Senato

Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ
Rektör

Prof. Dr. Ali AYDIN
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Hasan SOLMAZ
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Seyit TEMİR
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Seyit TEMİR
İ.İ.B.F. Dek. V.

Prof. Dr. Hasan SOLMAZ 
Teknoloji Fak. Dek. V.

Prof. Dr. İ. Halil TUĞLUK
Fen-Edb. Fak. Dek. 

Prof. Dr. Murat PALA
Mühendislik Fak. Dek. V.

 Prof. Dr. Ramazan GÜRBÜZ
Eğitim Fakültesi Dek. V.

Prof. Dr. Ali AYDIN
Tıp Fak. Dek. V.

Prof. Dr. Yasin ÇİÇEK
Diş Hekimliği Fak. Dek. V.

Prof. Dr. Muhammet ALAGÖZ
Güzel Sanatlar Fak. Dek. V.

Prof. Dr. Hacı DURAN
İslami İlimler Fak. Dek. V.

Prof. Dr. Ramilya YARULLİNA YILDIRIM
Turizm Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Ramazan GÜRBÜZ
Mimarlık Fakültesi Dek. V.

Prof. Dr. İdris TÜREL
Eczacılık Fak.Dek. V.

Prof. Dr. İ. Halil TUĞLUK
Sosyal Bil. Ens. Müd. V.

Prof. Dr. İdris TÜREL
Sağlık Bil. Ens. Müd. V.

Prof. Dr. Ramazan GÜRBÜZ
Fen Bil. Ens. Müd. V.

Prof. Dr. Ali AYDIN
 Sağlık Y.O.Müd. V.

Prof. Dr. Mehmet Kaya ÖZER
Sağlık Hiz. MYO Müd. V.

Doç. Dr. Tanju TEKER
Teknik Bil. MYO Müd. V.

Doç. Dr. Mücahit ÇELİK
Besni MYO Müd. V.

Doç. Dr. İ. Ali OLGUNOĞLU
Kahta MYO Müd. V.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa SÜRÜCÜ
Yabancı Diller Y. O. Müd. V.

Yrd. Doç. Dr. Fatih MURATHAN
Bed. Eğt. Ve Spor Y.O. Müd.V.

Yrd. Doç. Dr. Barış TOPTAŞ
Devlet Konservatuarı Müd. V.

Yrd. Doç. Dr. Selim SOMUNCU
Sosyal Bil. MYO Müd. V.

Yrd. Doç. Dr. Nazif ÇETİN
Gölbaşı MYO Müd. V.

Prof. Dr. Haydar BAĞIŞ
Tıp Fakültesi-Üye

Doç. Dr. Nazmi ÖZEROL
Fen-Edb. Fak -Üye

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ALKIŞ
İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi-Üye

Yrd. Doç. Dr. Bekir KAYABAŞI
Eğitim Fakültesi-Üye

Yrd. Doç. Dr. Neşe KAFA
Turizm Fakültesi-Üye

Yrd. Doç. Dr. Kamil Bahaüddin VARINCA
Mühendislik Fakültesi-Üye

Doç. Dr. Mehmet KAYGUSUZOĞLU
Genel Sekreter V.
(Raportör )