Bilgi Edinme

Bilgi Edinme Hakkı kapsamında bilgi edinmek isteyenlerin başvurularını kabul edip, kanun kapsamındaki her türlü bilgi ve belgeyi başvuranların yararına sunmak amacıyla Üniversitemiz Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bünyesinde Bilgi Edinme Birimi bulunmaktadır.

Bilgi Edinme başvurusu yapmadan önce;

Adı, soyadı, adres telefon numarası, kimlik numarası açık olarak belirtilmeyen, istediği bilgi ve belge ile sorusu anlaşılamayanların başvuruları Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince cevaplandırılmayacaktır.

Başvuru Formunu doldurduktan sonra bilgiedinme@adiyaman.edu.tr adresine gönderiniz.

Bilgi Edinme Mevzuatı