Birimler

Bu sayfada, ADYÜ Birimleri ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

 

Birim

Telefon / Faks

İnternet Sitesi / E-posta

Üst Yönetim

Rektörlük

Rektörlük+90 (416) 223 3842
+90 (416) 223 3843
http://adiyaman.edu.tr  
rektor@adiyaman.edu.tr 

Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik+90 (416) 223 3811
+90 (416) 223 3812
http://genelsekreterlik.adiyaman.edu.tr/ 
genelsekreter@adiyaman.edu.tr 
1. Genel İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
2. Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
2. Hukuk Müşavirliği+90 (416) 223 3813
+90 (416) 223 3814
http://hm.adiyaman.edu.tr/ 
hukukmusavirligi@adiyaman.edu.tr 

Akademik Birimler

Eğitim Birimleri

Enstitüler

1. Fen Bilimleri Enstitüsü
+90 (416) 223 3800
+90 (416) 223 2714

http://fenbilimleri.adiyaman.edu.tr/ 
fbe@adiyaman.edu.tr 
1. Biyoloji Anabilim Dalı+90 (416) 223 3800 /3058http://biyoloji.adiyaman.edu.tr/ 
2. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı+90 (416) 223 3800 /4553http://cevre.adiyaman.edu.tr/ 
3. Fizik Anabilim Dalı+90 (416) 223 3800 /4115http://fizik.adiyaman.edu.tr/ 
4. İlköğretim Anabilim Dalı
+90 (416) 223 3800 /1088
5. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı+90 (416) 223 3800 /4646http://insaat.adiyaman.edu.tr/ 
6. Kimya Anabilim Dalı+90 (416) 223 3800 /4055http://kimya.adiyaman.edu.tr/ 
7. Matematik Anabilim Dalı+90 (416) 223 3800 /4030http://matematik.adiyaman.edu.tr/ 
8. Metalurji ve Malzeme Anabilim Dalı+90 (416) 223 3800 /4527http://malzeme.adiyaman.edu.tr/ 
2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü+90 (416) 223 3800
+90 (416) 290 3268
http://saglikbilimleri.adiyaman.edu.tr/ 
sagbil@adiyaman.edu.tr 
1. Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı+90 (416) 223 1690 /1512http://tipfakultesi.adiyaman.edu.tr/ 
2. Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı+90 (416) 223 1690 /1466http://tipfakultesi.adiyaman.edu.tr/  
3. Anatomi Anabilim Dalı
+90 (416) 223 1690 /1457http://tipfakultesi.adiyaman.edu.tr 
4. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
+90 (416) 223 1690 /1448http://tipfakultesi.adiyaman.edu.tr/ 
3. Sosyal Bilimler Enstitüsü+90 (416) 223 2357
+90 (416) 223 2357
http://sosyalbilimler.adiyaman.edu.tr/ 
sbe@adiyaman.edu.tr 
1. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı+90 (416) 223 3800 /1049http://egitimprogramlari.adiyaman.edu.tr/ 
2. İktisat Anabilim Dalı+90 (416) 223 3800 /2027http://iktisat.adiyaman.edu.tr/ 
3. İlköğretim Anabilim Dalı+90 (416) 223 3800 /1088
4. İşletme Anabilim Dalı+90 (416) 223 3800 /2059http://isletme.adiyaman.edu.tr/ 
5. Kamu Yönetimi Anabilim Dalı+90 (416) 223 3800 /2141http://kamuyonetimi.adiyaman.edu.tr/ 
6. Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı+90 (416) 223 3800 /1400http://muzikvesahnesanatlari.adiyaman.edu.tr/ 
7. Sosyal Hizmet Anabilim Dalı+90 (416) 223 3800 /2079http://sosyalhizmet.adiyaman.edu.tr/ 
8. Sosyoloji Anabilim Dalı+90 (416) 223 3800 /4171http://sosyoloji.adiyaman.edu.tr/ 
9. Tarih Anabilim Dalı+90 (416) 223 3800 /4193http://tarih.adiyaman.edu.tr/ 
10. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı+90 (416) 223 3800 /4080http://turkdili.adiyaman.edu.tr/ 
11. Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı+90 (416) 223 3800 /1091http://turkceogretmenligi.adiyaman.edu.tr/ 

