Bir Bakışta ADYÜ

İsim:Adıyaman Üniversitesi
Kısaltma:ADYÜ
Slogan:Emin adımlarla, aydınlık geleceğe
Kuruluş Tarihi:1 Mart 2006 (İlgili kanun)
Misyon:Evrensel değerlere bağlı, insan merkezli ve öngörülü bir yönetim anlayışı ile eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve sosyo-kültürel faaliyetler yapan, karşılaşılabilecek veya karşılaşılan sorunları aklın ve bilimin süzgecinden geçiren, öncelikli olarak içinde bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak, toplumun huzur ve refahının artırılmasına yönelik çözüm, değişim, dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmektir.
Vizyon:Bilgi, ürün ve hizmet üreterek sağlık, tarım ve hizmet sektöründe bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısını geliştiren ve tercih edilen bir üniversite olmak
Tarihi Gelişim:Tarihi Gelişim sayfasına bakınız.
Kurumsal Kimlik:Kurumsal Kimlik sayfasına bakınız.
Stratejik Plan:2015-2019 Stratejik Planı (E-Book, PDF)
Politikalar:Politikalar sayfasına bakınız.
İrtibat:Adıyaman Üniversitesi ile iletişim bilgileri sayfasındaki bilgiler ile iletişime geçebilir, ulaşım bilgileri sayfasındaki bilgiler ile ulaşım sağlayabilir, sosya medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Çalışanlarımıza ulaşmak için Kişi Rehberi veya Akademik Bilgi Yönetim Sistemini (ADYÜ ABYS) kullanabilirsiniz. Birimlere ulaşmak için Birim Rehberini, birim amirlerine ulaşmak için ise Görevli Rehberini kullanabilirsiniz.

Görüş ve önerilerinizi, TKY Koordinatörlüğü ile iletebileceğiniz gibi Çözüm Hattını da kullanabilirsiniz. Ayrıca bilgi edinme hakkınızı kullanarak Üniversitemiz hakkında bilgi de edinebilirsiniz.