Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu Sona Erdi

22.4.2016

Üniversitemiz tarafından her yıl geleneksel olarak ve bu yıl 10. yıl etkinlikleri kapsamında üçüncüsü yapılan “Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-III (ADYÜ-Sempozyum-2016) sona erdi.   

Sempozyumda Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Sağlık Bilimleri konularında Üniversitemiz akademik çalışanları tarafından sözlü ve poster sunumlar gerçekleştirildi. Üniversitemiz bilim insanlarının çalışmalarının Adıyaman ile tanıştırılması gayesinin yanında bilgi ve fikir alışverişi ile Adıyaman hakkında yapılan proje sunumları, toplumsal, kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirildi.  

Üniversitemiz Rektörlük Konferans Salonu’na düzenlenen açılış programının ardından Merkezi Derslikler Konferans Salonlarında devam eden sempozyuma toplamda 39 sözlü bildiri ve poster sunumu yapıldı. Ülkemiz, Adıyaman ve ilçeleri ile ilgili bildiri ve poster sunumlarının yapıldığı sempozyum 2 gün sürdü. Bu iki gün içerisinde Fen Bilimleri alanında 14, Sosyal Bilimler alanında 24 ve Sağlık Bilimleri alanında 1 sözlü bildiri ve poster sunumu gerçekleştirildi. Adıyaman’la ilgili olarak hazırlanan sunumlarda halk kültüründe evlilik ve evlenme törenleri, Adıyaman ili ve yöresi ağızlarında fiil kiplerinin kullanımı, Besni mezar yapılarında görülen plan tipleri ve Adıyaman’da bulunan mozaiklerin arkeometrik özellikleri incelenirken çeşitli alanlarda bildiriler sunuldu.   

Sadece Üniversitemiz öğretim üyelerinin çalışmalarının görücüye çıktığı sempozyum hakkında bir değerlendirmede bulunan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Adıyaman Üniversitesi’nin Adıyaman’a ve ülkemize bir armağanı ve 10. yılını kutlayan Üniversitemizin nerede olduğunu görmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. GÖNÜLLÜ Üniversitemizin Adıyaman’ın gelişiminde ve yerel problemlerin çözülmesinde etkin bir rol üstlenebilmesinin Fen, Sosyal, Eğitim, Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında ürettiği bilgiyi toplumun yaşantısına yansıtabilmesine bağlı olduğunu belirtti. Bu bağlamda Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu’nun önemli bir değer olduğunu ve geleneksel hâle geldiğini ifade eden Prof. Dr. GÖNÜLLÜ, Üniversitemizin kendi iç dinamiklerinden oluşturulan Sempozyumun oldukça başarılı geçtiğini kaydetti ve sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen tüm akademik ve idari çalışanlar ile emeği geçen herkese teşekkür etti. 

Sempozyumda sunumu gerçekleştirilen 39 bildirinin isimleri ise şöyle; 

 1. AB’de Sürdürülebilirlik, AB Dışında Parçalanma Politikalarında; Ekonomik Etkenler 
 2. Adıyaman Halk Kültüründe Evlilik ve Evlenme Törenleri 
 3. Adıyaman İli ve Yöresi Ağızlarında Fiil Kiplerinin Kullanımı 
 4. Adıyaman Mozaiklerinin Arkeometrik Özellikleri 
 5. Atatürk'ün Hazırlattığı Türkçe Hutbe Kitabı 
 6. Batık Kültürde Aspergillus Niger Tarafından Üretilen İnvertaz Enzimi Üzerine Farklı Karbon ve Azot Kaynaklarının Etkilerinin Belirlenmesi 
 7. Besni Mezar Yapılarında Görülen Plan Tipleri 
 8. Böceklerde Stresin Endokrin Sistem ile İlişkisi 
 9. Cinsiyet Kültürü Algısının Toplumsal Cinsiyet Üzerindeki Etkileri 
 10. Cms Deneyindeki Hf Kalorimetresinde Kullanılan Fçt’lerin Kazançlarına Göre Sınıflandırılması 
 11. Çevre Mühendisliği Lisans Eğitiminde Uygulamalı Mühendislik 
 12. Din Kavramına Fusûs Merkezli Bir Bakış 
 13. Dürr-İ Meknûn’da Gökbilim Terimleri 
 14. Evrene Açılan Yeni Bir Pencere: ADYU60 
 15. Faz Değiştirici Malzemelerin Üretimi, Yalıtım Malzemesi Olarak Kullanımlarının İncelenmesi 
 16. Finansal Krizlerin Likidite Yönetimi Açısından İncelenmesi 
 17. Freedom House Index – Türkiye Demokrasi Değerleri 
 18. Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde Konum ve Yerel Faktörlerin Sanat Eğitimi Üzerine Etkileri, Zorluklar ve Sunduğu Şanslar 
 19. İslâm Hukukunda Borçların ve Hakların İspatına Yönelik Temînâtlar 
 20. İslâm ve Laiklik 
 21. İşletme Başarısızlığının Finansal Açıdan Değerlendirilmesi 
 22. İyi Kolesterol HDL; her zaman iyi midir? 
 23. Kommagene Bilim, Doğa ve Sanat Kampı 
 24. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışına Genel Bir Bakış  
 25. Küçük ve Büyük Kan Dolaşımına İlişkin Model Geliştirme Üzerine Bir Çalışma 
 26. Laboratuvar Ölçekli Anaerobik Reaktörlerde Büyükbaş Hayvan Gübresinden Biyogaz Üretimi Çalışmalarında Muhtemel Problemler ve Çözüm Önerileri 
 27. Mycobacterium Vaccae’nin Duygusal Davranışların Düzenlenmesindeki Rolü 
 28. Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde “Su” İmgesi 
 29. Öğrenci Görüşlerine Göre Yükseköğretimde Devamsızlık Nedenleri: Adıyaman Üniversitesi Örneği 
 30. Öğrenen Organizasyonlar 
 31. Örgütsel İletişim Araçlarının Örgüt İçi İletişime Etkisi 
 32. Örgütsel ve Kültürel Değişimi Yönetme Becerisi Ve Temel Stratejiler 
 33. Özgün Baskıresim 
 34. Sanat’ta Doğa Taklitçiliğinden Düşünsel Boyuta Geçiş ve Kübizm İmgesi 
 35. Sesin Katılarda, Sıvılarda ve Gazlarda İletimine İlişkin Bir Modelleme 
 36. Şanlıurfa İli Hydrophiloidea (Coleoptera: Helophoridae, Hydrochidae ve Hydrophilidae) Faunasına Katkılar 
 37. Taberî’nin Tefsir Hermenötiği 
 38. Tıp Araştırmalarında Deney Hayvanlarının Video İşleme Tekniği ile Hareket Analizi ve Takibine Dayalı Deneyler ve Zorlu Yüzme Testi Uygulaması
 39. Türkiye’nin “Batı” Algısında Müphem Kavramsallaştırma 

Görünütülenme Sayısı: 1825