Fakülteler

1. Diş Hekimliği Fakültesi+90 (416) 225 1920
+90 (416) 225 1921
http://dishekimligi.adiyaman.edu.tr/ 
dishekimligi@adiyaman.edu.tr 
1. Klinik Bilimler Bölümü
1. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
2. Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
3. Endodonti Anabilim Dalı
4. Ortodonti Anabilim Dalı
5. Pedodonti Anabilim Dalı
6. Periodontoloji Anabilim Dalı
7. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
8. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı
2. Eczacılık Fakültesi+90 (416) 202 1029http://eczacilik.adiyaman.edu.tr/ 
eczacilik@adiyaman.edu.tr 
1. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
1. Eczane İşletmeciliği Anabilim Dalı
2. Farmakognozi Anabilim Dalı
3. Farmakoloji Anabilim Dalı
4. Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
5. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
6. Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
2. Eczacılık Teknolojisi Bölümü
1. Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
2. Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
3. Eczacılık Temel Bilimleri Bölümü
1. Analitik Kimya Anabilim Dalı
2. Biyokimya Anabilim Dalı
3. Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
3. Eğitim Fakültesi+90 (416) 223 1988
+90 (416) 223 1426
http://egitim.adiyaman.edu.tr/ 
egtfakdek@adiyaman.edu.tr 
1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü+90 (416) 223 3800 /1072http://bote.adiyaman.edu.tr/ 
2. Eğitim Bilimleri Bölümü+90 (416) 223 3800 /1049
1. Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
2. Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
3. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
3. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
1. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
2. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı
4. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü+90 (416) 223 3800 /1088
1. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
2. Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
5. Temel Eğitim Bölümü+90 (416) 223 3800 /1059
1. Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
2. Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
6. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü+90 (416) 223 3800 /1091
1. Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
2. Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
7. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü+90 (416) 223 3800 /1105
1. Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı
4. Fen-Edebiyat Fakültesi+90 (416) 223 1775
+90 (416) 223 1774
http://fenedebiyat.adiyaman.edu.tr/ 
fef@adiyaman.edu.tr 
1. Alman Dili ve Edebiyatı Bölümühttp://amt.adiyaman.edu.tr 
2. Arkeoloji Bölümü+90 (416) 223 3800 /2886http://arkeoloji.adiyaman.edu.tr 
3. Biyoloji Bölümü+90 (416) 223 3800 /3058http://biyoloji.adiyaman.edu.tr 
1. Biyoteknoloji Anabilim Dalı
2. Botanik Anabilim Dalı
3. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Anabilim Dalı
4. Genel Biyolojisi Anabilim Dalı
5. Hidrobiyoloji Anabilim Dalı
6. Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı
7. Zooloji Anabilim Dalı
4. Coğrafya Bölümühttp://cografya.adiyaman.edu.tr 
5. Felsefe Bölümühttp://felsefe.adiyaman.edu.tr 
6. Fizik Bölümü+90 (416) 223 3800 /4115http://fizik.adiyaman.edu.tr 
1. Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
2. Genel Fizik Anabilim Dalı
3. Katısal Fiziği Anabilim Dalı
4. Nükleer Fizik Anabilim Dalı
5. Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı
7. Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümühttp://fmt.adiyaman.edu.tr 
8. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümühttp://ide.adiyaman.edu.tr 
9. Kimya Bölümü+90 (416) 223 3800 /4059http://kimya.adiyaman.edu.tr 
1. Analitik Kimya Anabilim Dalı
2. Anorganik Kimya Anabilim Dalı
3. Biyokimya Anabilim Dalı
4. Fizikokimya Anabilim Dalı
5. Organik Kimya Anabilim Dalı
10. Matematik Bölümü+90 (416) 223 3800 /4030http://matematik.adiyaman.edu.tr 
1. Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı
2. Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı
3. Geometri Anabilim Dalı
4. Matematik Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalı
5. Topoloji Anabilim Dalı
6. Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
11. Psikoloji Bölümühttp://psikoloji.adiyaman.edu.tr 
12. Sanat Tarihi Bölümü+90 (416) 223 3800 /4084http://sanattarihi.adiyaman.edu.tr 
13. Sosyoloji Bölümü+90 (416) 223 3800 /4171http://sosyoloji.adiyaman.edu.tr 
1. Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı
2. Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı
3. Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı
4. Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı
14. Tarih Bölümü+90 (416) 223 3800 /4193http://tarih.adiyaman.edu.tr 
1. Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı
2. Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı
3. Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı
4. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi Anabilim Dalı
5. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
6. Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
7. Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı
15. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü+90 (416) 223 3800 /4080http://tde.adiyaman.edu.tr 
1. Eski Türk Dili Anabilim Dalı
2. Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
3. Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı
4. Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
5. Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
5. Güzel Sanatlar Fakültesi+90 (416) 223 2086
+90 (416) 223 2087
http://gsf.adiyaman.edu.tr/ 
gsf@adiyaman.edu.tr 
1. Geleneksel Türk Sanatları Bölümühttp://gelenekselturksanatlari.adiyaman.edu.tr/ 
2. Resim Bölümü+90 (416) 223 3800 /1452http://resim.adiyaman.edu.tr 
3. Seramik Bölümühttp://seramik.adiyaman.edu.tr 
6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi+90 (416) 223 2700
+90 (416) 223 2110
http://iibf.adiyaman.edu.tr/ 
iibf@adiyaman.edu.tr 
1. İktisat Bölümü+90 (416) 223 3800 /2125http://iktisat.adiyaman.edu.tr 
2. İşletme Bölümü+90 (416) 223 3800 /2059http://isletme.adiyaman.edu.tr 
1. İşletme Anabilim Dalı
3. Kamu Yönetimi Bölümü+90 (416) 223 3800 /2141http://kamuyonetimi.adiyaman.edu.tr 
4. Maliye Bölümü+90 (416) 223 3800 /2056http://maliye.adiyaman.edu.tr 
5. Sosyal Hizmet Bölümü+90 (416) 223 3800 /2079http://sosyalhizmet.adiyaman.edu.tr 
7. İslami İlimler Fakültesi+90 416) 22303800
/2790
http://iif.adiyaman.edu.tr/ 
iif@adiyaman.edu.tr 
1. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü+90 (416) 223 3800 /2801http://fdb.adiyaman.edu.tr 
2. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü+90 (416) 223 3800 /2796http://dinkulturu.adiyaman.edu.tr 
3. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü+90 (416) 223 3800 /3047http://itsb.adiyaman.edu.tr 
4. Temel İslam Bilimleri Bölümü+90 (416) 223 3800 /3050http://tib.adiyaman.edu.tr 
8. Mimarlık Fakültesi+90 (416) 223 3800http://mimarlik.adiyaman.edu.tr/ 
1. Mimarlık Bölümü+90 (416) 223 3800 / 3370
2. İç Mimarlık Bölümü+90 (416) 2233800 / 3370
3. Peyzaj Mimarlığı Bölümü+90 (416) 2233800 / 3370
4. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü+90 (416) 2233800 / 3370
9. Mühendislik Fakültesi+90 (416) 223 3808
+90 (416) 223 3809
http://muhendislik.adiyaman.edu.tr/ 
muhendislik@adiyaman.edu.tr 
1. Bilgisayar Mühendisliğihttp://bilgisayar.adiyaman.edu.tr 
1. Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı
2. Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı
3. Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı
2. Çevre Mühendisliği+90 (416) 223 3800 /4564http://cevre.adiyaman.edu.tr 
cevre@adiyaman.edu.tr 
1. Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
2. Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı+90 (416) 223 3800 /1801
3. Elektrik-Elektronik Mühendisliği+90 (416) 223 3800 /4815http://elektrik-elektronik.adiyaman.edu.tr 
1. Devreler ve Sistemleri Ana Bilim Dalı Başkanlğı
2. Elektrik Makineleri Anabilim Dalı
3. Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı
4. Elektronik Anabilim Dalı
5. Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı 
6. Telekomünikasyon Anabilim Dalı
4. Endüstri Mühendisliğihttp://endustri.adiyaman.edu.tr 
1. Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
2. Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı
5. Gıda Mühendisliği+90 (416) 223 3800 /4589http://gida.adiyaman.edu.tr 
1. Gıda Bilimleri Anabilim Dalı
2. Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı+90 (416) 223 3800 /4589
6. Harita Mühendisliği+90 (416) 223 3800 /4672http://harita.adiyaman.edu.tr 
1. Fotogrametri Anabilim Dalı
2. Jeodezi Anabilim Dalı
3. Kartoğrafya ve Ölçme Tekniği Anabilim Dalı
4. Uzaktan Algılama Anabilim Dalı
7. İnşaat Mühendisliği+90 (416) 223 3800 /4646http://insaat.adiyaman.edu.tr 
1. Geoteknik Anabilim Dalı+90 (416) 223 3800 /4649
2. Hidrolik Anabilim Dalı
3. Mekanik Anabilim Dalı+90 (416) 223 3800 /4656
4. Ulaştırma Anabilim Dalı
5. Yapı Anabilim Dalı+90 (416) 223 3800 /4645
6. Yapı İşletmesi Anabilim Dalı
7. Yapı Malzemesi Anabilim Dalı+90 (416) 223 3800 /4646
