գազայի անօրինական շրջափակմանը և օկուպացիային վերջ տալու համար.
 • Մեր եղբայրներն ապրում են բանտի կյանքը՝ օկուպացվածիրենց հայրենիքում, մենք աջակցելու ենք Անկախ Պաղեստինի Պետությանը,որի մայրաքաղաքը Երուսաղեմն է:
 • Դադարացնելու ենք իսրայելի կառավարության կողմից իրականացվող կոտորածներըչդատապարտող իսրայելի համալսարանների հետ գիտական, մշակութային և հասարակական հարաբերությունները.
 • Շարունակելու ենք իսրայելի կառավարության կողմից իրականացվող կոտորածների դեմռեակցիա տվող, ձայն բարձրացնող, բողոքող Իսրայելի համալսարանների հետ և հրեա գիտնականների հետ գիտական, մշակութային և հասարակական հարաբերությունները, աջակցելու ենք կոտորածին վերջ տալու և խաղաղության ուղղությամբ կատարվող նախաձեռնություններին.
 • Աջակցելու ենք իրենց հայրենիքում տառապող և զոհված անմեղ պաղեստինցիների համար իսրայելի կառավարության դեմռեակցիա տվող հրեական համայնքին և քաղաքացիներին, որոնք իրենց երկիրների դրսում  ապրում են հաշտ ու խաղաղ:

Աստծուցողորմություն ենքխնդրումսիոնիստական իսրայելի հարձակումներում զոհված նահատակներին,  վշտակցություն ենքհայտնում զոհվածներիհարազատներին և մաղթումենքշուտափույթ ապաքինում վիրավորներին:

Հայտարարվում է հարգանքով:

Թուրքիայի ՀամալսարաններիՌեկտորներ՝

«Մուշ Ալփարսլան» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Նիհաթ Ինանչ,

«Յիլդիզ» տեխնիկական համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Իսմայիլ Յուքսեք,

Ստամբուլի տեխնիկական համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Մեհմեթ Քարաջա,

Հաջեթեփեի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Մուրաթ Թունջեր,

Անկարայի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Էրքան Իբիշ,

Աղրի Իբրահիմ Չեչենի անվան համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Իրֆան Ասլան,

«Սամուն 19 Մայիս» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Հուսեյին Աքան,

Սաքարիայի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Մուզաֆֆեր Էլմաս,

Յըլդըրըմ Բեյազըթի անվան  համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Մեթին Դողան,

Գալաթասարայի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Եթհեմ Թոլգա,

«Գազի» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Սուլեյման Բույուքբերբեր,

Ստամբուլի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Յունուս Սյոյլեթ,

Անկարայի հասարակական գիտությունների համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Օմեր Դեմիր,

Մարմարայի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Մ. էմին Արաթ,

«Աքդենիզ» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Իսրաֆիլ Քուրթջեփհե,

«Բեզմիալեմ» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Սաֆֆեթ Թյուզգեն,

«Ջումհուրիյեթ» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Ֆարուք Քոջաջըք,

Ֆաթիհ Սուլթան Մեհմեդի անվան համալսարանի ռեկտոր 

Ռեկտոր Մուսա Դուման,

Քասթամոնույի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Սեյիթ Այդըն,

Քոնյա Նեջմեթթին Էրբաքանի անվան համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Մուզաֆֆեր Շեքեր,

Օրդույի Համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Թարըք Յարըլգաչ,

Ադիյամանի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Թալհա Գոնուլլու,

Բարտընի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Ռամազան Քափլան,

Ուսքուդարի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Նեվզաթ Թարհան,

Աբանթի Իզզեթ Բայսալի անվան համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Հայրի Ջոշքուն,

Քարաբուքի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Բուրհանեթթին Ույսալ,

Թոքաթի «Գազիոսմանփաշա» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Մուստաֆա Շահին,

Ահի Էվրանի անվան համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Քուդրեթ Սայլամ,

Բյուլենթ Էջևիթի անվան համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Մահմութ Օզեր,

Բինգյոլի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Գըյասեթթին Բայդաշ,

Թունջելիի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Դուրմուշ Բոզթուղ,

Բոզոքի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Թամեր Ուչար,

Շեյհ Էդեբալիի անվան համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Ազմի Օզջան,

Հարրանի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Իբրահիմ Հալիլ Մութլու,

Դիջլեի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Ա. Ժալե Սարաչ,

Հաքքարիի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր եբուբեքիր Ջեյլան,

Հասան Քալյոնջույի անվան համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Թամեր Յըլմազ,

«Հիթիթ» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Ռեհա Մեթին Ալքան,

«Սելչուկ» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Հաքքը Գյոքբել,

Ստամբուլի «Այդըն» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Յադիգար Իզմիրլի,

Մարդինի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Ս. Բեդիի Օմայ,

«Քարաթայ» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Օմեր Թորլաք,

«Դումլուփընար» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Ահմեթ Քարաասլան,

