Sosyal Tesisler

    Üniversite mensupları, emeklileri, öğrencileri ve bunların  eş ve çocukları ile onların bakmakla yükümlü oldukları bireylerin, konuklarının yemek, konaklama, çay, kantin ve diğer benzeri sosyal, kültürel hizmetleri,  eğitim-öğretim ile ilgili basılı yayınlar ile kırtasiye malzemelerinin temini ve diğer hizmetleri uygun bedelle, sağlıklı bir şekilde karşılayabilecekleri sosyal tesislerin kurulması ve işletilmesini sağlamaktır.

Üniversitemizde Yer Alan Sosyal Tesisler;

Kitap Satış Merkezi

Öğrenci Butiği

Gençlik Evi

Minyaman Evi

Kreş

Dibek Park Merkezi Cafeterya

Güzel Sanatlar Fakültesi Binası Kantini

Eğitim Fakültesi Binası Kantini

Merkezi Derslikler Binası Kantini

Meslek Yüksekokulu Kantini

Sağlık Yüksekokulu Binası Kantini

Mediko-Sosyal Binası Kantini

İktisadi ve İdari Bilim Fakültesi Kantini

Tıp Fakültesi Kantini

Tıp Fakültesi Hastahane Binası Kantini

Gölbaşı MYO Kantini

Kahta MYO Kantini

Besni MYO Kantini