8. Makine Mühendisliği+90 (416) 223 3800 /4714http://makine.adiyaman.edu.tr 
1. Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı
2. Mekanik Anabilim Dalı
3. Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı
4. Malzeme Bilimleri Anabilim Dalı
5. Otomotiv ve Enerji Anabilim Dalı
6. Termodinamik Anabilim Dalı
9. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği+90 (416) 223 3800 /4527http://malzeme.adiyaman.edu.tr 
1. Malzeme Anabilim Dalı+90 (416) 223 3800 /4527
2. Seramik Anabilim Dalı+90 (416) 223 3800 /4531
10. Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğihttp://petrol.adiyaman.edu.tr 
1. Sondaj ve Kuyu Değerlendirme Anabilim Dalı
2. Üretim ve Rezervuar Anabilim Dalı
11. Tekstil Mühendisliğihttp://tekstil.adiyaman.edu.tr 
1. Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı
2. Tekstil Makineleri Anabilim Dalı
3. Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı
10. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi+90 (416) 223 3800http://tarim.adiyaman.edu.tr/ 
1. Bitki Koruma Bölümü+90 (416) 725 8150
/1136
http://bitkikoruma.adiyaman.edu.tr/ 
2.Biyosistem Mühendisliği Bölümü +90 (416) 725 8150 /1234http://biyosistem-tarim.adiyaman.edu.tr/ 
3. Tarım Makinaları Bölümü+90 (416) 725 8150 /1234http://tarimmakinalari.adiyaman.edu.tr/ 
11. Teknoloji Fakültesi+90 (416) 223 3800http://teknoloji.adiyaman.edu.tr/ 
teknoloji@adiyaman.edu.tr 
1. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü+(90) 416 223 38 00 /3370http://biyomedikal.adiyaman.edu.tr/ 
2. Biyosistem Mühendisliği Bölümü+(90) 416 223 38 00/ 3370http://biyosistem.adiyaman.edu.tr/ 
3. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü+90 (416) 223 3800 /2708http://enerjisistemleri.adiyaman.edu.tr/ 
4. Mekatronik Mühendisliği Bölümü+90 (416) 223 3800 /2742http://mekatronik.adiyaman.edu.tr/ 
5. Otomotiv Mühendisliği Bölümü+(90) 416 223 38 00/ 3370http://otomotiv.adiyaman.edu.tr/ 
12. Tıp Fakültesi+90 (416) 223 1690
+90 (416) 223 1693
http://tipfakultesi.adiyaman.edu.tr/ 
tip@adiyaman.edu.tr 
1. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
1. Acil Tıp Anabilim Dalı
2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
3. Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
4. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
5. Genel Cerrahi Anabilim Dalı
6. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
7. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
8. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
9. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
10. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
11. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
12. Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı
13. Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
14. Üroloji Anabilim Dalı
2. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
1. Adli Tıp Anabilim Dalı
2. Aile Hekimliği Anabilim Dalı
3. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
4. Dermatoloji Anabilim Dalı
5. Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
6. Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı
7. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
8. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
9. Halk Sağlığı Anabilim Dalı
10. İç Hastalıkları Anabilim Dalı
11. Kardiyoloji Anabilim Dalı
12. Nöroloji Anabilim Dalı
13. Nükleer Tıp Anabilim Dalı
14. Psikiyatri Anabilim Dalı
15. Radyoloji Anabilim Dalı
16. Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
3. Temel Tıp Bilimleri Bölümü+90 (416) 223 3800 /1448
1. Anatomi Anabilim Dalı
2. Biyofizik Anabilim Dalı
3. Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı
4. Fizyoloji Anabilim Dalı
5. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
6. Parazitoloji Anabilim Dalı
7. Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
8. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
9. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
13. Turizm Fakültesi+90 (416) 223 1024
+90 (416) 223 1254
http://turizm.adiyaman.edu.tr/ 
turizmfakultesi@adiyaman.edu.tr 
1. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
2. Konaklama İşletmeciliği Bölümühttp://kon.adiyaman.edu.tr 
3. Rekreasyon Yönetimi Bölümü
4. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü+90 (416) 223 3800 /2744http://sey.adiyaman.edu.tr/ 
5. Turizm İşletmeciliği Bölümü+90 (416) 223 3800 /2725http://turizmisletmeciligi.adiyaman.edu.tr 
6. Turizm Rehberliği Bölümü
7. Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü+90 (416) 223 3800 /2760http://yiy.adiyaman.edu.tr 

