Birimler Listesi

Birim

Telefon / Faks

İnternet Sitesi / E-posta

Üst Yönetim

Rektörlük

Rektörlük +90 (416) 223 3842
+90 (416) 223 3843
http://adiyaman.edu.tr/
rektor@adiyaman.edu.tr

Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik +90 (416) 223 3811
+90 (416) 223 3812
http://genelsekreterlik.adiyaman.edu.tr/
genelsekreter@adiyaman.edu.tr
1. Genel İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü    
2. Hukuk Müşavirliği +90 (416) 223 3813
+90 (416) 223 3814
http://hm.adiyaman.edu.tr/
hukukmusavirligi@adiyaman.edu.tr
3. Merkezi Tahakkuk Birimi    
4. Yazı İşleri Şube Müdürlüğü    

Akademik Birimler

Kurul ve Komisyonlar

1. Senato
   
2. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu +90 (416) 223 3800 /4024 http://hadyek.adiyaman.edu.tr/
hadyek@adiyaman.edu.tr
3. Eğitim Komisyonu    
4. Yayın Komisyonu    
5. Açık Bilim ve Açık Erişim Komisyonu    
6. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu    

Eğitim Birimleri

Enstitü

1. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
+90 (416) 223 3800
+90 (416) 223 2714
http://lisansustu.adiyaman.edu.tr
lisansustu@adiyaman.edu.tr
Biyoloji Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /3058  
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /4553  
Fizik Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /4115  
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /4646  
Kimya Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /4055  
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /4714  
Matematik Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /4030  
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /4527  
Anatomi Anabilim Dalı +90 (416) 223 1690 /1457  
Ebelik Anabilim Dalı    
Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı +90 (416) 223 1690 /1512  
Hemşirelik Anabilim Dalı    
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı +90 (416) 223 1690 /1466  
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı +90 (416) 223 1690 /1457  
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı +90 (416) 223 1690 /1448  
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /1049  
İktisat Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /2027  
İlköğretim Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /1088  
İşletme Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /2059  
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /2141  
Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /1400  
Sosyal Hizmet Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /2079  
Sosyoloji Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /4171  
Tarih Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /4193  
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı    
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /4080  
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /1091  

Fakülteler

1. Diş Hekimliği Fakültesi +90 (416) 225 1920
+90 (416) 225 1921
http://dishekimligi.adiyaman.edu.tr/
dishekimligi@adiyaman.edu.tr
1. Klinik Bilimler Bölümü    
1. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı    
2. Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı    
3. Endodonti Anabilim Dalı    
4. Ortodonti Anabilim Dalı    
5. Pedodonti Anabilim Dalı    
6. Periodontoloji Anabilim Dalı    
7. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı    
8. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı    
2. Eczacılık Fakültesi +90 (416) 202 1029 http://eczacilik.adiyaman.edu.tr/
eczacilik@adiyaman.edu.tr
1. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü    
1. Eczane İşletmeciliği Anabilim Dalı    
2. Farmakognozi Anabilim Dalı    
3. Farmakoloji Anabilim Dalı    
4. Farmasötik Botanik Anabilim Dalı    
5. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı    
6. Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı    
2. Eczacılık Teknolojisi Bölümü    
1. Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı    
2. Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı    
3. Eczacılık Temel Bilimleri Bölümü    
1. Analitik Kimya Anabilim Dalı    
2. Biyokimya Anabilim Dalı    
3. Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı    
3. Eğitim Fakültesi +90 (416) 223 1988
+90 (416) 223 1426
http://egitim.adiyaman.edu.tr/
egtfakdek@adiyaman.edu.tr
1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü +90 (416) 223 3800 /1072  
2. Eğitim Bilimleri Bölümü +90 (416) 223 3800 /1049  
1. Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı    
2. Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı    
3. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı    
3. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü    
1. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı    
2. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı    
4. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü +90 (416) 223 3800 /1088  
1. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı    
2. Matematik Eğitimi Anabilim Dalı    
5. Özel Eğitim Bölümü

