Üniversitemizde İnovatif Proje Pazarı Düzenlenecek

18.4.2017

Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi (ADYÜTTO) tarafından “ADYÜ İnovatif Proje Pazarı” düzenlenecektir.

Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi (ADYÜTTO) tarafından Üniversite- Sanayi işbirliğini güçlendirmek, Üniversitede ortaya çıkan buluşların sanayiye uygulanması ve ticarileştirilmesini sağlamak ve Üniversitemiz öğrencilerinin bilimsel çalışmalara teşvik edilmesi amacı ile 21 Nisan 2017 tarihinde “ADYÜ İnovatif Proje Pazarı” düzenlenecektir.

Üniversite -Sanayi işbirliğinde Üniversitemizden çıkacak olan sanayiye uygulanabilirliği yüksek projeleri ve buluşları tespit etmek ve Ar-ge ve inovasyon çalışmalarının devam etmesi açısından son derece önemli olan “ADYÜ İnovatif Proje Pazarı” Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fuaye alanında sergilenecektir. 


Görünütülenme Sayısı: 643