Konservatuvarlar

1. Devlet Konservatuarı+90 (416) 223 2328
+90 (416) 223 2114
http://konservatuvar.adiyaman.edu.tr 
dkm@adiyaman.edu.tr 
1. Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü+90 (416) 223 3800 /1414http://muzikvesahnesanatlari.adiyaman.edu.tr 
1. Koro Anasanat Dalı
2. Müzikoloji Bölümü+90 (416) 223 3800 /1422http://muzikoloji.adiyaman.edu.tr 
3. Türk Müziği Bölümühttp://turkmuzigi.adiyaman.edu.tr 

Yüksekokullar

1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu+90 (416) 223 0470
+90 (416) 202 0470
http://besyo.adiyaman.edu.tr/ 
besyo@adiyaman.edu.tr 
1. Antrenörlük Eğitimi Bölümühttp://antrenorluk.adiyaman.edu.tr 
2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümühttp://beso.adiyaman.edu.tr 
2. Sağlık Yüksekokulu+90 (416) 223 3800
/4586

http://syo.adiyaman.edu.tr/ 
syo@adiyaman.edu.tr 
1. Ebelik Bölümü+90 (416) 223 3800
/4619
http://ebelik.adiyaman.edu.tr 
2. Hemşirelik Bölümü+90 (416) 223 3800
/4620
http://hemsirelik.adiyaman.edu.tr 
3. Yabancı Diller Yüksekokulu+90 (416) 223 3800 /1117http://yadyok.adiyaman.edu.tr/ 
ydyo@adiyaman.edu.tr 