 
1. Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı    
2. İşitme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı    
3. Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı    
4. Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı    
6. Temel Eğitim Bölümü +90 (416) 223 3800 /1059  
1. Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı    
2. Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı    
7. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü +90 (416) 223 3800 /1091  
1. Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı    
2. Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı    
8. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü +90 (416) 223 3800 /1105  
1. Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı    
4. Fen-Edebiyat Fakültesi +90 (416) 223 1775
+90 (416) 223 1774
http://fenedebiyat.adiyaman.edu.tr/
fef@adiyaman.edu.tr
1. Arkeoloji Bölümü +90 (416) 223 3800 /2886  
2. Biyoloji Bölümü +90 (416) 223 3800 /3058  
1. Biyoteknoloji Anabilim Dalı    
2. Botanik Anabilim Dalı    
3. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Anabilim Dalı    
4. Genel Biyoloji Anabilim Dalı    
5. Hidrobiyoloji Anabilim Dalı    
6. Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı    
7. Zooloji Anabilim Dalı    
3. Coğrafya Bölümü    
4. Fizik Bölümü +90 (416) 223 3800 /4115  
1. Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı    
2. Genel Fizik Anabilim Dalı    
3. Katısal Fiziği Anabilim Dalı    
4. Nükleer Fizik Anabilim Dalı    
5. Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı    
5. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü    
6. Kimya Bölümü +90 (416) 223 3800 /4059  
1. Analitik Kimya Anabilim Dalı    
2. Anorganik Kimya Anabilim Dalı    
3. Biyokimya Anabilim Dalı    
4. Fizikokimya Anabilim Dalı    
5. Organik Kimya Anabilim Dalı    
7. Matematik Bölümü +90 (416) 223 3800 /4030  
1. Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı    
2. Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı    
3. Geometri Anabilim Dalı    
4. Matematik Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalı    
5. Topoloji Anabilim Dalı    
6. Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı    
8. Psikoloji Bölümü    
9. Sanat Tarihi Bölümü +90 (416) 223 3800 /4084  
10. Sosyoloji Bölümü +90 (416) 223 3800 /4171  
1. Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı    
2. Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı    
3. Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı    
4. Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı    
11. Tarih Bölümü +90 (416) 223 3800 /4193  
1. Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı    
2. Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı    
3. Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı    
4. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi Anabilim Dalı    
5. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı    
6. Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı    
7. Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı    
12. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü +90 (416) 223 3800 /4080  
1. Eski Türk Dili Anabilim Dalı    
2. Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı    
3. Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı    
4. Yeni Türk Dili Anabilim Dalı    
5. Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı    
5. Güzel Sanatlar Fakültesi +90 (416) 223 2086
+90 (416) 223 2087
http://gsf.adiyaman.edu.tr/
gsf@adiyaman.edu.tr
1. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü    
2. Resim Bölümü +90 (416) 223 3800 /1452  
3. Seramik Bölümü    

