İdari Personele Yönelik Hizmetiçi Eğitim

4.10.2017

Yer Vehbi Koç Konferans Salonu

Tarih 4.10.2017

Saat 10.00


Üniversitemiz 2017 Yılı İdari Personele Yönelik " Hizmet İçi Eğitim " İdari ve Mali İşler Daire Başkan V. M.Ali TERZİ tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Mal ve Hizmet Alım Süreçleri, Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Hazırlama Süreçleri, Geçici ve kesin Kabul İşlemleri Süreçleri Konularını Birim Sorumlularına Yönelik Konferans Verecektir.

Görüntülenme Sayısı: 668