Meslek Yüksekokulları

1. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu+90 (416) 223 3800
+90 (416) 223 2071
http://shmyo.adiyaman.edu.tr/ 
shmyo@adiyaman.edu.tr 
1. Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü+90 (416) 223 3800 /4156http://cg-shmyo.adiyaman.edu.tr 
2. Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü+90 (416) 223 3800 /4206http://tht-shmyo.adiyaman.edu.tr 
2. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu+90 (416) 290 3532
+90 (416) 223 3820
http://sbmyo.adiyaman.edu.tr/ 
sbmyo@adiyaman.edu.tr 
1. Bilgisayar Kullanımı Bölümü+90 (416) 223 3800 /2113http://bk-myo.adiyaman.edu.tr/ 
2. Dış Ticaret Bölümü+90 (416) 223 3800 /1331http://dt-myo.adiyaman.edu.tr 
3. Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü+90 (416) 223 3800 /1218http://fbs-myo.adiyaman.edu.tr/ 
4. Muhasebe ve Vergi Bölümü+90 (416) 223 3800 /1233http://mvu-myo.adiyaman.edu.tr 
5. Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü+90 (416) 223 3800 /2113http://mkg-myo.adiyaman.edu.tr 
6. Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü +90 (416) 223 3800 /1300http://oli-myo.adiyaman.edu.tr
7. Pazarlama ve Reklamcılık Bölümühttp://pr-myo.adiyaman.edu.tr 
8. Yönetim ve Organizasyon Bölümü+90 (416) 223 3800 /1206http://yo-myo.adiyaman.edu.tr 
3. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu+90 (416) 223 2128
+90 (416) 223 2129
http://tbmyo.adiyaman.edu.tr/ 
tbmyo@adiyaman.edu.tr 
1. Bilgisayar Teknolojileri Bölümü +90 (416) 223 3800 /1238http://bt-myo.adiyaman.edu.tr
2. El Sanatları Bölümü+90 (416) 223 3800 /1294http://es-myo.adiyaman.edu.tr 
3. Elektrik ve Enerji Bölümü+90 (416) 223 3800 /1204http://ee-myo.adiyaman.edu.tr 
4. Gıda İşleme Bölümü http://gi-myo.adiyaman.edu.tr 
5. Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümühttp://gitmy-myo.adiyaman.edu.tr 
6. İnşaat Bölümü+90 (416) 223 3800 /1233http://insaat-myo.adiyaman.edu.tr 
7. Kimya ve Kimyasal İşletme Teknikleri Bölümü+90 (416) 223 3800 /1313http://kkit-myo.adiyaman.edu.tr 
8. Madencilik ve Maden Çıkartma Bölümü+90 (416) 223 3800 /1295http://mmc-myo.adiyaman.edu.tr 
9. Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü+90 (416) 223 3800 /1323http://mmt-myo.adiyaman.edu.tr 
10. Malzeme ve Malzeme İşleme Bölümü+90 (416) 223 3800 /1315http://mmit-myo.adiyaman.edu.tr 
11. Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü+90 (416) 223 3800 /1300http://tgad-myo.adiyaman.edu.tr 
12. Ulaştırma Hizmetleri Bölümühttp://uh-myo.adiyaman.edu.tr 
4. Besni Meslek Yüksekokulu+90 (416) 311 0422
+90 (416) 311 0424
http://bmyo.adiyaman.edu.tr/ 
besni@adiyaman.edu.tr 
1. Bilgisayar Kullanımı Bölümü0416 311 04 22/129http://by-bmyo.adiyaman.edu.tr/
2. Bilgisayar Teknolojileri Bölümü0416 311 04 22/123http://bt-bmyo.adiyaman.edu.tr/ 
3. Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü0416 311 04 22/129http://byya-bmyo.adiyaman.edu.tr/ 
4. Elektronik ve Otomasyon Bölümü0416 311 04 22/122http://mekatronik-bmyo.adiyaman.edu.tr/ 
5. Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü0416 311 04 22/122http://bs-bmyo.adiyaman.edu.tr/  
6. Muhasebe ve Vergi Bölümü0416 311 04 22/122http://mvu-bmyo.adiyaman.edu.tr/ 
7. Yönetim ve Organizasyon Bölümü0416 311 04 22/128http://iy-bmyo.adiyaman.edu.tr/ 
8. Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü
9. Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü
10. Tasarım Bölümü 
11. Tekstil Bölümü
12. Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü
13. Dış Ticaret Bölümü
14. El Sanatları Bölümü
15. Elektrik ve Enerji Bölümü
16. Mekatronik Bölümü
5. Gölbaşı Meslek Yüksekokulu+90 (416) 781 6945
+90 (416) 782 1463
http://gmyo.adiyaman.edu.tr/ 
golbasimyo@adiyaman.edu.tr 
1. Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
2. Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümühttp://bhs-gmyo.adiyaman.edu.tr/ 
3. Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
4. Hukuk Bölümü
5. Muhasebe ve Vergi Bölümühttp://mvu-gmyo.adiyaman.edu.tr/ 
6. Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
7. Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
8. Yönetim ve Organizasyon Bölümü
6. Kâhta Meslek Yüksekokulu+90 (416) 725 8150
+90 (416) 725 7792
http://kmyo.adiyaman.edu.tr/ 
kahta@adiyaman.edu.tr 
1. Bilgisayar Teknolojileri Bölümü+90 (416) 725 8150 /1188http://bt-kmyo.adiyaman.edu.tr 
2. Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü+90 (416) 725 8150 /1234http://bhu-kmyo.adiyaman.edu.tr 
3. Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü+90 (416) 725 8150 /1209http://fbs-kmyo.adiyaman.edu.tr 
4. Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü+90 (416) 725 8150 /1131http://msp-kmyo.adiyaman.edu.tr 
5. Muhasebe ve Vergi Bölümü+90 (416) 725 8150 /1175http://mvu-kmyo.adiyaman.edu.tr 
6. Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü+90 (416) 725 8150 /1128http://olih-kmyo.adiyaman.edu.tr 
7. Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü+90 (416) 725 8150 /1210http://pbb-kmyo.adiyaman.edu.tr 
8. Su Ürünleri Bölümü+90 (416) 725 8150 /1212http://su-kmyo.adiyaman.edu.tr 
9. Turizm ve Seyahat Acenteliği Bölümü+90 (416) 725 8150 /1211http://tseh-kmyo.adiyaman.edu.tr 
10. Veterinerlik Bölümü+90 (416) 725 8150 /1197http://veterinerlik-kmyo.adiyaman.edu.tr 