«Ֆըրաթ» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Քութբեդդին Դեմիրդաղ,

Ստամբուլի «Մեդենիյեթ» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Համիթ Օքուր,

Սիիրթի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Մուրաթ Էրման,

Ադանայի գիտության-տեխնոլոգիայի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Ադեմ Էրսոյ,

«Յենի Յուզյըլ» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Հ. Հյուսնյու Գյունդյուզ,

Աքսարայի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Մուսթաֆա Աջար,

Ստամբուլի «Մեդիպոլ» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Սաբահաթթին Այդին,

«Յուզունջու Յըլ» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Փեյամի Բաթթալ,

Մուստաֆա Քեմալի անվան համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Հ. Սալիհ Գյուդեր,

«Պամուքքալե» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր  Հուսեյին Բաղջը,

Քարամանողլու Մեհմետ Բեյի անվան համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Սաբրի Գյոքմեն,

Ադնան Մենդերեսի անվան համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Մուսթաֆա Բիրինջիողլու,

Նամըկ Քեմալի անվան համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Օսման Շիմշեք,

Քըրքլարելիի Համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Մուսթաֆա Այքաչ,

«Բեյքենթ» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Մեհմեթ Էմին Քարահան,

Աթաթուրքի անվան համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Հիքմեթ Քոչաք,

Էրզրումի տեխնիկական համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Մուամմեր Յայլալը,

«Չանքըրը Քարաթեքին» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Ա. Իբրահիմ Սավաշ,

«Կաֆկաս» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Սամի Օզջան,

Սուլեյման Դեմիիրելի անվան համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Dr. Հասան Իբիջիողլու,

Ուշաքի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Սաիթ Չելիք,

Շըրնաքի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Ալի Աքմազ,

Ըղդըրի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Ի. Հաքքը Յըլմազ,

Արդահանի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Ռամազան Քորքմազ,

Յալովայի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Նիյազի Էրուսլու,

Բիթլիսի «Էրեն» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Մահմուդ Դողրու,

Բաթմանի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Աբդուսսելամ Ուլուչամ,

Օսմանիյեի «Քորքութաթա» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Օրհան Բույուքալաջա,

Բուրսայի տեխնիկական համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Ալի Սյուրմեն,

Նիղդեի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Ադնան Գյորյուր,

Սինոփի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Ռեջեփ Բիրջան,

Արթվինի «Չորուհ» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Մեհմեթ Դուման,

Գազիանթեփի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Յավուզ Ջոշքուն,

Էրզինջանի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Իլյաս Չափողլու,

Ստամբուլի «Գելիշիմ» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Բուրհան Այքաչ,

«Նիշանթաշը» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Քերեմ Ալքըն,

Աֆյոնի «Քոջաթեփե» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Մուսթաֆա Սոլակ,

«Քարադենիզ» տեխնիկական համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Սուլեյման Բայքալ,

Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի անվան ռեկտոր համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Հուսեյին Քարաման,

«Սուլեյմանշահ» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Հուսեյին Էքիզ,

Գումուշհանեի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Իհսան Գյունայդին,

Քիլիսի «7 Արալըք» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Իսմայիլ Գյուվենչ,

Էսքիշեհիրի «Օսմանգազի» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Դոկտոր Հասան Գյոնեն,

Քըրըքքալեի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Էքրեմ Յըլդըզ,

Թուրք-ղազախական համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Մուսա Յըլդըզ,

Չուքուրովայի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Մուսթաֆա Քիբար,

Իզմիրի Քաթիփ Չելեբիյի անվան համալսարանի ռեկտոր

 Պրոֆեսոր  Գալիպ Աքհան,

«Անադոլու» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Նաջի Գյունդողան,

Բայբուրթի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Սելչուկ Ջոշքուն,

«Ինյոնյու» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Ջեմիլ Չելիք,

Քահրամանմարաշի Սութչյու Իմամի անվան համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Մ. Ֆաթիհ Կարաասլան,

«Գեբզե» ԲՏԻ-ի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Օրհան Շահին,

Ուլուդաղի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Քամիլ Դիլեք,

Մուղլայի Սըտքը Քոչմանի անգան համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Մանսուր Հարմանդար,

«Զիրվե» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Ադնան Քըդա,

«Յեդիթեփե» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Նուրջան Բաչ,

«Դողուշ» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Աբդուլլահ Դինչքոլ,

Միմար Սինանի անվան համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Յալչըն Քարայաղըզ,

«Բահչեշեհիր» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Սենայ Յալչըն,

Ստամբուլի «29  Մայիս» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Իբրահիմ Քյաֆի Դյոնմեզ,

Բալըքեսիրի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Մահիր Ալքան,

«Բիրունի» համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Ադնան Յուքսել,

Ամասյայի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Մեթին Օրբայ,

Մեհմեթ Աքիֆ Էրսոյի անվան համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Մուսթաֆա Սաաթչի,