6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi +90 (416) 223 2700
+90 (416) 223 2110
http://iibf.adiyaman.edu.tr/
iibf@adiyaman.edu.tr
1. İktisat Bölümü +90 (416) 223 3800 /2125  
2. İşletme Bölümü +90 (416) 223 3800 /2059  
1. İşletme Anabilim Dalı    
3. Kamu Yönetimi Bölümü +90 (416) 223 3800 /2141  
4. Sosyal Hizmet Bölümü +90 (416) 223 3800 /2079  
7. İslami İlimler Fakültesi +90 (416) 223 3800 /2790 http://iif.adiyaman.edu.tr/
iif@adiyaman.edu.tr
1. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü +90 (416) 223 3800 /2801  
2. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü +90 (416) 223 3800 /2796  
3. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü +90 (416) 223 3800 /3047  
4. Temel İslam Bilimleri Bölümü +90 (416) 223 3800 /3050  
8. Mimarlık Fakültesi +90 (416) 223 3800 http://mimarlik.adiyaman.edu.tr/
1. Mimarlık Bölümü +90 (416) 223 3800 /3370  
2. İç Mimarlık Bölümü +90 (416) 223 3800 /3370  
3. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü +90 (416) 223 3800 /3370  
9. Mühendislik Fakültesi +90 (416) 223 3808
+90 (416) 223 3809
http://muhendislik.adiyaman.edu.tr/
muhendislik@adiyaman.edu.tr
1. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü    
1. Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı    
2. Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı    
3. Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı    
2. Çevre Mühendisliği Bölümü +90 (416) 223 3800 /4553
cevre@adiyaman.edu.tr
1. Çevre Bilimleri Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /4559  
2. Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /1801  
3. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü +90 (416) 223 3800 /4815  
1. Devreler ve Sistemleri Ana Bilim Dalı Başkanlğı    
2. Elektrik Makineleri Anabilim Dalı    
3. Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı    
4. Elektronik Anabilim Dalı    
5. Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı    
6. Telekomünikasyon Anabilim Dalı    
4. Endüstri Mühendisliği Bölümü    
1. Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı    
2. Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı    
5. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü    
6. Gıda Mühendisliği Bölümü +90 (416) 223 3800 /4589  
1. Gıda Bilimleri Anabilim Dalı    
2. Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /4589  
7. Harita Mühendisliği Bölümü +90 (416) 223 3800 /4672  
1. Fotogrametri Anabilim Dalı    
2. Jeodezi Anabilim Dalı    
3. Kartoğrafya ve Ölçme Tekniği Anabilim Dalı    
4. Uzaktan Algılama Anabilim Dalı    
8. İnşaat Mühendisliği Bölümü +90 (416) 223 3800 /4646  
1. Geoteknik Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /4649  
2. Hidrolik Anabilim Dalı    
3. Mekanik Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /4656  
4. Ulaştırma Anabilim Dalı    
5. Yapı Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /4645  
6. Yapı İşletmesi Anabilim Dalı    
7. Yapı Malzemesi Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /4646  
9. Makine Mühendisliği Bölümü +90 (416) 223 3800 /4714  
1. Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı    
2. Mekanik Anabilim Dalı    
3. Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı    
4. Malzeme Bilimleri Anabilim Dalı    
5. Otomotiv ve Enerji Anabilim Dalı    
6. Termodinamik Anabilim Dalı    
10. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü +90 (416) 223 3800 /4527  
1. Malzeme Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /4527  
2. Seramik Anabilim Dalı +90 (416) 223 3800 /4531  
11. Tekstil Mühendisliği Bölümü    
1. Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı    
2. Tekstil Makineleri Anabilim Dalı    
3. Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı    
1. Spor Bilimleri Fakültesi +90 (416) 223 3800 / 2956
+90 (416) 223 3800 / 2943
http://sporbilimleri.adiyaman.edu.tr/
sporbilimleri@adiyaman.edu.tr
1. Antrenörlük Eğitimi Bölümü   http://antrenorluk.adiyaman.edu.tr/

1. Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı    
2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü   http://beso.adiyaman.edu.tr/

1. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı    
2. Sağlık Bilimleri Fakültesi +90 (416) 223 3800 /4586 http://sbf.adiyaman.edu.tr/
sagbil@adiyaman.edu.tr
1. Ebelik Bölümü +90 (416) 223 3800 /4619 http://ebelik.adiyaman.edu.tr/
2. Hemşirelik Bölümü +90 (416) 223 3800 /4620 http://hemsirelik.adiyaman.edu.tr/
10. Ziraat Fakültesi +90 (416) 223 3800 http://ziraat.adiyaman.edu.tr/

