Kamuoyu Duyurusu

5.12.2016

Üniversiteler, toplumun geleceğini dizayn eden yüksek eğitim öğretim kurumlarıdır. Bu kurum, toplumla ve değerleriyle uyumlu, sağlıklı düşünen, geçimli, büyük-küçük bilen, ahlaki değerlerimize uyan ve gelecekteki çağın donanımını almaya hevesli ve alan nesilleri topluma kazandırmakla vazifelidir. Üniversiteler, ülkelerin gelişip kalkınmasına doğrudan fayda sağlama sorumluluğunu taşıyan kurumların başında gelmektedir. 

Ülkelerin gelişmesini engellemeye çalışan dış mihraklar her zaman vardır. Nasıl ki ülkenin gelişmesine engel olacak çeşitli mânialar sürekli toplumların önüne pusu koymakta ise bu önemli kurumumuz da toplumca da bilinen yollarla durdurulmaya çalışılmaktadır. Üniversite kurumu yukarıda da belirtildiği üzere bir eğitim kurumudur. Toplumda zıtlaşmanın, kutuplaşmanın vasatı olacak yer değildir. Buna katiyetle göz yummamız geleceğe olan yükümlülüğümüze aykırıdır.

Bugünlerde birçok yükseköğretim kurumunda öğrenci konsey temsilciliği seçimi yapılmaktadır. Üniversitemizde önceden boşalan temsilci seçimi, 3 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olup; temsilci bu görevinde iki yıl süre ile bulunacaktır. Üniversitemizde eğitimini ve ülke geleceğini düşünmek dışında bir düşünceye sahip hiçbir öğrenci bulunamaz. Buna müsaade de etmeyiz.

Daha önce kamuoyuna basının değerli üyelerini davet ederek, onlar vasıtasıyla bildirdiğimiz üzere; Bankasya dıt kartı, önceki üniversite yönetimi tarafından 23.06.2010 tarihinde sözleşme yapılarak üniversitede kullanılmaya başlanmıştır. Buna mukabil, takriben bir yıllık uğraşı sonunda 21.08.2013 tarihinde tarafımızca sözleşme iptal edilmiştir. Sözleşme feshi örneği ektedir. 

Son günlerde ülke genelinde bazı üniversitelerde öğrenci konsey seçimlerini bahane edip, kime hizmet ettiklerini bilmeden, asıl amacı 15 Temmuz akabinde oluşan ülkemizi felaha çıkaracak bir birlikteliği bozmak olan bir hareketlenme de müşahede edilmektedir. Aklını kullanmadan hareket eden masum insanların, kötü niyetli dış kaynaklı kullanıcıların oyuncağı olmaması için; böyle zamanlarda bilinçli-bilinçsiz oluşturulan yüksek kalabalık uğultusu içinde kalındığında, dikkat edilmesi gereken husus, söylenilenler sizin söylediğiniz şeyler sanırsınız, ancak araya atılan menfi sözler de sizi bağlar, yön de verir, farkında olmadan suçun tarafı olabilirsiniz. Uğultu girdabı sizi yutmasın.

Bilgi için saygı ile duyurulur.


Görünütülenme Sayısı: 3230