Lisansüstü Programları

Bu listedeki lisansüstü programlarına başvuru ve kayıt işlemleri Üniversitemizin ilgili Enstitüsü tarafından yapılmakta olup program başvuruları için Üniversitemiz internet sitesindeki duyurular bölümü takip edilmelidir.

Doktora Programları

 
Program Adı Öğrenim Süresi
(yıl)
Akademik Birim*
Fen Bilimleri
  Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyo Teknoloji 4 Biyoloji Anabilim Dalı
Botanik 4 Biyoloji Anabilim Dalı
Ekoloji ve Çevre Biyolojisi 4 Biyoloji Anabilim Dalı
Fen Bilgisi Eğitimi 4 İlköğretim Anabilim Dalı
Genel Biyoloji 4 Biyoloji Anabilim Dalı
Hidrobiyoloji 4 Biyoloji Anabilim Dalı
Matematik Eğitimi (İnönü Üniversitesi ile Ortak) 4 İlköğretim Anabilim Dalı
Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 Biyoloji Anabilim Dalı
Zooloji 4 Biyoloji Anabilim Dalı
Sosyal Bilimler   Sosyal Bilimler Enstitüsü
Cumhuriyet Tarihi (Fırat Üniversitesi ile Ortak) 4 Tarih Anabilim Dalı
Eski Çağ Tarihi (Fırat Üniversitesi ile Ortak) 4 Tarih Anabilim Dalı
Eski Türk Dili 4 Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Eski Türk Edebiyatı 4 Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Ortaçağ Tarihi (Fırat Üniversitesi ile Ortak) 4 Tarih Anabilim Dalı
Sosyal Hizmet (Cumhuriyet Üniversitesi ile Ortak 4 Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı 4 Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Yakınçağ Tarihi (Fırat Üniversitesi ile Ortak 4 Tarih Anabilim Dalı
Yeni Çağ Tarihi (Fırat Üniversitesi ile Ortak 4 Tarih Anabilim Dalı
Yeni Türk Dili 4 Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Yeni Türk Edebiyatı 4 Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

* İlgili programın Akademik Birim'ine bastığınızda programın yürütüldüğü anabilim dalının internet sitesine yönlendirilirsiniz.

Yüksek Lisans Programları

Program Adı Öğrenim Süresi
(yıl)
Akademik Birim*
Fen Bilimleri
  Fen Bilimleri Enstitüsü
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi 2 Matematik Anabilim Dalı
Biyo Teknoloji 2 Biyoloji Anabilim Dalı
Biyoloji 2 Biyoloji Anabilim Dalı
Botanik 2 Biyoloji Anabilim Dalı
Cebir ve Sayılar Teorisi 2 Matematik Anabilim Dalı
Çevre Mühendisliği 2 Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
Ekoloji ve Çevre Biyolojisi 2 Biyoloji Anabilim Dalı
Fen Bilgisi Eğitimi 2 İlköğretim Anabilim Dalı
Fizik 2 Fizik Anabilim Dalı
Genel Biyoloji 2 Biyoloji Anabilim Dalı
Geometri 2 Matematik Anabilim Dalı
-Geoteknik 2 İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
Hidrobiyoloji 2 Biyoloji Anabilim Dalı
İnşaat Mühendisliği 2 İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
Kimya 2 Kimya Anabilim Dalı
Matematik 2 Matematik Anabilim Dalı
Matematik Eğitimi 2 İlköğretim Anabilim Dalı
-Mekanik 2 İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı
Moleküler Biyoloji ve Genetik 2 Biyoloji Anabilim Dalı
-Yapı 2 İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
-Yapı Malzemesi 2 İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
Uygulamalı Matematik 2 Matematik Anabilim Dalı
Zooloji 2 Biyoloji Anabilim Dalı
Sağlık Bilimleri
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tıbbi Biyokimya (Gaziantep Üniversitesi ile Ortak) 2 Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji 2 Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji (Gaaziantep Üniversitesi ile Ortak) 2 Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Sosyal Bilimler
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
Cumhuriyet Tarihi 2 Tarih Anabilim Dalı
Cumhuriyet Tarihi Tezli (İnönü Üniversitesi ile Ortak) 2 Tarih Anabilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim 2 Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim (Tezsiz) 1 Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Eski Türk Dili 2 Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Eski Türk Edebiyatı 2 Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Eskiçağ Tarihi 2 Tarih Anabilim Dalı
İkstisat (Gaziantep Üniversitesi İle Ortak) 2 İktisat Anabilim Dalı
İşletme 2 İşletme Anabilim Dalı
İşletme (İnönü Üniversitesi ile Ortak) 2 İşletme Anabilim Dalı
İşletme (Tezsiz, II. Öğretim) 1 İşletme Anabilim Dalı
Kamu Yönetimi 2 Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Kamu Yönetimi (Tezsiz) 1 Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Müzik ve Sahne Sanatları 2 Müzik Ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı
Ortaçağ Tarihi 2 Tarih Anabilim Dalı
Ortaçağ Tarihi (İnönü Üniversitesi ile Ortak) 2 Tarih Anabilim Dalı
Sosyal Bilgiler Eğitimi 2 İlköğretim Anabilim Dalı
-Sosyal Hizmet (Bütünleşik Doktora) 2 Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
Sosyoloji 2 Sosyoloji Anabilim Dalı
Sosyoloji (Gaziantep Üniversitesi ile Ortak) 2 Sosyoloji Anabilim Dalı
Tarih 2 Tarih Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri 2 Temel İslam Bilimleri
Türk Dili ve Edebiyatı 2 Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Türkçe Eğitimi (İnönü Üniversitesi ile Ortak) 2 Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Yakınçağ Tarihi 2 Tarih Anabilim Dalı
Yakınçağ Tarihi (İnönü Üniversitesi ile Ortak) 2 Tarih Anabilim Dalı
Yeni Türk Dili 2 Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Yeni Türk Edebiyatı 2 Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Yeniçağ Tarihi 2 Tarih Anabilim Dalı
Yeniçağ Tarihi Tezli (İnönü Üniversitesi ile Ortak) 2 Tarih Anabilim Dalı

* İlgili programın Akademik Birim'ine bastığınızda programın yürütüldüğü anabilim dalının internet sitesine yönlendirilirsiniz.

Genel HususlarTanımlar MADDE 3– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim yılında dönemleri, yaz dönemini, dersler ve yeterlik sınav dönemlerini belirten takvimi, b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, c) ALES: Akademik Pe ...Başvuru, Kabul ve KayıtKontenjanların belirlenmesi ve ilanı MADDE 4 –(1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru koşulları, lisansüstü programlara kabul için adaylarda aranacak nitelikler ve diğer hususlar ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafı ...Lisansüstü ProgramlarıBu listedeki lisansüstü programlarına başvuru ve kayıt işlemleri Üniversitemizin ilgili Enstitüsü tarafından yapılmakta olup program başvuruları için Üniversitemiz internet sitesindeki duyurular bölümü takip edilmelidir. Doktora Programları   ...Yüksek Lisans ProgramıGenel esaslar MADDE 20 –(1) Yüksek lisans programı tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dalında açılacağı ve nasıl yürütüleceği ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı, anabilim/anas ...Doktora ProgramıDoktora programı açılması MADDE 30 –(1) Doktora programının hangi enstitü anabilim/anasanat dalında açılacağı ve nasıl yürütüleceği ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kara ...Sanatta Yeterlik ProgramıGenel esaslar MADDE 39 –(1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır. (2) Sanatta yeterlik p ...

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Site politiklarımıza Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası bağlantılarından ulaşabilirsiniz.