Yönetim Kurulu

                                                 

Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ
Rektör

Prof. Dr. Ali AYDIN
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Hasan SOLMAZ
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Seyit TEMİR
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. İ. Halil TUĞLUK 
Fen-Edb. Fak. Dek. V.

Prof. Dr. Ali AYDIN
Tıp Fak. Dek. V.

Prof. Dr. Seyit TEMİR
İktisadi ve İdari Bil. Fak. Dek.V.

Prof. Dr. Yasin ÇİÇEK
Diş  Hekimliği Fak. Dek.V.

Prof. Dr. Muhammet ALAGÖZ
Güzel Sanatlar Fak. Dek. V.

Prof. Dr. Murat PALA
Mühendislik Fak. Dek. V.

Prof. Dr. Ramazan GÜRBÜZ
Mimarlık Fak. Dek. V.

Prof. Dr. Hasan SOLMAZ
Teknoloji Fak. Dek. V.

Prof. Dr. Ramazan GÜRBÜZ
Eğitim Fakültesi Dek.V.

Prof. Dr. Hacı DURAN
İslami İlimler Fak. Dek. V.

Prof. Dr. Ramilya Yarullina YILDIRIM
Turizm Fak. Dek. V.

Prof. Dr. İdris TÜREL
Eczacılık Fak. Dek.V.

Doç. Dr. Mehmet KAYGUSUZOĞLU
Genel Sekreter V.
(Raportör )