1. Bitki Koruma Bölümü +90 (416) 725 8150 /1136  
2. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Bölümü +90 (416) 725 8150 /1234  
12. Tıp Fakültesi +90 (416) 223 1690
+90 (416) 223 1693
http://tipfakultesi.adiyaman.edu.tr/
tip@adiyaman.edu.tr
1. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü    
1. Acil Tıp Anabilim Dalı    
2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı    
3. Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı    
4. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı    
5. Genel Cerrahi Anabilim Dalı    
6. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı    
7. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı    
8. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı    
9. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı    
10. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı    
11. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı    
12. Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı    
13. Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı    
14. Üroloji Anabilim Dalı    
2. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü    
1. Adli Tıp Anabilim Dalı    
2. Aile Hekimliği Anabilim Dalı    
3. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı    
4. Dermatoloji Anabilim Dalı    
5. Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı    
6. Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı    
7. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı    
8. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı    
9. Halk Sağlığı Anabilim Dalı    
10. İç Hastalıkları Anabilim Dalı    
11. Kardiyoloji Anabilim Dalı    
12. Nöroloji Anabilim Dalı    
13. Nükleer Tıp Anabilim Dalı    
14. Psikiyatri Anabilim Dalı    
15. Radyoloji Anabilim Dalı    
16. Tıbbi Genetik Anabilim Dalı    
3. Temel Tıp Bilimleri Bölümü +90 (416) 223 3800 /1448  
1. Anatomi Anabilim Dalı    
2. Biyofizik Anabilim Dalı    
3. Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı    
4. Fizyoloji Anabilim Dalı    
5. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı    
6. Parazitoloji Anabilim Dalı    
7. Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı    
8. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı    
9. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı    
13. Turizm Fakültesi +90 (416) 223 1024
+90 (416) 223 1254
http://turizm.adiyaman.edu.tr/
turizmfakultesi@adiyaman.edu.tr
1. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü    
2. Konaklama İşletmeciliği Bölümü   http://kon.adiyaman.edu.tr/
3. Rekreasyon Yönetimi Bölümü    
4. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü +90 (416) 223 3800 /2744 http://sey.adiyaman.edu.tr/
5. Turizm İşletmeciliği Bölümü +90 (416) 223 3800 /2725 http://turizmisletmeciligi.adiyaman.edu.tr/
6. Turizm Rehberliği Bölümü   http://turizmrehberligi.adiyaman.edu.tr/
7. Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü +90 (416) 223 3800 /2760 http://yiy.adiyaman.edu.tr/

Konservatuvarlar

1. Devlet Konservatuvarı +90 (416) 223 2328
+90 (416) 223 2114
http://konservatuvar.adiyaman.edu.tr/
dkm@adiyaman.edu.tr
1. Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü +90 (416) 223 3800 /1414 http://muzikvesahnesanatlari.adiyaman.edu.tr/
1. Koro Anasanat Dalı    
2. Müzikoloji Bölümü +90 (416) 223 3800 /1422 http://muzikoloji.adiyaman.edu.tr/
3. Türk Müziği Bölümü   http://turkmuzigi.adiyaman.edu.tr/

Yüksekokullar

1. Spor Bilimleri Fakültesi +90 (416) 223 3800 / 2956
+90 (416) 223 3800 / 2943
http://besyo.adiyaman.edu.tr/
besyo@adiyaman.edu.tr
1. Antrenörlük Eğitimi Bölümü   http://antrenorluk.adiyaman.edu.tr/

1. Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı    
2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü   http://beso.adiyaman.edu.tr/

1. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı    
2. Sağlık Yüksekokulu +90 (416) 223 3800 /4586 http://syo.adiyaman.edu.tr/
syo@adiyaman.edu.tr
1. Ebelik Bölümü +90 (416) 223 3800 /4619 http://ebelik.adiyaman.edu.tr/
2. Hemşirelik Bölümü +90 (416) 223 3800 /4620 http://hemsirelik.adiyaman.edu.tr/
3. Yabancı Diller Yüksekokulu +90 (416) 223 3800 /1117 http://yadyok.adiyaman.edu.tr/
ydyo@adiyaman.edu.tr

Meslek Yüksekokulları

1. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu +90 (416) 223 3800
+90 (416) 223 2071
http://shmyo.adiyaman.edu.tr/
shmyo@adiyaman.edu.tr
1. Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü +90 (416) 223 3800 /4156 http://cg-shmyo.adiyaman.edu.tr/
2. Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü +90 (416) 223 3800 /4206 http://tht-shmyo.adiyaman.edu.tr/
2. Sani Konukoğlu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu +90 (416) 290 3532
+90 (416) 223 3820
http://sbmyo.adiyaman.edu.tr/
sbmyo@adiyaman.edu.tr
1. Bilgisayar Kullanımı Bölümü +90 (416) 223 3800 /2113 http://bk-myo.adiyaman.edu.tr/
2. Dış Ticaret Bölümü +90 (416) 223 3800 /1331 http://dt-myo.adiyaman.edu.tr/
3. Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü +90 (416) 223 3800 /1218 http://fbs-myo.adiyaman.edu.tr/
4. Muhasebe ve Vergi Bölümü +90 (416) 223 3800 /1233 http://mvu-myo.adiyaman.edu.tr/
5. Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü +90 (416) 223 3800 /2113 http://mkg-myo.adiyaman.edu.tr/
6. Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü +90 (416) 223 3800 /1300 http://oli-myo.adiyaman.edu.tr/
7. Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü   http://pr-myo.adiyaman.edu.tr/
8. Yönetim ve Organizasyon Bölümü +90 (416) 223 3800 /1206 http://yo-myo.adiyaman.edu.tr/
3. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu +90 (416) 223 2128
+90 (416) 223 2129
http://tbmyo.adiyaman.edu.tr/
tbmyo@adiyaman.edu.tr
1. Bilgisayar Teknolojileri Bölümü +90 (416) 223 3800 /1238 http://bt-myo.adiyaman.edu.tr/
2. El Sanatları Bölümü +90 (416) 223 3800 /1294 http://es-myo.adiyaman.edu.tr/
3. Elektrik ve Enerji Bölümü +90 (416) 223 3800 /1204 http://ee-myo.adiyaman.edu.tr/
4. Gıda İşleme Bölümü   http://gi-myo.adiyaman.edu.tr/
5. Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü   http://gitmy-myo.adiyaman.edu.tr/
6. İnşaat Bölümü +90 (416) 223 3800 /1233 http://insaat-myo.adiyaman.edu.tr/
7. Kimya ve Kimyasal İşletme Teknikleri Bölümü +90 (416) 223 3800 /1313 http://kkit-myo.adiyaman.edu.tr/
8. Madencilik ve Maden Çıkartma Bölümü +90 (416) 223 3800 /1295 http://mmc-myo.adiyaman.edu.tr/
9. Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü +90 (416) 223 3800 /1323 http://mmt-myo.adiyaman.edu.tr/
10. Malzeme ve Malzeme İşleme Bölümü +90 (416) 223 3800 /1315 http://mmit-myo.adiyaman.edu.tr/
11. Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü +90 (416) 223 3800 /1300 http://tgad-myo.adiyaman.edu.tr/
12. Ulaştırma Hizmetleri Bölümü   http://uh-myo.adiyaman.edu.tr/
4. Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu +90 (416) 311 0422
+90 (416) 311 0424
http://bmyo.adiyaman.edu.tr/
besni@adiyaman.edu.tr
