Rektör Yardımcıları

fdoganoglu.jpg

 

Prof. Dr. Fatih DOĞANOĞLU

E-Posta: fdoganoglu@adiyaman.edu.tr

İletişim: 0416 2233838-2233800 (1809-1814)

 

ÖZGEÇMİŞ

1981 yılında Kahramanmaraş Lisesinden mezun olan Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde “Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve İstihdam” konusunda; doktorasını aynı fakültede “İstikrar Aracı Olarak Gelirler Politikası” üzerine yaptı.

Meslek hayatına Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Doğanoğlu, 1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesine Yardımcı Doçent Doktor olarak atandı. İktisat politikaları, para ve maliye politikaları, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ekonomi üzerine birçok akademik yayın yaptı. 1994 ile 2008 arasında Cumhuriyet Üniversitesinde; 2008 ile 2019 arasında da Adıyaman Üniversitesinde birçok idari görevde bulunan Prof. Dr. Doğanoğlu, 2019’dan bu yana Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcılığı ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevlerine devam etmektedir.

İngilizce bilen Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

GÖREV DAĞILIMI

 1. Hukuk Müşavirliği
 2. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 3. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 4. Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 5. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 6. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
 7. Toplam Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü
 8. Üniversite Sanayi İşbirliği
 9. Uygulama ve Araştırma Merkezleri

 

ckirilmis.jpg

 

Prof. Dr. Cumhur KIRILMIŞ

E-Posta: ckirilmis@adiyaman.edu.tr

İletişim: 0416 2233838-2233800 (1809-1814)

ÖZGEÇMİŞ

1975 Almanya Aschaffenburg doğumlu olan Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, ilköğrenimini Aschaffenburg’da; ortaöğrenimini Adana Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde bitirdikten sonra mezun olduğu fakültede Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Fırat Üniversitesinde “Organik Kimya” alanında yaptı.

Fırat Üniversitesindeki yüksek lisans ve doktora çalışmaları boyunca, alanı olan Organik Kimya ile ilgili birçok projede görevler üstlendi.

2007 yılında Adıyaman Üniversitesine Yardımcı Doçent Doktor olarak atanan Kırılmış, akademik çalışmalarına Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde devam etti. Organik Sentez, Polimer Kimyası, Heterosiklik Bileşikler ile ilgili birçok akademik yayın yapan Kırılmış, 5 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisinin tez danışmanlığını yaptı. Yazarları arasında yer aldığı 72 akademik yayını 400’ün üzerinde atıf aldı. Çok sayıda araştırma projesinin yürütücülüğünü de yapan Prof. Dr. Kırılmış, birçok projede de araştırmacı olarak görev aldı.

2007 ile 2019 arasında Adıyaman Üniversitesinde birçok idari görevde bulunan Kırılmış, 2019 yılında Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne Profesör olarak atandı. 2019’dan bu yana Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak akademik görevine devam etmektedir. Almanca ve İngilizce bilen Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, evli ve 2 çocuk babasıdır.

GÖREV DAĞILIMI

 1. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 2. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
  • Eğitim Komisyonu
  • Engelli Öğrenci Birimi
 3. Personel Daire Başkanlığı
 4. Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü (BAP)
 5. Kurumsal  İletişim Koordinatörlüğü
 6. Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM)

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.