Akademi Adıyaman Dergisinin 16. Sayısında Kolonyalizm/ Postkolonyalizm Ele Alındı

8.1.2018

Üniversitemizin bilim, kültür ve sanat dergisi Akademi Adıyaman'ın 16. sayısı "Kolonyalizm/Postkolonyalizm” kapak başlığı ile okuyucularıyla buluştu.

Editörlüğünü Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Selim SOMUNCU’nun yaptığı ve 6. yılını dolduran Akademi Adıyaman dergisinde, Üniversitemizden haberler, başarılarımız ve her sayıya özel dosya konuları yer alıyor.

Kolonyalizm ve Postkolonyalizm dosya konusu ile çıkan derginin 16. sayısında konu ile ilgili yazıların yanında Üniversitemiz başarıları ve etkinlikleri hakkında haberler de yer alıyor.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. GÖNÜLLÜ: "Bazı Devletler Zaman Zaman Çıkarları Doğrultusunda Sömürme, Sindirme ve Ötekileştirme Politikaları İzlemişlerdir"

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ, Akademi Adıyaman dergisinin 16. sayısı için kaleme aldığı sunuş yazısında kolonyalizm konusuna değindi. "Güçlünün zayıfı ötekileştirip hakkını gasp etmeyi kendine vazife bildiği günümüz dünyasında kolonyalizm, Batının Doğuya egemen olmak için başvurduğu yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkar” diye yazan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. GÖNÜLLÜ sunuş yazısında; "İnsanlık tarihi boyunca her birey, grup ya da devlet hem politik ve kültürel olarak hem de iktisadi olarak kendisiyle eş değer veya daha büyük topluluklar üzerinde tahakküm kurma anlayışı içerisinde olmuştur. Bu yüzden insanlar/devletler istediklerini elde etmek için çeşitli yöntemlere başvururlar. Çoğu zaman tercih edilen bu yöntemler sömürme, sindirme ve ötekileştirmeye  yöneliktir. Güçlünün zayıfı ötekileştirip hakkını gasp etmeyi kendine vazife bildiği günümüz dünyasında  kolonyalizm, Batının Doğuya egemen olmak için başvurduğu yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkar. Postkolonyalizm kavramı ise, eski sömürgelerin sömürgeci efendilerinden bağımsızlıklarını kazanmış oldukları, onun için de artık sömürge olarak değil 'Üçüncü Dünya Ülkeleri' olarak anıldıkları vakit ortaya çıkmıştır. Fakat postkolonyalizm sömürgeciliğin artık olmadığı, sömürgeciliğin sonrasına geçtiğimiz bir dönemi anlatmaktan ziyade eski sömürgeci uygulamaların yeni halleri ve biçimlerine yönelik bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Postkolonyalizmin özünü oluşturan Oryantalizmin, onun özünü oluşturan modernizmin ve onun da özünü oluşturan sekülerizmin insanı özgürleştirmek yerine, araçların, hızın ve anlık hazzın kölesi haline getirdiğini, insanı yaratılışının gayesinden uzaklaştırdığını artık görmemek imkansız. Bu sebeple, aklımızı başımıza devşirmeli, farklı dinlere, kültürlere, etnisitelere ve medeniyetlere mensup toplumları ötekileştirmeyen, köleleştirmeyen, sömürgeleştirmeyen ve kendi 'milli' ve 'yerli' kültürel değerlerinden koparmayan ve hatta temelde 'milli' ve 'yerli' kültürel değerlerimizi esas alan, 'insanlık' ortak paydası altında bir düşünce sistemini inşa etmeliyiz." ifadelerine yer verdi.

Editör Yrd. Doç. Dr. SOMUNCU: "Akademi Her Sayısında Ekol Üniversite İdealine Biraz Daha Yaklaşmanın Çabası İçinde Çalışıyor"

Akademi Adıyaman Dergisi Yayın Editörü Yrd. Doç. Dr. Selim SOMUNCU, derginin 16. sayısı için kaleme aldığı sunuş yazısında kolonyalizm ile birlikte Akademi Adıyaman dergisinden de bahsetti. Yrd. Doç. Dr. SOMUNCU; "Adıyaman Üniversitesinin bir ekol üniversitesi olması idealini içinde taşıyan Sayın Rektörümüz Akademi’yi de bu isteğin bir ürünü olarak çıkarmaya başladı. Akademi her sayısında bu ideale biraz daha yaklaşmanın çabası içinde çalışıyor. Bu derginin misyonunu anlamak için Akademi dergisinin dosya konusu olarak işlediği başlıklara bakmak bile yeterlidir. Akademi’nin her sayısı bizi yeni kavramlarda, meselelerde soluklandırıyor. Ufkumuzu açıyor, fikir cephemizi genişletiyor. Bu anlamda Akademi, okul olma kararlığıyla, idealiyle bu yola koyulmuş bir dergidir. Bu yolculukta kalemiyle bize destek olan yoldaşlarımıza hasseten teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kolonyalizm/Postkolonyalizm dosya konusuyla çıkan Akademi Adıyaman dergisinin 16. sayısında konuyla ilgili olarak Editör Yrd. Doç. Dr. Selim SOMUNCU'nun Atasoy MÜFTÜOĞLU ile yaptığı söyleşinin yanı sıra ADYÜ Fen-Edebiyat Fakültesinden Arş. Gör. Berivan SALTIK’ın kaleme aldığı ’Postkolonyalizm Nedir?’, ADYÜ İslami İlimler Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Muhammet Caner ILGAROĞLU’nun kaleme aldığı ‘Postkolonyalizm: Kendilik Tasavvurunun Bilimsel ve Felsefi Arayışı’, ADYÜ Sosyal Bilimler MYO’dan Öğr. Gör. Samet ZENGİNOĞLU’nun kaleme aldığı ‘Avrupa-Merkezci Bakışa Eleştirel Bir Yaklaşım’, ADYÜ Eğitim Fakültesinden Öğr. Gör. Tahsin YAPRAK’ın kaleme aldığı ‘Ania Loomba’nın Kolonyalizm Postkolonyalizm Tespitler’ ve Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezinden Okt. Enser YILMAZ’ın kaleme aldığı ‘Edward Said ve Şarkiyatçılık Kitabı Üzerine’ başlıklı makaleleri ile ADYÜ Fen Edebiyat Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet SÜMER’in Vijay Prashad’dan yaptığı ‘Third World Quarterly Kavgası: Niçin Bazı Batılı Entelektüeller Kolonyalizmi Merhametli Göstermeye Çalışıyor’ başlıklı çevirisi de yer alıyor.

Üniversitemiz tarafından yayımlanarak ücretsiz olarak Türkiye'deki tüm Üniversite ve Kütüphanelere dağıtılan Akademi Adıyaman dergisine Üniversitemizden ulaşılabilmekte olup aynı zamanda Üniversitemizin internet sitesinden de elektronik olarak erişilebilmektedir.


Akademi Adıyaman Sayı 16

Görünütülenme Sayısı: 479