Ջելալ Բայարի անվան համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Դոկտոր Մեհմեթ Փաքդեմիրլի,

Նևշեհիրի «Հաջի Բեքթաշի Վէլիի» անվան համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Ֆիլիզ Կըլըչ,

Դյուզջեի համալսարանի ռեկտոր

Պրոֆեսոր Ֆունդա Սիվրիքայա Շերիֆողլու,

«Գեդիք» համալսարանի ռեկտոր

 Պրոֆեսոր Բերրաք Քուրթուլուշ

RUSSIAN

ОБРАЩЕНИЕ 117 РЕКТОРОВ ТУРЕЦКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ К МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ НА 11 ЯЗЫКАХ О СИТУАЦИИ В РАЙОНЕ ГАЗА  

В Газе разыгрывается большая человеческая трагедия. Весь мир притворяется слепым и глухим к этому массовому убийству. Израильские власти, потерявшие способность здраво рассуждать,  жестко нападают, беря маленьких детей на прицел. В святой месяц Рамадан в городе Газа люди в слезах разговляются под звуками разрывающихся бомб. К сожалению, те, кто закрывает глаза на эту жестокость, своим молчанием соучаствуют в этом ужасе.

Весь мир, особенно исламский мир, укрепив дух единства, сплоченности и взоимопомощи, должен решительно выступить против действий Израиля, берущих на прицел наших мусульманских братьев и исламские ценности. Коварные нападения Израиля не дадут никаких результатов. Однако, если человечество будет продолжать закрывать глаза на эту жестокость, то еще долгое время будет слушать истории погибших детей.

Мы, нижеподписавшиеся, ректоры турецких университетов, глубоко осуждаем воздушные и наземные атаки по сектору Газа, начатые Израилем 8 июля 2014 года. Мы проклинаем эти нападения, которые нарушают положение международного права и основных прав человека, и в результате которых погибли более 500 мирных жителей, в том числе невинные дети и женщины, и более тысячи получили ранения.

Это уже не первое нападение, показавшее оккупационный характер израильских властей и является явным нарушением международного права. Поддержки, оказываемые со стороны США, ЕС, арабских властей и особенно ООН, служат основной причиной аггресивности Израиля. Региональные и международные субъекты должны выступить против оккупационного режима Израиля и приступить к проводению  репрессивной политики, ориентирующейся на результативность.

Международное общественность ожидает от Совета Безопасности ООН, миссией которого являетя соблюдение международных правил безопасности, немедленно принять решение о применении санкций, осуждающее действия Израилья и ввести его в действие, несмотря на то, что уже многоратно доказана безуспешность Совета Безопасности ООН. То, что против Израиля, не выполняющего решения ООН, не применяются никакие санкции вопреки принятым решениям ООН, заставляет нас задуматься.

Мы, ректоры турецких университетов, публично заявляем следующее:

 • Возьмем на себя всю отвественность с целью формирования общественного мнения, направленного против насилия в Газе;
 • Во всех университетах страны будем организовывать благотворительные акции для помощи нашим братьям в Газе;
 • Будем использовать все законные способы с целью взыскать с Израиля компенсацию за погибшиж и раненых в Газе;.
 • Будем следить за процессом наказания тех, кто заказал и совершил массовое убийство;
 • Будем мобилизовать международное сообщество с целью снять незаконную блокаду и прекратить незаконную оккупацию Газы;
 • Поддерживаем требования наших братьев, живущие в своей родной стране, как а тюрьме, о создании независимого палестинского государства, столицей которого будет Иерусалим;
 • Прекратим вести все академические, культурные и социальные отношения с израильскими университетами, не осуждающие массовое бесчеловечное уничтожение наших братьев в Газе, пока власти Израиля не снимет блакоду Газы;
 • Продолжим вести отношения с израильскими университетами и учеными, протестуюшие и выступившие против массового уничтожения палестинского народа и поддержим их миротворческие попытки;
 • Будем оказывать всякую поддержку еврейским общинам и людям, живущим за пределами своей страны и выступивщим против Израиля, сочувствуя пострадавшему палестинскому народу; 

Просим Всевышнего Аллаха даровать всем погибшим Свою милость, глубоко собелезнуем их родным и близким, желаем всем пострадавшим скорого выздоровления.

