Tarihi Gelişim

Adıyaman Üniversitesi (kısaca ADYÜ);

 • Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olan Adıyaman Meslekî ve Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Besni Meslek Yüksekokulu ve Gölbaşı Meslek Yüksekokulu,
 • İnönü Üniversitesi’ne bağlı olan Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu,
 • Harran Üniversitesi’ne bağlı olan Kâhta Meslek Yüksekokulu

olmak üzere 3 farklı Üniversitenin oluşturduğu akademik birimlerin (3 Fakülte, 1 Yüksekokul ve 4 Meslek Yüksekokulu) birleştirilmesi ve 2 yeni enstitünün (Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü) oluşturulmasıyla, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuştur.

Kurulduğu zaman;

 • 2 enstitü,
 • 3 fakülte,
 • 1 yüksekokul,
 • 4 meslek yüksekokuluna

sahip olan ADYÜ bugün (Temmuz 2017),

 • 3 enstitü,
 • 13 fakülte,
 • 1 konservatuvar,
 • 3 yüksekokul,
 • 6 meslek yüksekokulu,
 • 13 uygulama ve araştırma merkezine

ve 22 binin üzerinde öğrenci sayısına sahiptir.

2006 Öncesi


 

2006


 

2007


 

2008


 

2009


 

2010


 

2011


 

2012


 

2013


 

2014


 

2015


 

2016


 

2017


 

2018