Birimlerimiz

Akademik Birimler

Fakülteler

 1. Diş Hekimliği Fakültesi
 2. Eczacılık Fakültesi
 3. Eğitim Fakültesi
 4. Fen-Edebiyat Fakültesi
 5. Güzel Sanatlar Fakültesi
 6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 7. İslami İlimler Fakültesi
 8. Mimarlık Fakültesi
 9. Mühendislik Fakültesi
 10. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
 11. Teknoloji Fakültesi
 12. Tıp Fakültesi
 13. Turizm Fakültesi

Konservatuvarlar

 1. Devlet Konservatuvarı

Enstitüler

 1. Fen Bilimleri Enstitüsü
 2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 3. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksekokullar

 1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 2. Sağlık Yüksekokulu
 3. Yabancı Diller Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

 1. Besni Meslek Yüksekokulu
 2. Gölbaşı Meslek Yüksekokulu
 3. Kâhta Meslek Yüksekokulu
 4. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 5. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 6. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bölümler

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
 2. Türk Dili Bölümü
 3. Yabancı Diller Bölümü

Uygulama ve Araştırma Merkezleri

 1. Çevre Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 2. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 4. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
 5. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
 6. Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
 7. Sürekli Eğitim Merkezi
 8. Tarımsal Uygulama ve Arazi Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 9. Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 10. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
 11. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

İdari Birimler

Genel Sekreterlik

Daire Başkanlıkları

 1. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 3. Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
 4. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 5. Personel Daire Başkanlığı
 6. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 7. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 8. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Müdürlükler

 1. Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü
 2. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
 3. Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü

Koordinatörlükler

 1. Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
 2. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
 3. Farabi Kurum Koordinatörlüğü
 4. Toplam Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü

Diğer Birimler

 1. Dış İlişkiler Birimi
 2. Hukuk Müşavirliği
 3. İç Denetim Birimi
 4. Proje, Üretim, Yönetim ve Koordinasyon Merkezi