Üniversitemiz Öğrencilerine Yurt İçi ve Yurt Dışında Eğitim İmkânı

4.8.2017

Üniversitemizde uygulanan yurtdışı Erasmus+, Mevlana ve yurt içi Farabi öğrenci değişim programlarıyla öğrenciler hayalindeki üniversiteyi kazandıktan sonra aynı zamanda hem yurt içinde hem de yurt dışında farklı bir üniversitede öğrenim  görebiliyor.

2010 yılından bu yana hayata geçirilen Erasmus+, Mevlana Programları ve 2011 yılından bu yana uygulanan Farabi öğrenci değişim Programı kapsamında Üniversitemizden birçok öğrenci ve akademisyen yurtdışı ve yurt içindeki çeşitli üniversitelere giderken, yurt dışında çalışan ya da eğitim alan öğrenciler de üniversitemize geldi.

2010 yılından 2017’ye kadar Mevlana Öğrenci Değişim Programı kapsamında 30 öğrenci yurt dışındaki çeşitli üniversitelere giderken, 3 öğrenci de üniversitemize geldi.  Bununla birlikte 22 akademik personel ise yine yurt dışındaki üniversitelere giderken, yabancı uyruklu 14 akademik personel üniversitemize gelerek kültürel hareketlilik yaşanmasını sağladı.

Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı kapsamında 91 öğrenciyi değişik üniversitelere gönderen üniversitemiz, 10 öğrenciyi de bünyesine kattı.

Farabi öğrenci değişim projesi kapsamında ise 212 öğrenci yine üniversitemiz bünyesine katılırken, 161 öğrencimiz de yurt içindeki çeşitli üniversitelere gitti.

Erasmus+ Değişim Programı Avantajlar Sunuyor

Dünyada 30 yıldır uygulanan öğrenci değişim programlarından Erasmus’un birçok avantajı var. Program sayesinde üniversite öğrencilerine Avrupa’daki üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görme fırsatı sunuluyor. Program sayesinde öğrenciler yabancı dillerini geliştirme ve farklı kültürleri tanıma imkanı yakalıyor.

Erasmus Üniversite Beyannamesi’ne dahil üniversitelerin uygulayabildiği programda öğrenciler ve akademisyenler bir akademik yılda 3 ay ile 12 ay arasında değişen sürelerle Türkiye Ulusal Ajansı tarafından sağlanan hibe desteğiyle Avrupa’nın gözde üniversitelerinde eğitim görme fırsatı yakalıyorlar. Programa katılan öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilmesi gerekiyor. Ancak gidilecek ülkenin dilini bilme şartı aranmıyor.

2020’ye kadar Erasmus+ adıyla yapılandırılan programda yeni dönemde her yaştan bireyin katılımına açık. Programdan AB üyesi 28 ülkenin yanı sıra Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya ve Türkiye gibi AB üyesi olmayan ülkeler yararlanabiliyor. Bugüne kadar 9 milyon kişinin yararlandığı programa Türkiye 2004’ten bu yana dahil. Türkiye’de Erasmus’a 13 yılda 450 binden fazla kişi katıldı.

Mevlana Değişim Programı Çeşitli Coğrafyalar İle Tanıştırıyor

Adını 13. yüzyılda yaşamış, eserleriyle çağları aşmış bir sufi olan Mevlana’dan alan Mevlana Değişim Programı kapsamında Türkiye’deki birçok üniversite, coğrafi bölge ayrımı gözetilmeden dünyanın farklı noktalarındaki üniversitelerle öğrenci ve akademisyen değişimi yapabiliyor.

Mevlana Değişim Programı Protokolü’nü imzalayan Türkiye’deki üniversitelerde örgün eğitim programlarına kayıtlı lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bu programa katılabiliyor. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrencilerle hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için programdan yararlanamıyor.

Öğrenciler, en az bir, en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları da en az iki hafta, en fazla üç ay süreyle ders vermek üzere programdan yararlanabiliyor.

Gerekli şartları sağlayarak programa katılan öğrencilere, yurt dışında gittikleri üniversitelerdeki eğitim öğretim süresince karşılıksız burs veriliyor. Program kapsamında öğrenciler akademik deneyimin yanı sıra farklı kültürleri yerinde tanıma, yeni arkadaşlar edinme, yabancı dil seviyelerini geliştirme gibi olanaklar elde ediyor.

Üniversitelerin Erasmus, Mevlana gibi öğrenci değişim programlarının yanı sıra yurt dışındaki üniversitelerle farklı alanlarda gerçekleştirdiği ikili anlaşmaları da var. Bu anlaşmalarla öğrenciler, eğitimlerinin belli bir yılını kendi üniversitelerinde, belli bir yılını da anlaşmalı üniversitelerde tamamlayarak çift diploma alma şansı elde edebiliyor.

Farabi Değişim Programı ile yurt içinde farklı üniversitelerde eğitim imkanı

İsmini felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmış filozof Farabi’den alan Farabi Değişim Programı ile Türkiye’deki üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapılabiliyor. Program kapsamında öğrenciler öğrenim gördükleri üniversitenin anlaşmalı olduğu üniversitelerde bir dönem ya da bir yıl misafir öğrenci olabiliyor.

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında öğrenim görenler programa katılamıyorlar. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) programa katılan öğrencilere karşılıksız burs desteğinde de bulunuyor. Bu tutar her yıl YÖK tarafından belirleniyor. Öğrenci bursunu Farabi öğrencisi olarak gittiği üniversitede ilk ayını tamamladıktan sonra düzenli aylıklar halinde kendi üniversitesinden alıyor.


Görünütülenme Sayısı: 1057