1. Dış Ticaret Bölümü    
2. Bilgisayar Kullanımı Bölümü +90 (416) 311 0422 /129 http://by-bmyo.adiyaman.edu.tr/
3. Bilgisayar Teknolojileri Bölümü +90 (416) 311 0422 /123 http://bt-bmyo.adiyaman.edu.tr/
4. Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü +90 (416) 311 0422 /129 http://byya-bmyo.adiyaman.edu.tr/
5. El Sanatları Bölümü    
6. Elektrik ve Enerji Bölümü    
7. Elektronik ve Otomasyon Bölümü +90 (416) 311 0422 /122 http://mekatronik-bmyo.adiyaman.edu.tr/
8. Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü +90 (416) 311 0422 /122 http://bs-bmyo.adiyaman.edu.tr/
9. Mekatronik Bölümü    
10. Muhasebe ve Vergi Bölümü +90 (416) 311 0422 /122 http://mvu-bmyo.adiyaman.edu.tr/
11. Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü    
12. Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü    
13. Tasarım Bölümü    
14. Tekstil Bölümü    
15. Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü    
16. Yönetim ve Organizasyon Bölümü +90 (416) 311 0422 /128 http://iy-bmyo.adiyaman.edu.tr/
5. Gölbaşı Meslek Yüksekokulu +90 (416) 781 6945
+90 (416) 782 1663
http://gmyo.adiyaman.edu.tr/
golbasimyo@adiyaman.edu.tr
1. Bilgisayar Teknolojileri Bölümü +90 (416) 781 6945 http://bt-gmyo.adiyaman.edu.tr/
2. Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü +90 (416) 781 6945 http://bhs-gmyo.adiyaman.edu.tr/
3. Elektrik ve Enerji Bölümü +90 (416) 781 6945  
4. Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü +90 (416) 781 6945 http://fbs-gbmyo.adiyaman.edu.tr/
5. Hukuk Bölümü +90 (416) 781 6945 http://hukuk-gmyo.adiyaman.edu.tr/
6. Muhasebe ve Vergi Bölümü +90 (416) 781 6945 http://mvu-gmyo.adiyaman.edu.tr/
7. Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü +90 (416) 781 6945 http://mkg-gbmyo.adiyaman.edu.tr/
8. Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü +90 (416) 781 6945 http://olih-gbmyo.adiyaman.edu.tr/
9. Yönetim ve Organizasyon Bölümü +90 (416) 781 6945 http://yo-gbmyo.adiyaman.edu.tr/
6. Kâhta Meslek Yüksekokulu +90 (416) 725 8150
+90 (416) 725 7792
http://kmyo.adiyaman.edu.tr/
kahta@adiyaman.edu.tr
1. Bilgisayar Teknolojileri Bölümü +90 (416) 725 8150 /1188 http://bt-kmyo.adiyaman.edu.tr/
2. Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü +90 (416) 725 8150 /1234 http://bhu-kmyo.adiyaman.edu.tr/
3. Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü +90 (416) 725 8150 /1209 http://fbs-kmyo.adiyaman.edu.tr/
4. Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü +90 (416) 725 8150 /1131 http://msp-kmyo.adiyaman.edu.tr/
5. Muhasebe ve Vergi Bölümü +90 (416) 725 8150 /1175 http://mvu-kmyo.adiyaman.edu.tr/
6. Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü +90 (416) 725 8150 /1128 http://olih-kmyo.adiyaman.edu.tr/
7. Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü +90 (416) 725 8150 /1210 http://pbb-kmyo.adiyaman.edu.tr/
8. Su Ürünleri Bölümü +90 (416) 725 8150 /1212 http://su-kmyo.adiyaman.edu.tr/
9. Turizm ve Seyahat Acenteliği Bölümü +90 (416) 725 8150 /1211 http://tseh-kmyo.adiyaman.edu.tr/
10. Veterinerlik Bölümü +90 (416) 725 8150 /1197 http://veterinerlik-kmyo.adiyaman.edu.tr/

