Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ'nin Gençlere Mesajı

19.5.2014

Sevgili Öğrencilerim,

İnsan olmanın ve insan olarak toplum halinde yaşamanın kuralları ve gerekleri vardır. Hem insan olarak hem de asırlardır bir ve beraber yaşayan toplum olarak bizler, bugünlere birlikte birçok acılar ve sevinçler yaşayarak geldik. Yaşadığımız her olay, bizi birbirimize daha fazla yaklaştıran, bizi daha fazla birleştirip kaynaştıran harç oldu.

Geçtiğimiz günlerde Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen facia nedeniyle yüzlerce insanımız hayatını kaybetti veya yaralandı. Bu facia nedeniyle ocaklara ateş düşmüş; babalar evlatlar vefat etmiş ve geride yüzlerce yetim, dul, gözü yaşlı, gönlü yaralı insan kalmıştır.

Gün acıları paylaşma, acılı yüreklerle hemhal olma, birlik ve beraberlik içerisinde yaraları sarma günü diyerek tüm Türkiye birlikte seferber olduk. Çünkü iyi gününde bir araya gelip sevincini ve coşkusunu paylaşarak çoğaltan aziz milletimiz, yeri geldiğinde tarihinin en çetin sınavlarında kederde ve acıda da birleşmeyi bilmiş, bu sınavların üstesinden gelmiştir.

Yaşanan her olayda herkese olduğu gibi siz sevgili gençlere de düşen ve alınması gereken dersler vardır. İnsan olmanın, toplum halinde yaşamanın gereklerinden biri budur. Bu son yaşadığımız faciadan çıkarmamız gereken derslerden biri de acılarımıza saygı göstermek, onu paylaşarak hafiflemesini sağlamaktır. Bu yüzdendir ki tüm ülkede milli yas ilan edildi. Önceden programlanmış da olsa eğlence tarzı etkinlikler ya iptal edildi ya da ertelendi. Çünkü insana saygı, insan olmanın gereğidir. Bu anlamda genel olarak gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum.

Sevgili Gençler,

Her toplum, ömrünü sürdürebilmesi, yarınlarda kendi varlıklarının mücadelesini verebilmesi ve idealinde kurmuş olduğu bir dünyayı gerçekleştirebilmesi için bazı dinamiklere ihtiyaç hisseder. Bu ihtiyaçlar temin edilmeden hayat ve gelecek adına bir düzenlemeye girişilemez. Bu noktada elzem olan dinamiklerden en önemlisi şüphesiz ki gençliktir, gençlerdir. Yani sizlersiniz. Sizler geleceği inşa edecek en önemli değersiniz.

Bu yüzden çalışacak, çalışacak, çalışacaksınız. Kendinizle ve içinde bulunduğunuz toplumla barışık bir şekilde, birlik beraberlik içinde çalışacaksınız. Sizlerin üreteceği başarılı projeler ilimizin ve ülkemizin her alanda gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Size yakışan da budur.

Sevgili Gençler,

İnsanın en önemli özelliklerden biri de onurlu ya da erdemli olma halidir. Bu hal, hayatımızı tanzim ederken ve sosyal ilişkilerimizi sürdürürken, mutlaka göz ününde bulundurmamız gereken önemli ve seçkin bir meziyettir. Zira onurlu bir hayata mukabil gelecek başka bir hayat tarzı olamaz.

Çalışmanın da, dinlenmenin ve eğlenmenin de insan onuruna ve yüklendiğiniz misyona yaraşır bir şekilde olması gerekir. Başkaları acılar yaşarken duyarsızlık olarak ifade edilebilecek bir tarzda eğlenmek ne kadar onursuz bir davranışsa, acıları paylaşmak, hemhal olmak da o kadar onurlu bir tavırdır. Arkadaşlık ilişkilerimizin düzeyinden, çevremizdeki insanlara karşı takındığımız tutumlara kadar her şeye bu açıdan bakmak gerekir. Onlarla sevgi ve saygı dengesini gözeterek oluşturduğumuz düzey, kendimize duyduğumuz sevgi ve saygı ile eşdeğerdir.

Donanımlı ve çalışkan bir gençliğin yanında, insanlık erdemini kuşanmış, toplumun “pozitif değerler” diye kabul ettiği özelliklere sahip bir gençliğin yapamayacağı hiç bir şey yoktur.

Birlik ve beraberliğimizin simgelerinden olan 19 Mayıs’ı idrak ettiğimiz bugün, sizlere güveniyor ve daha nice güzel günleri birlikte yaşayacağımız umudunda olduğumu ifade etmek istiyorum.  

Her birinizi sevgiyle selamlıyor, gözlerinizden öpüyor ve gelecekte siz evlatlarımızın en iyi, en onurlu yerde olmanızı diliyorum.

Görünütülenme Sayısı: 1772