Kamuoyu Duyurusu

10.11.2015

Kamuoyu Duyurusu

Üniversitemiz tarafından kamulaştırma işlemi yapılan ve bedel tespit davaları açılan taşınmazlarla ilgili eksik, hatalı ve taraflı beyanatlar nedeniyle, kamuoyuna konu ile ilgili bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bilindiği üzere, üniversitemiz 2011 yılı içerisinde yerleşke alanının genişletilmesi amacıyla kamulaştırma işlemlerine başlamış ve bazı taşınmazlar uzlaşma yolu ile rızai olarak kamulaştırılmış, bazı taşınmazlar bakımından da bedel tespiti davaları açılmıştır. Taşınmaz maliklerinin kendi rızaları ile yapılan kamulaştırmalarda taşınmaz m2 bedeli 50 TL olarak belirlenmiş iken, aynı nitelikte komşu taşınmazlar dava sırasında m2 değeri 145 TL gibi çok fahiş rakamlara yükselmiştir. Bu fahiş artışın temel nedeni, davada görev yapan bilirkişilerin ısrarcı ve izah edilebilirlikten yoksun değerlendirmeleri olmuştur. Kaldı ki; anılan bilirkişilere karşı üniversitemiz tarafından dava açılmıştır.

Aynı veya benzer nitelikteki taşınmazların maliklerin rızası dâhilinde m2 değeri 50 TL bedelle kamulaştırılmasından yaklaşık 2 ay sonra açılan davalarda bedellerin m2 değeri 145TL’ye çıkmış olmasının hiçbir hukuki, gerçekçi veya mantıklı açıklaması bulunmamaktadır.

Adıyaman Üniversitesi Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen 3 dava dosyası açısından mahkeme kararları ile m2 değeri 99.55 TL olmak üzere, taşınmaz maliklerine toplam 6.161.240,00  TL  ödeme yapmıştır. Mevcut durum itibarıyla Bilirkişi raporlarına dayanılarak verilen mahkeme kararıyla yukarıda bahse konu üç dosya açısından 2.840.792,00 TL ilave bir ödemenin yapılması gerekmiştir. Yakın bir süre önce kamulaştırılan alanlara yakın mevkide bulunan bir taşınmazla ilgili internet sayfalarında yer alan ilanda m2 birim fiyatı 90 TL civarında (pazarlık payı olduğu halde) bir fiyat belirlenmiştir. Ayrıca, bazı arazi sahipleri ile yapılan sözlü görüşmelerde, kamulaştırma işleminin yapıldığı tarihteki m2 fiyatın 80-90 TL civarında olmasını normal bulduklarını bildirmişlerdir.

Devam eden diğer arazi parçaları için de ödeme söz konusu olduğunda 25 000 000 TL gibi Üniversitemiz ve Ülkemiz için çok büyük bir meblağın ödenmesi ile karşılaşılacaktır. Bu haksız meblağ 78 milyon insanın hakkından gasp ile olacaktır.        

Bazı basın ve yayın organlarında ve sosyal medya sitelerinde yer alan haber ve paylaşımlarda mahkeme kararının uygulanmadığından bahisle Üniversite yönetimi suçlanmaya çalışılmaktadır. Yapılan maksatlı yayınlar hakkaniyete uygun olmadığı açıkça belli olan paranın bir an önce alınması amacına yöneliktir. 

Bilindiği üzere 2006 yılında kurulan Adıyaman Üniversitesi 20.000’i aşan öğrenci ve 1500’ e yaklaşan personel sayısı ile aynı tarihte kurulan üniversiteler ile kıyaslanmayacak derecede büyümüş, Ülkemizin köklü üniversiteleri ile yarışacak potansiyele ulaşmıştır. Adıyaman Üniversitesinin her alanda büyümesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan kamulaştırma faaliyetleri ne yazık ki; bazı çevrelerin olumsuz tutumları nedeniyle çıkmaza girmiştir. Üniversite önceliğinde Adıyaman’ımızın geleceği karartılmak, önü kesilmek istenmektedir.  Üniversitenin önünün kesilmesi aslında Adıyaman’ın önünün kesilmesidir.

Konunun özü bundan ibaret olup, Adıyaman kamuoyu tarafından bilinmesinde yarar bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Görünütülenme Sayısı: 3285