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü   http://aiit.adiyaman.edu.tr/
aitt@adiyaman.edu.tr
2. Enformatik Bölümü   http://enformatik.adiyaman.edu.tr/
enformatik@adiyaman.edu.tr
3. Türk Dili Bölümü   http://turkdili.adiyaman.edu.tr/

4. Yabancı Diller Bölümü +90 (416) 223 3800 /1117 http://yabancidiller.adiyaman.edu.tr/

Araştırma Birimleri

Merkezler

1. Bilim ve Teknoloji Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi

 
2. Çevre Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi +90 (416) 223 3800 /4567 http://adyucevre.adiyaman.edu.tr/

3. Deney Hayvanları Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi +90 (416) 223 3800 /1485 http://deham.adiyaman.edu.tr/

4. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi  

5. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi +90 (416) 223 3800 /1444 http://adyuisgm.adiyaman.edu.tr/

6. Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi   http://kadinsorunlari.adiyaman.edu.tr/

7. Kent Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi   http://kkuamer.adiyaman.edu.tr/

8. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi +90 (416) 223 3800 /2261 http://adyumlab.adiyaman.edu.tr/
adyumlab@adiyaman.edu.tr
9. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü) +90 (416) 216 1015
+90 (416) 214 5599
http://www.adiyamaneah.gov.tr/
10. Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi  

11. Sürekli Eğitim Merkezi +90 (416) 223 3800 /1027 http://sem.adiyaman.edu.tr/
sem@adiyaman.edu.tr
12. Tarımsal Uygulama ve Arazi Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi   http://tayam.adiyaman.edu.tr/

13. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi +90 (416) 223 3800 /1091 http://adyu-tomer.adiyaman.edu.tr/
adyutomer@adiyaman.edu.tr
14. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi +90 (416) 223 3800 /2815 http://uzalcbs.adiyaman.edu.tr/

15. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi +90 (416) 223 3800 /2986 http://uzem.adiyaman.edu.tr/
uzem@adiyaman.edu.tr

İdari Birimler

Kurul ve Komisyonlar

1. Yönetim Kurulu
   

Daire Başkanlıkları

1. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı +90 (416) 223 3845
+90 (416) 223 3844
http://bidb.adiyaman.edu.tr/
bidb@adiyaman.edu.tr
1. Donanım Şube Müdürlüğü    
2. Yazılım Şube Müdürlüğü    
3. Sistem Şube Müdürlüğü    
4. İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü    
2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı +90 (416) 223 3831
+90 (416) 223 3832
http://imidb.adiyaman.edu.tr/
imid@adiyaman.edu.tr
1. İç Hizmetler Şube Müdürlüğü +90 (416) 223 3800 /2582  
2. İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü +90 (416) 223 3800 /2562  
3. Satın Alma Şube Müdürlüğü +90 (416) 223 3800 /2572  
4. Sivil Savunma Uzmanlığı +90 (416) 223 3800 /2579  
3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı +90 (416) 223 3828
+90 (416) 223 3828
http://kutuphane.adiyaman.edu.tr/
kutuphane@adiyaman.edu.tr
1. E-Kütüphane Hizmetleri Şube Müdürlüğü    
2. Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü    
3. Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü    
4. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı +90 (416) 223 3818
+90 (416) 223 3836
http://oidb.adiyaman.edu.tr/
oidb@adiyaman.edu.tr
1. Eğitim Öğrtim Şube Müdürlüğü    
2. İstatistik ve Planlama Şube Müdürlüğü    
3. Kayıt Kabul Şube Müdürlüğü    
5. Personel Daire Başkanlığı +90 (416) 223 3815
+90 (416) 223 3816
http://pdb.adiyaman.edu.tr/
pdb@adiyaman.edu.tr
1. Akademik Personel Şube Müdürlüğü    
2. Hizmet İçi Eğitim ve İstatistik Şube Müdürlüğü    
3. İdari Personel Şube Müdürlüğü    
4. Sicil, Emenklilik ve Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü    
6. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı +90 (416) 223 3822 http://sksdb.adiyaman.edu.tr/
sksdb@adiyaman.edu.tr
1. Okul Öncesi Eğitimi Uygulama Anaokulu +90 (416) 223 3846 http://adyukres.adiyaman.edu.tr/
adyukres@adiyaman.edu.tr
2. Kültürel Hizmetler Şube Müdürlüğü +90 (416) 223 3822  
3. Personel ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü +90 (416) 223 3822  
4. Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü +90 (416) 223 3822  
5. Sosyal Hizmetleri Şube Müdürlüğü +90 (416) 223 3822  
6. Sosyal Tesisler İşletmesi Şube Müdürlüğü +90 (416) 223 3822  
7. Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü +90 (416) 223 3822  
8. Tahakkuk ve Satın Alma Şube Müdürlüğü +90 (416) 223 3822  
7. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı +90 (416) 223 3829
+90 (416) 223 3830
http://sgdb.adiyaman.edu.tr/
sgdb@adiyaman.edu.tr
1. Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü    
2. Muhasebe - Kesin Hesap Müdürlüğü    
3. Raporlama ve İç Kontrol Müdürlüğü    
4. Strateji Planlama Müdürlüğü    
8. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı +90 (416) 223 3824-25
+90 (416) 223 3826
http://yitdb.adiyaman.edu.tr/
yitdb@adiyaman.edu.tr
1. Etüt Proje Şube Müdürlüğü +90 (416) 223 3825  
2. İşletme ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü +90 (416) 223 3800 /2516  
3. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü +90 (416) 223 3800 /2519  
4. Yapım İşleri ve Denetim Şube Müdürlüğü +90 (416) 223 3825  