С глубоким уважением к мировой общественности,

Ректоры турецких университетов

Ректор университета Муш Алпарслан  

Проф. Док. Нихат Инанч

Ректор технического университета Йылдыз

Проф. Док. Исмаил Йуксек,

Ректор Стамбульского технического университета

Проф. Док. Мехмет Караджа,

Ректор университета Хаджеттепе

Проф Док. Мурат Tунджер,

Ректор Анкарского университета

Проф. Док. Эркан Ибиш,

Ректор университета Aгры им. Ибрагима Чечена

Проф. Док. Ирфан Аслан,

Ректор университета Самсун 19 Mayıs

Проф.. Док. Хусейн Акан,

Ректор университета Сакарья

Проф Док. Mузаффер Элмас,

Ректор университета им. Йылдырыма Беязита

Проф Док. Метин Доган,

Ректор университета Галатасарай

Проф Док. Этхем Толга

Ректор университета Гази

Проф Док. Сулейман Буйукбербер,

Ректор Стамбульского университета

Проф. Док. Юнус Сойлет,

Ректор. Университет Анкары социальных наук

Проф. Док. Омер Демир,

Ректор университет Мармара

Проф. Док. М. Эмин Арат

Ректор Средиземноморского университета

Проф. Док. Исрафил Куртджепхе

Ректор университета Безмиалем

Проф. Док Саффет

Ректор университета Джумхуриет

Проф. Док. Фарук Kодаджык,

Ректор университета Фатих Султан Мехмет

Проф. Док. Муса Думан

Ректор университета Кастамону

Проф. Док. Сейит Айдын,

Ректор университета Коня им. Неджметтин Эрбакан

Проф. Док.Музаффер Шекер,

Ректор университета Орду

Проф. Док. Тарик Ярылгач,

Ректор университета Адияман

Проф. Док.Талха Гонуллу

Ректор университета Бартын

Проф. Док. Рамадан Каплан,

Ректор университета Ускудар

Проф. Док. Невзат Тархан,

Ректор университета Абант Иззет Байсал  

Проф. Док. Хайри Джошкун,

Ректор университета Карабюк

Проф. Док. Бурханеттин Уйсал,

Ректор университета Токат Газиосманпаша

Проф. Док. Мустафа Шахин,

Ректор университета Ахи Эвран

Проф. Док. Кудрет Сайлам,

Ректор университета им. Бюлента Эджевита,

Проф. Док. Махмут Озер,

Ректор университета Бингёл

Проф. Док. Гыяседдин Байдаш,

Ректор университета Тунджели

Проф. Док.Дурмуж Бозтуг,

Ректор университета Бозок

Проф. Док. Тамер Учар,

Ректор университета Биледжик Шейх Эбадали

Проф. Док. Азми Озджан,

Ректор университета Харран

Проф. Док. Ибрагим Халил Мутлу

Ректор университета Диджле

Проф Док. А. Жале Сарач,

Ректор университета Хаккари

Проф. Док. Эбу Бекир Джейлан,

Ректор университета им. Хасан Калёнджу

Проф. Док. Тамер Йылмаз,

Ректор университета Хитит

Проф. Док. Реха Метин Alkan,

Ректор университета Сельчук

Проф. Док. Хаккы Гёкбел,

Ректор университета Стамбул Айдын

Проф. Док. Ядигар Измирли,

Ректор университета Мардин Aртуклу

Проф. Док. С. Бедии Омай,

Ректор университета КТО Каратай

Проф. Док. Омер Торлак,

Ректор университета Думлупинар

Проф. Док. Ахмет Kaрааслан

Ректор университета Фырат

Проф. Док. Kутбеддин Демирдаг,

Ректор университета Стамбул Меденийет

Проф. Доктор. Хамит Окур,

Ректор университета Сиирт

Проф Док. Мурат Эрман,

Ректор университета Аданы науки и технологии

Проф. Док. Адем Эрсой,

Ректор университета Йени Йузйыл

Проф. Док. Х. Хюсню Гюндюз,

Ректор университета Аксарай

Проф Док. Мустафа Акар,

Ректор Стамбульского университета Meдипол

Проф. Док. Сабахаттин Айдын,

Ректор университета Йузунджу Йыл

Проф. Док. Пеями Баттал,

Ректор университета им. Мустафа Кемаля

Проф. Док. Х. Салих Гюдер,

Ректор университета Памуккале

Проф. Док. Хусейн Багджы,

Ректор университета Karamanoğlu Мехмета Бея

Проф. Док. Сабри Гёкмен

Ректор университета им. Аднана Мендереса

Проф. Док. Мустафа Биринджиоглу,

Ректор университета Намыка Кемаля

Проф. Док. Осман Шимшек,

Ректор университета Кыркларели

Проф. Док. Мустафа Aйкач

Ректор университета Бейкент

Проф. Док.  Мехмет Эмин Карахан,

Ректор университета Ататюрк

Проф. Док. Хикмет Кочак,

Ректор технического университета Эрзурум

Проф. Док. Муаммер Яйлалы,

Ректор университета Чанкыры Каратекин

Проф. Док. А. Ибрагим Саваш,

Ректор университета Кавказ

Проф. Док. Сами Озджан,

Ректор университета им. Сулеймана Демиреля

Проф. Док. Хасан Ибиджиоглу,

Ректор Университета Ушак

Проф. Док. Саит Челик,

