Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi İslam Akidesi ve Ahlakına Uygun Öğrenci Yetiştirmeyi Hedefliyor

20.7.2017

Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için son hazırlıklarını da tamamladı. Kadrosundaki 3 profesör, 4 doçent, 6 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 9 araştırma görevlisi ile İslami ahlakla öğrenci yetiştirmeyi hedefleyen fakültemizde toplamda 23 akademisyen bulunuyor.

Yeni binasının da temelleri dualarla atılan İslami İlimler Fakültesinde Temel İslam Bilimleri Bölümünde Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam ve İslam Mezhepler Tarihi, Tasavvuf. Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümünde İslam Tarihi, Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalları ve Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde ise İslam Felsefesi, Din Bilimleri Anabilim Dalları yer alıyor.

Fakülte ile ilgili açıklamalarda bulunan Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi GÜNDOĞAR, 2012 tarihinde kurulmuş olan İslami İlimler Fakültesinde diğer İlahiyat, İslami Bilimler ve Din Bilimleri Fakülteleri ile seçmeli dersler hariç, aşağı yukarı aynı müfredatın uygulandığını belirtti.

Prof. Dr. GÜNDOĞAR “Henüz hazırlık sınıfımız mevcut değil, ancak 2018-2019 öğretim yılından itibaren hazırlık sınıfı aşamasına gelmiş olacağız. İslami İlimler Fakültemiz İmam-Hatip Liselerinden ve diğer liselerden ve ayrıca Açık Öğretim Liselerinden öğrenci almaktadır. Bu yıl fakültemize LYS puan türünden öğrenci alınacaktır. Bu yıl alacağımız öğrenci kontenjanı 90 öğrencidir. Ayrıca yeni açılan Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programına da 20 öğrenci alınacaktır” dedi.

 “İslami İlimler Fakültesi Mezunları için İş İmkân ve Alanları Oldukça Geniş”

İslami İlimler Fakültesi mezunları için iş imkân ve alanlarının oldukça geniş olduğunu belirten Prof. Dr. GÜNDOĞAR, “Mezunlarımız için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda öğretmenlik, İmam-Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmenliği, Liselerde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İlk okul ve Orta okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde iş imkânları, müftü, vaiz ve vaize olma, camilerde imam, müezzin olma, Kur’an Kurslarında öğretici olma, yabancı ülkelerde din hizmetleri müşaviri ve din ataşesi olma, İslami İlimler ve İlahiyat Fakültelerinde akademisyen olma, Devlet Arşivlerinde memur olarak çalışma ve tercümanlık imkânı gibi birçok istihdam alanı mevcuttur.” dedi.

“Toplumsal Değerlere Saygılı Bireyler Yetiştirmeyi Hedefliyoruz”

Fakültenin vizyon ve misyonu ile ilgili konuşan Prof. Dr. Hamdi GÜNDOĞAR; “Vizyonumuz; Uluslararası bilim dünyasında araştırma ve inceleme kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınmış, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip; ülkemizin din eğitimi ve öğretimi ile ilgili sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapan, evrensel değerlere saygılı, sürekli gelişen bir fakülte olmaktır. Misyonumuz Din bilimleri ile ilgili en üst seviyede bilgi üreten araştırmacı, katılımcı, özgün, ahlaki değerlere sahip ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir. İslami İlimler fakülteleri her yönüyle çağı okuyabilen, Kur’an’ın muhtevasını insanlara anlatabilen kişiler yetiştirmek durumundadır. İslami İlimler Fakültesinden mezun olan bir öğrenci en başta İslam Dininin akaidini ve ahkâmını Kur’an ve sünnet çerçevesinde doğru bir şekilde öğrenir. Bunun için temel İslami ilimler olan Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Kelamı ağırlıklı olarak tahsil eder. Bunun yanında Tasavvuf, İslam Tarihi, İslam Mezhepler Tarihi, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi gibi ilimleri elde eder. İslami İlimlerden mezun olan bir öğrenci, toplumun Din öğretimi ve eğitimi ihtiyacının giderilmesinde Kur’an ve Sünneti esas alır. Dini alandaki yanlış ve sapkın cereyanlara karşı insanları uyarır. Dini kendi çıkarları için kullanmak isteyenlere karşı toplumu uyarma görevi yapar. İslam inancını inkârcı cereyanlara akli yöntem ve metotlarla müdafaa etme becerisini elde eder. İslami İlimler Fakültesi mezunu bir öğrenci, sorgulama, karşılaştırma, yorumlama, analiz sentez yapma, çıkarımda bulunma gibi süreçlere yeterince yer veren, yaşanan hayatı yorumlayabilen ve problemlere çözüm üretebilen, İslami ilimler alanında temel bilgi, zihniyet ve yaklaşım sahibi kişidir.” şeklinde konuştu.

İslami İlimler Fakültesi bünyesindeki 4 yıllık program olan İslami İlimler programına TS-1 puan türünden 90 öğrenci kabul edilecek. İslami İlimler Fakültesi ve Bölümleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için Fakültenin internet sitesi http://iif.adiyaman.edu.tr/ ziyaret edilebilir. 


Görünütülenme Sayısı: 2301