Bir Bakışta ADYÜ

Adı

Adıyaman Üniversitesi

Kısaltması

ADYÜ

Kuruluş

1 Mart 2006 (İlgili kanun)

Misyon

Evrensel değerlere bağlı, insan merkezli ve öngörülü bir yönetim anlayışı ile eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve sosyo-kültürel faaliyetler yapan, karşılaşılabilecek veya karşılaşılan sorunları aklın ve bilimin süzgecinden geçiren, öncelikli olarak içinde bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak, toplumun huzur ve refahının artırılmasına yönelik çözüm, değişim, dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmektir.

Vizyon

Bilgi, ürün ve hizmet üreterek sağlık, tarım ve hizmet sektöründe bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısını geliştiren ve tercih edilen bir üniversite olmak

Tarihçe

Adıyaman Üniversitesi (kısaca ADYÜ);

 • Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olan Adıyaman Meslekî ve Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Besni Meslek Yüksekokulu ve Gölbaşı Meslek Yüksekokulu,
 • İnönü Üniversitesi’ne bağlı olan Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu,
 • Harran Üniversitesi’ne bağlı olan Kâhta Meslek Yüksekokulu

olmak üzere 3 farklı Üniversitenin oluşturduğu akademik birimlerin (3 Fakülte, 1 Yüksekokul ve 4 Meslek Yüksekokulu) birleştirilmesi ve 2 yeni enstitünün (Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü) oluşturulmasıyla, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuştur.

Kurulduğu zaman;

 • 2 enstitü,
 • 3 fakülte,
 • 1 yüksekokul,
 • 4 meslek yüksekokuluna

sahip olan ADYÜ bugün (Temmuz 2017),

 • 3 enstitü,
 • 13 fakülte,
 • 1 konservatuvar,
 • 3 yüksekokul,
 • 6 meslek yüksekokulu,
 • 13 uygulama ve araştırma merkezine

ve 22 binin üzerinde öğrenci sayısına sahiptir.

Kurumsal Kimlik

Adıyaman Üniversitesi mavinin ağırlıkta olduğu bir görsel kimliğe sahiptir. Logosu hem ilimizi hem de medeniyetimizi yansıtacak şekilde hilal, Adıyaman lalesi (ters lale) ve su damlalarından oluşmaktadır. Üniversitemiz logosunu ve görsel kimlik kılavuzunu indirmek için Kurumsal Kimlik sayfasını ziyaret ediniz.

Politikalar

Kalite Politikamız

Adıyaman Üniversitesi olarak,

 • Bilimsel Çalışma ve Araştırma Yapmak, Bilgi ve Teknoloji Üretmek,
 • Bilim Verilerini Yaymak, Ulusal Alanda Gelişme ve Kalkınmaya Destek Olmak,
 • Bir Mesleğin; Bilgi, Beceri, Davranış ve Genel Kültürüne Sahip,
 • Çevreye Duyarlı, İş Sağlığı Güvenliğine Önem Veren Anlayış Çerçevesinde, Bireyler Yetiştirmek,
 • Kalite Yönetim Sistemi Standardının Şartlarına Uyarak Etkinliğini Sürekli İyileştirmek,
 • Yasal Şartlar Doğrultusunda Müşteri Beklenti ve İhtiyaçlarını Karşılayarak Memnuniyetlerini Sağlamaktır.

Bu politika ışığında;

Stratejik Plan

ADYÜ Bilgi

ADYÜ Tanıtım

Fotoğraflarla ADYÜ

Videolarla ADYÜ

Haritalarla ADYÜ

İrtibat

Adıyaman Üniversitesi ile iletişim bilgileri sayfasındaki bilgiler ile iletişime geçebilir, ulaşım bilgileri sayfasındaki bilgiler ile ulaşım sağlayabilir, sosya medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Çalışanlarımıza ulaşmak için Kişi Rehberi veya Akademik Bilgi Yönetim Sistemini (ADYÜ ABYS) kullanabilirsiniz. Birimlere ulaşmak için ise Birim Rehberini kullanabilirsiniz.

Görüş ve önerilerinizi, TKY Koordinatörlüğü ile iletebileceğiniz gibi Çözüm Hattını da kullanabilirsiniz. Ayrıca bilgi edinme hakkınızı kullanarak Üniversitemiz hakkında bilgi de edinebilirsiniz.