Ректор университета Шырнак

Проф. Док. Али Акмаз,

Ректор университета Игдыр

Проф. Док. И. Хаккы Йылмаз,

Ректор университета Ардахан

Проф. Док.  Рамазан Коркмаз,

Ректор университета Ялова

Проф. Док.  Ниязи Эруслу,

Ректор университета Битлис Эрен

Проф. Док. Махмут Догру,

Ректор университета Батман

Проф. Док. Aбдусселам Улучам,

Ректор университета Османия Koркутата

Проф. Док.  Орхан Буюкаладжа,

Ректор Стамбульского технического университета

Проф. Док. Али Сюрмен,      

Ректор университета Нигде

Проф. Док. Аднан Гёрур,

Ректор университета Синоп

Проф. Док. Реджеп Бирджан,

Ректор университета Артвин Корух

Проф. Док. Мехмет Думан,

Ректор университета Газиантеп

Проф. Док. Явуз Джошкун,

Ректор университета Эрзинджан

Проф. Док. Иляс Чапоглу

Ректора университета Стамбул Гелишим

Проф. Док. Бурхан Aйкач

Ректор Университета Нишанташы

Проф. Док. Керем Алкын,

Ректор университета Афьон Koджатепе

Проф. Док. Мустафа Солак

Ректор Черноморского технического университета

Проф. Док. Сулейман Байкал

Ректор университета им. Реджепа Тайипа Эрдогана,

Проф. Док. Хусейн Караман,

Ректор университета Сулейманшах

Проф. Док. Хусейин Экиз

Ректор университета Гюмюшхане

Проф. Док. Ихсан Гюнайдын,

Ректор Университета Килис 7-ое декабря

Проф. Док. Исмаил Гювенч

Ректор университета Эскишехир Oсмангази

Проф. Док. Хасан Гонен,

Ректор университета Кырыккале

Проф. Док.  Экрем Йылдыз,

Ректор турецко-казахского университета

Проф. Док.  Муса Йылдыз

Ректор университета Чукурова

Проф. Док.  Мустафа Кибар,

Ректор университета Измир Катип Челеби

Проф. Док.  Галип Акхан,

Ректор университет Анадолу

Проф. Док.  Наджи Гюндоган,

Ректор университета Байбурт

Проф. Док. Сельчук Джошкун

Ректор университета Иноню

Проф. Док. Джемиль Челик

Ректор университета Кахраманмараш Сутчу Имам

Проф. Док. М. Фатих Kрараслан

Ректор университетаГебзе       

Проф. Док. Орхан Шахин,

Ректор университета Улудаг

Проф. Док. Камиль Дилек,

Ректор университета Мугла Сыткы Кочман

Проф. Док. Мансур Хармандар,

Ректор университета Зирве

Проф. Док. Аднан Короткая,

Ректор университета Едитепе

Проф. Док. Нурджан Бач,

Ректор университета Догуш

Проф. Док. Абдуллах Динчкал,

Ректор университета изобразительных искусств им. Мимара Синана

Проф. Док. Ялчын Kaраягыз,

Ректор университета Бахчешехир

Проф. Док. Шенай Ялчын,

Ректор университет Стамбула 29-ое мая.

Проф. Док. Ибрахим Кафи Донмез,

Ректор университета Балыкесир

Проф. Док. Махир Aлкан,

Ректор университета Бируни

Проф. Док. Аднан Юксель,

Ректор университета Амасья

Проф. Док. Метин Орбай,

Ректор университета им. Мехмета Акифа Эрсоя

Проф. Док. Мустафа Саатчи,

Ректор университета Джелала Баяра

Проф. Док.  Мехмет Пакдемирли,

Ректор университета Невшехир Хаджи Бекташ Вели

Проф. Док. Филиз Кылыч,

Ректор университета Dюздже

Проф. Док. Фунда Сиврикая Шерифогду,

Ректор университета Гедик

Проф. Док. Беррак Куртулуш.

SPANISH

CONVOCATORIA PÚBLICA DE GAZA EN 11 IDIOMAS DE 117  RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DE TURQUÍA

Se está experimentando una gran tragedia en Gaza. Todo el mundo actúa como si fuera ciego y sordo contra esta masacre. El Gobierno de Israel ha perdido la capacidad de juzgar y ataque brutalmente a los niños mostrándoles como el blanco. En Ramadan, un mes tan sagrado del mundo islámico, se hace iftar (la cena durante Ramadan) en compañía de los sonidos de bombas, dolor y lágrimas. Por desgracia, cualquiera que consienta a los crueles y esta tiranía, se hace uno de los participantes de esta atrocidad.

El mundo entero, sobre todo el mundo islámico tiene que poner una actitud común en un espíritu de unidad y solidaridad contra las acciones del gobierno israelí que apunta nuestros valores islámicos y nuestros hermanos musulmanes. El Gobierno de Israel no va a llegar a ninguna conclusión con estos ataques traicioneros. Sin embargo, la humanidad va a escuchar más las historias de los niños que han perdido su vida si permanece en silencio y consiente esta tironía.