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümühttp://aiit.adiyaman.edu.tr/ 
aitt@adiyaman.edu.tr 
2. Enformatik Bölümü
enformatik@adiyaman.edu.tr 
3. Türk Dili Bölümühttp://turkdili.adiyaman.edu.tr/ 

4. Yabancı Diller Bölümü+90 (416) 223 3800 /1117
http://yabancidiller.adiyaman.edu.tr/ 

Araştırma Birimleri

Merkezler

1. Çevre Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi+90 (416) 223 3800 /4567http://adyucevre.adiyaman.edu.tr/ 
2. Deney Hayvanları Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi+90 (416) 223 3800 /1485http://deham.adiyaman.edu.tr 
3. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
4. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi+90 (416) 223 3800 /1444
http://adyuisgm.adiyaman.edu.tr/ 
5. Kent Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezihttp://kkuamer.adiyaman.edu.tr/
6. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi+90 (416) 223 3800 /2261http://adyumlab.adiyaman.edu.tr/ 
adyumlab@adiyaman.edu.tr 
7. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü)
+90 (416) 216 1015
+90 (416) 214 5599
http://www.adiyamaneah.gov.tr/ 
8. Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
9. Sürekli Eğitim Merkezi+90 (416) 223 3800 /1027http://sem.adiyaman.edu.tr/ 
sem@adiyaman.edu.tr 
10. Tarımsal Uygulama ve Arazi Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezihttp://tayam.adiyaman.edu.tr/ 
11. Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi+90 (416) 223 3800 /1091http://adyu-tomer.adiyaman.edu.tr/ 
adyutomer@adiyaman.edu.tr 
12. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi+90 (416) 223 3800 /2815http://uzalcbs.adiyaman.edu.tr/ 
13. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi+90 (416) 223 3800 /2794http://uzem.adiyaman.edu.tr/ 

