ADYÜ Tanıtım

Bu sayfada, ADYÜ Birimlerinin tanıtım materyalleri bulunmaktadır.

ADYÜ Birimleri ve iletişim bilgilerine ulaşmak için Birimler, birim yöneticileri ve iletişim bilgilerine ulaşmak için Yöneticiler, birimlerin sosyal medya hesapları için Sosyal Medya, çalışanların iletişim bilgilerine ulaşmak için ise Kişi Rehberi sayfalarına bakınız.

 

Birim

Belgeler

Sunumlar

Fotoğraflar

Videolar

Üst Yönetim

Rektörlük

Rektörlük 

Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik 
2. Hukuk Müşavirliği 

Akademik Birimler

Eğitim Birimleri

Enstitüler

1. Fen Bilimleri Enstitüsü

2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü
3. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Fakülteler

1. Diş Hekimliği Fakültesi
1. Klinik Bilimler Bölümü
2. Eczacılık Fakültesi
1. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
2. Eczacılık Teknolojisi Bölümü
3. Eczacılık Temel Bilimleri Bölümü
3. Eğitim Fakültesi
1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü 
2. Eğitim Bilimleri Bölümü
3. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
4. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
5. Temel Eğitim Bölümü
6. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
7. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
4. Fen-Edebiyat Fakültesi
1. Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 
2. Arkeoloji Bölümü 
3. Biyoloji Bölümü 
4. Coğrafya Bölümü 
5. Felsefe Bölümü 
6. Fizik Bölümü 
7. Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 
8. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 
9. Kimya Bölümü 
10. Matematik Bölümü 
11. Psikoloji Bölümü 
12. Sanat Tarihi Bölümü 
13. Sosyoloji Bölümü 
14. Tarih Bölümü 
15. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
5. Güzel Sanatlar Fakültesi
1. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 
2. Resim Bölümü 
3. Seramik Bölümü 
6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1. İktisat Bölümü 
2. İşletme Bölümü 
3. Kamu Yönetimi Bölümü 
4. Maliye Bölümü 
5. Sosyal Hizmet Bölümü 
7. İslami İlimler Fakültesi
1. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 
2. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü 
3. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü 
4. Temel İslam Bilimleri Bölümü 
8. Mimarlık Fakültesi 
1. İç Mimarlık Bölümü
2. Peyzaj Mimarlığı Bölümü
9. Mühendislik Fakültesi
1. Bilgisayar Mühendisliği 
2. Çevre Mühendisliği 
3. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
4. Endüstri Mühendisliği 
5. Gıda Mühendisliği 
6. Harita Mühendisliği 
7. İnşaat Mühendisliği 
8. Makine Mühendisliği 
9. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
10. Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 
11. Tekstil Mühendisliği 
10. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 
1. Ziraat Mühendisliği Bölümü
11. Teknoloji Fakültesi 
1. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 
2. Biyosistem Mühendisliği Bölümü 
3. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 
4. Mekatronik Mühendisliği Bölümü 
5. Otomotiv Mühendisliği Bölümü 
12. Tıp Fakültesi 
1. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
2. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
3. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
13. Turizm Fakültesi
1. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
2. Konaklama İşletmeciliği Bölümü 
3. Rekreasyon Yönetimi Bölümü
4. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü 
5. Turizm İşletmeciliği Bölümü 
6. Turizm Rehberliği Bölümü
7. Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü 

Konservatuvarlar

1. Devlet Konservatuarı
1. Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 
2. Müzikoloji Bölümü 
3. Türk Müziği Bölümü 

Yüksekokullar

1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
1. Antrenörlük Eğitimi Bölümü 
2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 
2. Sağlık Yüksekokulu 
1. Ebelik Bölümü 
2. Hemşirelik Bölümü 
3. Yabancı Diller Yüksekokulu 

Meslek Yüksekokulları

1. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1. Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü 
2. Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 
2. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 
1. Bilgisayar Kullanımı Bölümü 
2. Dış Ticaret Bölümü 
3. Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 
4. Muhasebe ve Vergi Bölümü 
5. Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü 
6. Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü 
7. Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü 
8. Yönetim ve Organizasyon Bölümü 
3. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1. Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 
2. El Sanatları Bölümü 
3. Elektrik ve Enerji Bölümü 
4. Gıda İşleme Bölümü 
5. Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü 
6. İnşaat Bölümü 
7. Kimya ve Kimyasal İşletme Teknikleri Bölümü 
8. Madencilik ve Maden Çıkartma Bölümü 
9. Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü 
10. Malzeme ve Malzeme İşleme Bölümü 
11. Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü 
12. Ulaştırma Hizmetleri Bölümü 
4. Besni Meslek Yüksekokulu 
1. Bilgisayar Kullanımı Bölümü
2. Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
3. Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü 
4. Dış Ticaret Bölümü
5. El Sanatları Bölümü
6. Elektrik ve Enerji Bölümü
7. Elektronik ve Otomasyon Bölümü
8. Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
9. Mekatronik Bölümü 
10. Muhasebe ve Vergi Bölümü 
11. Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü 
12. Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü 
13. Tasarım Bölümü
14. Tekstil Bölümü 
15. Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü
16. Yönetim ve Organizsyon Bölümü
5. Gölbaşı Meslek Yüksekokulu 
1. Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
2. Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü 
3. Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
4. Hukuk Bölümü
5. Muhasebe ve Vergi Bölümü 
6. Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
7. Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
8. Yönetim ve Organizasyon Bölümü
6. Kâhta Meslek Yüksekokulu 
1. Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 
2. Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 
3. Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 
4. Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü 
5. Muhasebe ve Vergi Bölümü 
6. Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü 
7. Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü 
8. Su Ürünleri Bölümü 
9. Turizm ve Seyahat Acenteliği Bölümü 
10. Veterinerlik Bölümü 

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü 
2. Enformatik Bölümü 
3. Türk Dili Bölümü
4. Yabancı Diller Bölümü

Araştırma Birimleri

Merkezler

1. Çevre Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
2. Deney Hayvanları Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
3. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
4. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
5. Kent Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi
6. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
7. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü)
 
8. Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
9. Sürekli Eğitim Merkezi 
10. Tarımsal Uygulama ve Arazi Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
11. Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
12. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 
13. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

İdari Birimler

Daire Başkanlıkları

1. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 
4. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
5. Personel Daire Başkanlığı 
6. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
1. Kreş ve Anaokul Müdürlüğü 
7. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
8. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

Müdürlükler

1. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
2. Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü 

Koordinatörlükler

1. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 
2. Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü
3. Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü 
4. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kurum Koordinatörlüğü
5. Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
6. Proje Etüt Destek ve Üretim Merkezi Koordinatörlüğü 
7. Toplam Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü 

Diğer Birimler

1. İç Denetim Birimi 
2. Turizm Uygulama Oteli 

 


Güncelleme tarihi: 06/04/2018
Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler son olarak yukarıda belirtilen tarihte güncellenmiştir. Bu sebeple, bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.

Bu sayfadaki bilgilerde bir değişiklik olduğunda Kurumsal İletişim Koordinatörlüğüne EBYS üzerinden resmî yazı ile bildiriniz.