Alman Parlamentosu'nun Kararını Kınıyoruz

3.6.2016

Büyük bir medeniyet tesis etmiş, birlikte yaşadığı bütün milletleri bu medeniyetin temel parçası kabul etmiş büyük, şerefli bir tarihe sahip bir milletiz. Yüzyıllarca süren bu birliktelik, hak, hukuk, adalet, kardeşlik, inanç özgürlüğü temelinde devam etmiştir. Dâhildeki bu ahenk tablosu, temeli, sömürgeciliğe, dayatmaya, hak ihlallerine, hukuksuzluğa, zulme dayanan ve Devlet-i Aliyye üzerinde çirkin emeller besleyen dış mihrakları rahatsız etmiş, bu mihraklar, bir zamanlar içinde “millet-i sâdıka” olarak adlandırılan kavmin de bulunduğu çevreleri harekete geçirerek Anadolu’da hâlâ dilden dile aktarılan, belleklerde iz bırakan, katliamlara, vahşî cinayetlere, isyanlara teşvik etmişlerdir. Bunun en önemli sebebi, batı emperyalizminin Osmanlı üzerindeki emellerini içte buldukları yandaşlarıyla tesis etmekti.

Bugün, aynı art niyetli emellerini tesis etmeye çalışan çevreler, cephede, siyasette yenemedikleri, kardeşi kardeşe düşüremedikleri, ülkemizin kalkınmasını çekemedikleri için, oyun içinde oyunlar tezgâhlayarak, tarihî hiçbir hakikati olmayan, sırf siyasi mülahazalarla ülkemizi güya zor duruma sokmak niyetiyle, nazarları, içine düştükleri acziyetten çevirip bizi kötü oyunlarının içine çekmeye çalışıyorlar.

Hâlbuki tarih, hakikatsiz ve mesnetsiz, tarihi gerçeklerden uzak isnatlarla bizi isnat edenlerin yaptıkları zulümleri, tescilli soy kırımları herhangi bir yoruma ve karar almaya ihtiyaç bırakmaksızın alenen gösteriyor.

Bütün bu gerçekler ortaydayken Alman Parlamentosu’nun sözde iddialarla Milletimiz aleyhine aldığı kararı, kınıyor, lanetliyor ve bizim açımızdan hiçbir hükmünün olmadığını kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ
Adıyaman Üniversitesi Rektörü

Görünütülenme Sayısı: 2623