ADYÜ’de Sanat Atölyeleri Etkinlikleri Başladı

Koordinatörlüğü Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen, Adıyaman Üniversitesi ve İspanya Blue Beehive ortaklığında gerçekleştirilen "Erasmus+ KA210-YOU-Gençlik Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar Programı" kapsamındaki “Migrants in Cultural Activities, Preservation Heritage and Promoting Tourism (Kültürel Faaliyetlerde Göçmenler, Mirasın Korunması ve Turizmin Teşvik Edilmesi)" adlı projenin ilk bölümü olan Sanat Atölyeleri Etkinliklerinin açılış programı gerçekleşti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonundaki programa Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Murat Aydın, Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş, Üniversitemiz Genel Sekreteri Doç. Dr. Ebubekir İnan, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Sabbağ, İl Kültür ve Turizm Müdür Abuzer Gelse, Üniversitemiz akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabbağ “Kültürel Mirasımızı Koruyup, Tanıtmayı Hedefliyoruz”

Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın akabinde programın açılış konuşmasını yapan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Sabbağ, projenin amacının; yabancı uyruklu gençlerin ev sahibi ülkenin kültürü hakkında bilgi edinmesi, kültürel mirasın korunmasında ve tanıtılmasında kültürel etkileşimi sağlayarak turizmin gelişimine katkı sunmak olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Sabbağ, “Proje ile Türk ve Avrupa Birliği kuruluşlarının ortaklığında yürütülen ortak kültürel miras faaliyetlerinin tanıtılmasını ve geliştirilmesini hedeflemekteyiz. Turizmin gelişmesinde kilit unsur olan çevresel kaynakları kullanarak, temel ekolojik süreçleri gözeterek, doğal mirası ve biyolojik çeşitliliği koruyarak projenin hedeflerine ulaşmaya dikkat ediyoruz.” dedi.

Proje etkinliklerinin amaçlarından bahseden Prof. Dr. Sabbağ, “Atölye çalışmalarında farklı etnik gruplar arasında kültürlerarası etkileşim ve gençlerin temel yetkinlik ve becerileri kazanması sağlanacaktır. Kültürel mirasın, tarihi özelliklerin, yerel geleneklerin ve çağdaş sanatın tanıtılmasına katkı sunulacaktır. Kültürel değerlere ilişkin farkındalık artırılarak, ortak kültürel değerler ve çeşitlilik korunacaktır.” şeklinde konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Gelse, “Genç Nesil, Tarihimizi ve Kadim Kültürümüzü Tanıyacak”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse ise, proje çerçevesinde tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak ve turizm destinasyonlarını tanıtmak gayesinde olduklarının altını çizerek, “Projemiz, turizmin gelişimine ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacak. Projeyle kültürel miras konusunda uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ve Türkiye’deki kültürel değerlerin, tarihi yerlerin hem uluslararası hem de yurtiçinde tanıtılması, turizmin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Projenin hedef grubunda, 18 ila 30 yaş arasındaki gençler, Türk ve İspanyol vatandaşları, etnik azınlıklar, göçmenler, engelliler, yoksullar, sosyal dışlanma risk altındaki kişiler yer alıyor. Hedef grup, proje uygulanan illerin, ülkelerin kültürel mirası, gelenekleri, halk oyunları, el sanat ve zanaatları, yerel dansları, ritüelleri ve efsaneler hakkında bilgi sahibi olacak. Genç nesil kendi kültürü, ortak ülke kültürü, değerler, arkeolojik alanlar, müzeler, anıtlar, tarihi yerler, efsaneler, tarihi sanat eserleri ve arşivler hakkında bilgi sahibi olacak. Ayrıca, tarihi ve kültürel değerler hakkında da bilinç seviyeleri artacaktır.” dedi.

Prof. Dr. Perktaş “Projemiz, Kültürel Hazinemizin Sonraki Nesillere Aktartılmasında Etkin Rol Oynayacaktır”

Açılış töreninde söz alan Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş, Adıyaman Üniversitesi olarak Adıyaman’ın tarihi ve kadim kültürünü geniş kitlelerle buluşturmayı hedefleyen bir projede yer almaktan ötürü duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Prof. Dr. Perktaş, kültürel geçmişi on binlerce yıl öncesine dayanan Adıyaman’ın, Anadolu’nun çoğu kentinde olduğu gibi farklı uygarlıklara ev sahipliği yaptığını ve bu kültürleri harmanlayarak kendine has kültürünü oluşturabilmiş kadim kentlerden biri olduğuna vurgu yaptı.

Perktaş, “Geçmişimizi şekillendiren başlıca uygarlıkların coğrafyamızdaki varlıkları bu projenin temel dayanağı olan sosyal ve kültürel zenginliğin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bugün önemli bir faaliyetini geçekleştirdiğimiz projemizin bu kapsamda ulusal ve uluslararası turizme ciddi katkı sağlayacağına inanmaktayız. Projenin hedef kitlesinin yerel ve misafir gençler olması ve binlerce yıllık geçmişe sahip olan kültürel değerlerimizin gençler tarafından kavranması, kültürel hazinemizin sonraki nesillere aktartılmasında etkin rol oynayacaktır. Proje çıktılarının sadece ülkemizde değil Erasmus+ kapsamında İspanya’da da tanıtılacak olması ilimizin tanınırlığına da katkı sağlayacaktır. Üniversite olarak şehrimizin sosyo-ekonomik gelişme süreçlerine olan katkımızın ulusal ve uluslararası çok sayıda proje ile her geçen gün arttığını sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duymaktayız.  6 Şubat depremlerine rağmen halkımızın huzur ve refahı için çalışmalarımızın sadece turizm alanında değil; tarım, endüstri, sağlık ve hizmet sektöründe de eğitim ile katkı sunan Üniversitemiz tarafından kesintisiz olarak sürdürüldüğünü de sizlerle paylaşmak isterim. Proje kapsamında atölye çalışmalarımızın gerçekleşmesine katkı sunacak değerli hocalarımıza, katılımlarından ötürü genç arkadaşlarımıza, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze ve diğer paydaşlarımıza teşekkür eder, saygılarımı sunarım.” şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından katılımcılara Güzel Sanatlar Fakültesinde hazırlanan atölye çalışmalarının tanıtımı yapıldı.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.