Müdürlükler

1. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü +90 (416) 223 2676
+90 (416) 223 2676
http://dsim.adiyaman.edu.tr/
2. Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü +90 (416) 223 3837
+90 (416) 223 3812
http://disiliskiler.adiyaman.edu.tr/
international@adiyaman.edu.tr

Koordinatörlükler

1. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü +90 (416) 223 3835 http://ebap.adiyaman.edu.tr/
adyubap@adiyaman.edu.tr
2. Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü +90 (416) 223 3800  
3. Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü +90 (416) 223 3800 http://farabi.adiyaman.edu.tr/

4. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü   http://isg.adiyaman.edu.tr
5. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kurum Koordinatörlüğü +90 (416) 223 3800  
6. Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü +90 (416) 223 3800
+90 (416) 223 3807
http://kik.adiyaman.edu.tr/
kik@adiyaman.edu.tr
1. Basın-Yayın Birimi +90 (416) 223 3800 /1831 http://kik.adiyaman.edu.tr/
basin@adiyaman.edu.tr
2. Halkla İlişkiler Birimi +90 (416) 223 3800 /1952 http://kik.adiyaman.edu.tr/
halklailiskiler@adiyaman.edu.tr
3. Radyo-TV Birimi +90 (416) 223 3800 /2923 http://radyo.adiyaman.edu.tr/
radyo@adiyaman.edu.tr
7. Proje Etüt Destek ve Üretim Merkezi Koordinatörlüğü +90 (416) 223 3800
+90 (416) 223 3835
http://projem.adiyaman.edu.tr/
adyuprojem@adiyaman.edu.tr
8. Toplam Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü +90 (416) 223 3800 /2018 http://tkyk.adiyaman.edu.tr/
kalite@adiyaman.edu.tr

Diğer Birimler

1. İç Denetim Birimi +90 (416) 223 3811
+90 (416) 223 3812
http://icdenetim.adiyaman.edu.tr/
2. Turizm Uygulama Oteli +90 (416) 223 2864
+90 (416) 223 2863
http://otel.adiyaman.edu.tr/
otel@adiyaman.edu.tr

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.