Como los Rectores de las Universidades de Turquía que tienen firmas abajo; condenamos los ataques aéreos y terrestres del ocupante gobierno israelí que empezaron 8 de julio de 2014 en la Franja de Gaza. Y condenamos los ataques que están contra los derechos humanos fundamentales y el Derecho Internacional y en los que han perdido su vida más de quinientos palestinos civiles entre los que se encuantran niños y mujeres inocentes y miles han resultado heridos.

Este no es el primer ataque del ocupante gobierno israelí y es, claramente una vez más, una violación del derecho internacional. El apoyo significativo de los EE.UU-, U.E., Gestiones de Países Árabes, y en primer lugar las Naciones Unidas, es la razón principal de la agresividad de Israel. La comunidad internacional consiente estas políticas de Israel que son crímenes de humanidad y guerra. Sin embargo, se espera que los actores regionales e internacionales pongan una actitud abierta y apliquen una política represiva orientada a resultados contra el ocupante gobierno israelí.

Además, se espera que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuya misión es la protección de la regularidad internacional pero tiene muchos fracasos en este sentido, tome una decisión que condene a Israel debido a estos ataques y prevea sanciones tan pronto como sea posible y que los ponga a la práctica. Aunque las Naciones Unidas tiene decenas de resoluciones en contra del gobierno israelí, es sorprendente que no imponga ninguna sanción al gobierno israelí que nunca aplica las resoluciones de las N.U.

Como los Rectores de las Universidades de Turquía declaramos que;

 • Vamos a asumir todo tipo de responsabilidad para crear opinión pública en la plataforma nacional e internacional contra la tironía en Gaza,
 • Vamos a lanzar campañas de apoyo y ayuda en todas nuestras universidades para apoyar a nuestros hermanos en Gaza,
 • Vamos a utilizar todas las vías legales para que el gobierno israelí pague compensación para los víctimas que perdieron su vida y para los heridos,
 • Vamos a seguir de cerca a los que ordenan y aplican la masacre para que se castiguen ante el Derecho Internacional,
 • Vamos a movilizar a la comunidad internacional para la eliminación del bloqueo y de la ocupación ilegales en Gaza,
 • Apoyamos las exigencias de nuestros hermanos que viven como si estuvieran en la prisión en su propia patria ocupada, con respecto al establecimiento de un Estado Palestino Independiente con la Capital Jerusalén,
 • Hasta que termine esta masacre inhumana y se elimine el bloqueo en Gaza, vamos a llevar a cabo todas las relaciones académicas, culturales y sociales con las universidades israelíes que no condenan la masacre del gobierno israelí,
 • Vamos a mantener todo tipo de relaciones académicas, culturales y sociales con las universidades israelíes y con los científicos judíos que protestan y levantan la voz contra la masacre del gobierno israelí, y vamos a apoyar todos sus intentos para lograr la paz,
 • Vamos a dar todo el apoyo a las Comunidades Judías y a los ciudadanos que reaccionan contra el gobierno israelí para los víctimas palestinos que han perdido su vida y los que sufren en su propia patria,


Les damos nuestras condolencias a los familiares de los mártires que han perdido su vida en los ataques del gobierno israelí sionista y les deseamos una pronta recuperación a los heridos.

Se anuncia al público respetuosamente.

Rectores de lasUniversidades de Turquía:

El Rector de la Universidad de Muş Alparslan
Prof. Dr. Nihat İnanç,
El Rector de la Universidad de Yıldız Teknik

Prof. Dr. İsmail Yüksek,
El Rector de la Universidad Politécnica de Estambul
Prof. Dr. Mehmet Karaca,
El Rector de la Universidad de Hacettepe

Prof. Dr. Murat Tuncer,
El Rector de la Universidad de Ankara
Prof. Dr. Erkan İbiş,
El Rector de la Universidad de Ağrı İbrahim Çeçen
Prof. Dr. İrfan Aslan,
El Rector de la Universidad de Samsun 19 Mayıs Prof. Dr. Hüseyin Akan,
El Rector de la Universidad de Sakarya
Prof. Dr. Muzaffer Elmas,
El Rector de la Universidad de Yıldırım Beyazıt
Prof. Dr. Metin Doğan,
El Rector de la Universidad de Galatasaray  
Prof. Dr. Ethem Tolga,
El Rector de la Universidad de Gazi
Prof. Dr. Süleyman Büyükberber,
El Rector de la Universidad deİstanbul
Prof. Dr. Yunus Söylet,
El Rector de la Universidad de Ciencias Sociales de Ankara
Prof. Dr. Ömer Demir,
El Rector de la Universidad de Marmara
Prof. Dr. M. Emin Arat,
El Rector de la Universidad de Akdeniz
Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe,
El Rector de la Universidad de Bezmialem
Prof. Dr. Saffet Tüzgen,
El Rector de la Universidad de Cumhuriyet
Prof. Dr. Faruk Kocacık,
El Rector de la Universidad de Fundación de Fatih Sultan Mehmet
Prof. Dr. Musa Duman,
El Rector de la Universidad de Kastamonu
Prof. Dr. Seyit Aydın,
El Rector de la Universidad de Konya Necmettin Erbakan
Prof. Dr. Muzaffer Şeker,
El Rector de la Universidad de Ordu
Prof. Dr. Tarık Yarılgaç,
El Rector de la Universidad de Adıyaman
Prof. Dr. Talha Gönüllü,
El Rector de la Universidad de Bartın
Prof. Dr. Ramazan Kaplan,
El Rector de la Universidad de Üsküdar
Prof. Dr. Nevzat Tarhan,
El Rector de la Universidad de Abant İzzet Baysal