İdari Birimler

Daire Başkanlıkları

1. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı+90 (416) 223 3845
+90 (416) 223 3844
http://bidb.adiyaman.edu.tr/ 
bidb@adiyaman.edu.tr 
1. Donanım Şube Müdürlüğü
2. Yazılım Şube Müdürlüğü
3. Sistem Şube Müdürlüğü
4. İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı+90 (416) 223 3831
+90 (416) 223 3832
http://imidb.adiyaman.edu.tr/ 
imid@adiyaman.edu.tr 
1. İç Hizmetler Şube Müdürlüğü
2. İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
3. Satın Alma Şube Müdürlüğü
4. Sivil Savunma Uzmanlığı
3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı+90 (416) 223 3828
+90 (416) 223 3828
http://kutuphane.adiyaman.edu.tr/ 
kutuphane@adiyaman.edu.tr 
1. E-Kütüphane Hizmetleri Şube Müdürlüğü
2. Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü
3. Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü
4. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı+90 (416) 223 3818
+90 (416) 223 3836
http://oidb.adiyaman.edu.tr/ 
oidb@adiyaman.edu.tr 
1. Eğitim Öğrtim Şube Müdürlüğü
2. İstatistik ve Planlama Şube Müdürlüğü
3. Kayıt Kabul Şube Müdürlüğü
5. Personel Daire Başkanlığı+90 (416) 223 3815
+90 (416) 223 3816
http://pdb.adiyaman.edu.tr/ 
pdb@adiyaman.edu.tr 
1. Akademik Personel Şube Müdürlüğü
2. Hizmet İçi Eğitim ve İstatistik Şube Müdürlüğü
3. İdari Personel Şube Müdürlüğü
4. Sicil Şube Müdürlüğü
6. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı+90 (416) 223 3820
+90 (416) 223 3821
http://sksdb.adiyaman.edu.tr/ 
sksdb@adiyaman.edu.tr 
1. Kreş ve Anaokul Müdürlüğü+90 (416) 223 3846http://adyukres.adiyaman.edu.tr/ 
adyukres@adiyaman.edu.tr 
2. Kültürel Hizmetler Şube Müdürlüğü
3. Personel ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
4. Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
5. Sosyal Hizmetleri Şube Müdürlüğü
6. Sosyal Tesisler İşletmesi Şube Müdürlüğü
7. Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü
8. Tahakkuk ve Satın Alma Şube Müdürlüğü
7. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı+90 (416) 223 3829
+90 (416) 223 3830
http://sgdb.adiyaman.edu.tr/ 
sgdb@adiyaman.edu.tr 
1. Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü
2. Muhasebe - Kesin Hesap Müdürlüğü
3. Raporlama ve İç Kontrol Müdürlüğü
4. Strateji Planlama Müdürlüğü
8. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı+90 (416) 223 3825
+90 (416) 223 3826
http://yitdb.adiyaman.edu.tr/ 
yitdb@adiyaman.edu.tr 
1. Etüt Proje Şube Müdürlüğü+90 (416) 223 3825mgundogar@adiyaman.edu.tr 
2. İşletme ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü+90 (416) 223 3800 /2526cbolat@adiyaman.edu.tr 
3. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü+90 (416) 223 3824ykilic@adiyaman.edu.tr 
4. Yapım İşleri ve Denetim Şube Müdürlüğü+90 (416) 223 3825mgundogar@adiyaman.edu.tr 

Müdürlükler

1. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü+90 (416) 223 2676
+90 (416) 223 2676
http://dsim.adiyaman.edu.tr/ 
2. Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü+90 (416) 223 3837
+90 (416) 223 3812
http://disiliskiler.adiyaman.edu.tr/ 
international@adiyaman.edu.tr 

Koordinatörlükler

1. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü+90 (416) 223 3835
+90 (416) 223 3835

http://ebap.adiyaman.edu.tr/ 
adyubap@adiyaman.edu.tr 
2. Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü
    
+90 (416) 223 3800
3. Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü+90 (416) 223 3800http://farabi.adiyaman.edu.tr/ 
4. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kurum Koordinatörlüğü
    
+90 (416) 223 3800
5. Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü+90 (416) 223 3800
+90 (416) 223 3807
http://kik.adiyaman.edu.tr/ 
kik@adiyaman.edu.tr 
1. Basın-Yayın Birimi+90 (416) 223 3800 /1957http://kik.adiyaman.edu.tr/ 
basin@adiyaman.edu.tr 
2. Halkla İlişkiler Birimi+90 (416) 223 3800 /1831http://kik.adiyaman.edu.tr/ 
halklailiskiler@adiyaman.edu.tr 
3. Radyo-TV Birimi+90 (416) 223 3800 /2923http://radyo.adiyaman.edu.tr/ 
radyo@adiyaman.edu.tr 
6. Proje Etüt Destek ve Üretim Merkezi Koordinatörlüğü+90 (416) 223 3800
+90 (416) 223 3835
http://projem.adiyaman.edu.tr/ 
adyuprojem@adiyaman.edu.tr 
7. Toplam Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü+90 (416) 223 3800 /2018http://tkyk.adiyaman.edu.tr/ 
kalite@adiyaman.edu.tr 

Diğer Birimler

1. İç Denetim Birimi+90 (416) 223 3811
+90 (416) 223 3812
http://icdenetim.adiyaman.edu.tr/ 
2. Turizm Uygulama Oteli+90 (416) 223 2864
+90 (416) 223 2863
http://otel.adiyaman.edu.tr/ 
otel@adiyaman.edu.tr 

 


Güncelleme tarihi: 20/04/2018
Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler son olarak yukarıda belirtilen tarihte güncellenmiştir. Bu sebeple, bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.

Bu sayfadaki bilgilerde bir değişiklik olduğunda Kurumsal İletişim Koordinatörlüğüne EBYS üzerinden resmî yazı ile bildiriniz.