Özel Öğrencilik Başvuruları Hakkında

ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURULARI HAKKINDA

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 5 Eylül 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında aldığı karara (Ek-1 YÖK Yazısı) istinaden, 8 Eylül 2023 tarihinde yapılan Senato Toplantısında, Üniversitemiz 2023-2024 Akademik Yılı eğitim sürecine yönelik 4 Eylül 2023 tarihinde alınan Senato kararına (Ek-2 Senato Kararı) ek olarak  aşağıdaki kararlar alınmıştır:

06 Şubat 2023 tarihli depremler nedeniyle uzaktan öğretim ve/veya yüz yüze eğitim görecek tüm Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinden talep edenlere, kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik (Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Yönetmeliğinin özel öğrencilik hükümlerine tabi olmadan) hakkı verilmiştir.

Adıyaman Üniversitesi öğrencisi olup başka bir üniversitede özel öğrenci olarak eğitim almak isteyen öğrencilerin kendi akademik birimlerine şahsen veya birimlerin resmi elektronik posta adreslerine gönderecekleri dilekçe (Ek-3 ADYÜ-FRM-208-Özel Öğrenci Statüsünde Giden Öğrenci Formu) ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başka bir üniversiteye kayıtlı olup Adıyaman Üniversitesinde özel öğrenci olarak eğitim almak isteyen öğrencilerin 29 Eylül 2023 tarihine kadar üniversitemiz ilgili akademik birimlerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Özel öğrenci olarak eğitim almak isteyen üniversitemiz Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi 4. ve 5. dönem/sınıf öğrencilerinin özel öğrenci oldukları üniversite ile Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ders müfredatı arasında uyuşmazlık olması halinde alınamayan/başarısız olunan eksik stajlarının takip eden ilk akademik takvime uygun olarak yüz yüze alacaklardır.

Öğretmenlik Uygulaması dersini yüz yüze alması gereken Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon alan diğer fakülte öğrencileri, talepleri halinde “Öğretmenlik Uygulaması” dersini halihazırda bulundukları illerdeki üniversitelerde yüz yüze devam edebilecekleri gibi sadece bu ders için özel öğrencilik başvurusu yapabileceklerdir.

Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı öğrencilerinin okullarda “RPD Uygulamaları” derslerini bulundukları illerdeki üniversitelerde yüz yüze alabileceklerdir.

Eczacılık Fakültesi öğrencileri stajlarını bulundukları illerde yüz yüze yapabileceklerdir.

Ek-1 YÖK Yazısı İçin Tıklayınız

Ek-2 Üniversitemiz 2023-2024 Akademik Yılı Eğitim-Ögretim Süreci ile ilgili Senato Kararı

Ek-3 Özel Öğrenci Formu İçin Tıklayınız

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.