Prof. Dr. Hayri Coşkun,
El Rector de la Universidad de Karabük

Prof. Dr. Burhanettin Uysal,

El Rector de la Universidad de Tokat Gaziosmanpaşa

Prof. Dr. Mustafa Şahin,
El Rector de la Universidad de Ahi Evran

Prof. Dr. Kudret Saylam,
El Rector de la Universidad de Bülent Ecevit

Prof. Dr. Mahmut Özer,
El Rector de la Universidad de Bingöl        

Prof. Dr. Gıyasettin Baydaş,
El Rector de la Universidad deTunceli        

Prof. Dr. Durmuş Boztuğ,
El Rector de la Universidad de Bozok       

Prof. Dr. Tamer Uçar,
El Rector de la Universidad de Bilecik Şeyh Edebali

Prof. Dr. Azmi Özcan,

El Rector de la Universidad de Harran       

Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu,
La Rectora de la Universidad de Dicle         

Prof. Dr. A. Jale Saraç,
El Rector de la Universidad de Hakkari      

Prof. Dr. Ebubekir Ceylan,
El Rector de la Universidad de Hasan Kalyoncu

Prof. Dr. Tamer Yılmaz,
El Rector de la Universidad de Hitit            

Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
El Rector de la Universidad de Selçuk     

Prof. Dr. Hakkı Gökbel,
LaRectora de la Universidad de İstanbul Aydın

Prof. Dr. Yadigar İzmirli,
El Rector de la Universidad de Mardin Artuklu

Prof. Dr. S. Bedii Omay,
El Rector de la Universidad de KTO Karatay

Prof. Dr. Ömer Torlak,
El Rector de la Universidad de Dumlupınar

Prof. Dr. Ahmet Karaaslan,
El Rector de la Universidad de Fırat            

Prof. Dr. KutbeddinDemirdağ,

El Rector de la Universidad de İstanbul Medeniyet

Prof. Dr. Hamit Okur,
El Rector de la Universidad de Siirt            

Prof. Dr. Murat Erman,
El Rector de la Universidad de Ciencias y Tecnología de Adana

Prof. Dr. Adem Ersoy,
El Rector de la Universidad de Yeni Yüzyıl 

Prof. Dr. H. Hüsnü Gündüz,
El Rector de la Universidad de Aksaray    

Prof. Dr. Mustafa Acar,
El Rector de la Universidad de İstanbul Medipol

Prof. Dr. Sabahattin Aydın,  

El Rector de la Universidad de Yüzüncü Yıl

Prof. Dr. Peyami Battal,
El Rector de la Universidad de Mustafa Kemal

Prof. Dr. H. Salih Güder,
El Rector de la Universidad de Pamukkale

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı,

El Rector de la Universidad de Karamanoğlu Mehmet Bey

Prof. Dr. Sabri Gökmen,

El Rector de la Universidad de Adnan Menderes

Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu,

El Rector de la Universidad de Namık Kemal

Prof. Dr. Osman Şimşek,
El Rector de la Universidad de Kırklareli

Prof. Dr. Mustafa Aykaç,
El Rector de la Universidad de Beykent

Prof. Dr. Mehmet Emin Karahan,
El Rector de la Universidad de Atatürk
Prof. Dr. Hikmet Koçak,
El Rector de la Universidad Técnicade Erzurum

Prof. Dr. Muammer Yaylalı,
El Rector de la Universidad de Çankırı Karatekin

Prof. Dr. A. İbrahim Savaş,

El Rector de la Universidad de Kafkas      

Prof. Dr. Sami Özcan,
El Rector de la Universidad de Süleyman Demirel

Prof. Dr. Hasan İbicioğlu,
El Rector de la Universidad de Uşak

Prof. Dr. Sait Çelik,
El Rector de la Universidad de Şırnak
Prof. Dr. Ali Akmaz,
El Rector de la Universidad de Iğdır
Prof. Dr. İ. Hakkı Yılmaz,
El Rector de la Universidad de Ardahan
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz,
El Rector de la Universidad de Yalova
Prof. Dr. Niyazi Eruslu,
El Rector de la Universidad de Bitlis Eren
Prof. Dr. Mahmut Doğru,
El Rector de la Universidad de Batman
Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam,

