Çift Anadal ve Yandal

Bu sayfada aşağıdaki konu başlıklarındaki bilgiere erişebilirsiniz.

 

Çift Anadal Programı


MADDE 8 – (1) Çift anadal; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile herhangi bir lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan bir programdır. Bu program 24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

 

Yandal Programı


MADDE 9 – (1) Yandal programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir, bölüm/anabilim dallarının işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yandal programını izlemelerine imkân verilir. Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Bu program Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

 

İlgili Belgeler


Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.