El Rector de la Universidad de Osmaniye Korkutata

Prof. Dr. Orhan Büyükalaca,

El Rector de la Universidad Técnicade Bursa

Prof. Dr. Ali Sürmen,
El Rector de la Universidad de Niğde
Prof. Dr. Adnan Görür,
El Rector de la Universidad de Sinop
Prof. Dr. Recep Bircan,
El Rector de la Universidad de Artvin Çoruh

 Prof. Dr. Mehmet Duman,
El Rector de la Universidad de Gaziantep
Prof. Dr. Yavuz Coşkun,
El Rector de la Universidad de Erzincan
Prof. Dr. İlyas Çapoğlu,
El Rector de la Universidad de İstanbul Gelişim

Prof. Dr. Burhan Aykaç,
El Rector de la Universidad de Nişantaşı

Prof. Dr. Kerem Alkın,
El Rector de la Universidad de Afyon Kocatepe

Prof. Dr. Mustafa Solak,
El Rector de la Universidad Técnica del Mar Negro

Prof. Dr. Süleyman Baykal,
El Rector de la Universidad de Recep Tayyip Erdoğan

Prof. Dr. Hüseyin Karaman,
El Rector de la Universidad de Süleymanşah

Prof. Dr. Hüseyin Ekiz,
El Rector de la Universidad de Gümüşhane

Prof. Dr. İhsan Günaydın,
El Rector de la Universidad de Kilis  7 Aralık

Prof. Dr. İsmail Güvenç,
El Rector de la Universidad de Eskişehir Osmangazi

Prof. Dr. Hasan Gönen,
El Rector de la Universidad de Kırıkkale

Prof. Dr. Ekrem Yıldız,
El Rector de la Universidad de Ahmet Yesevi

Prof. Dr. Musa Yıldız
El Rector de la Universidad de Çukurova
Prof. Dr. Mustafa Kibar,
El Rector de la Universidad de İzmir Katip Çelebi

Prof. Dr. Galip Akhan,
El Rector de la Universidad de Anadolu
Prof. Dr. Naci Gündoğan,
El Rector de la Universidad de Bayburt
Prof. Dr. Selçuk Coşkun,
El Rector de la Universidad de İnönü
Prof. Dr. Cemil Çelik
El Rector de la Universidad de Kahramanmaraş Sütçü İmam

Prof. Dr. M. Fatih Karaaslan
El Rector del Instituto de Tecnología Alta de Gebze
Prof. Dr. Orhan Şahin,
El Rector de la Universidad de Uludağ
Prof. Dr. Kamil Dilek,
El Rector de la Universidad de Muğla Sıtkı Koçman

Prof. Dr. Mansur Harmandar,
El Rector de la Universidad de Zirve
Prof. Dr. Adnan Kısa,
El Rector de la Universidad de Yeditepe
Prof.Dr. Nurcan Baç,
El Rector de la Universidad de Doğuş
Prof.Dr. Abdullah Dinçkol,
El Rector de la Universidad de Bellas Artes de Mimar Sinan
Prof. Dr. Yalçın Karayağız,
El Rector de la Universidad de Bahçeşehir

Prof. Dr. Şenay Yalçın,
El Rector de la Universidad de İstanbul 29 Mayıs
Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez,
El Rector de la Universidad de Balıkesir
Prof. Dr. Mahir Alkan,
El Rector de la Universidad de Biruni
Prof. Dr. Adnan Yüksel,
El Rector de la Universidad de Amasya
Prof. Dr. Metin Orbay,
El Rector de la Universidad de Mehmet Akif Ersoy

Prof. Dr. Mustafa Saatçi,
El Rector de la Universidad de Celal Bayar

Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli,
La Rectora de la Universidad de Nevşehir Haci Bektaş Veli
Prof. Dr. Filiz Kılıç,
La Rectorade la Universidad de Düzce
Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu

La Rectora de la Universidad de Gedik

Prof. Dr. Berrak Kurtuluş

La Rectora de la Universidad de Dokuz Eylül

Prof. Dr. Mehmet Füzün 

La Rectora de la Universidad de Avrasya

Prof. Dr. Sami Karadeniz

El Rector del Instituto de Tecnología Alta de İzmir  

Prof. Dr. Mustafa Güden

La Rectora de la Universidad de Işık 

Prof. Dr. N. Güneç Kıyak

La Rectora de la Universidad de Trakya 

Prof. Dr. Yener Yörük

La Rectora de la Universidad de İpek  

Prof. Dr. A. Fuat Bilkan

ARABIC

PERSIAN

Görünütülenme Sayısı: 2227