Öğrenci Toplulukları

Ahi Evran Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yavuz AKÇİ

Topluluk Başkanı: Mehmet Ali ATEŞ

Topluluğun Amacı:

 • Üyelerin mesleki, sosyal, kişisel, teknolojik, sanatsal ve kültürel gelişimi sağlayarak gerek mesleki gerekse sosyal yaşama hazırlanmalarını sağlamak, arkadaşlar arasındaki iletişimi geliştirmek, Adıyaman Üniversitesi öğrencileri arasında yakınlaşma ve işbirliğini sağlayarak mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, dilek ve önerilerine Üniversitede iletmek ve tüm Adıyaman Üniversitesi öğrencileri ile birlikte Adıyaman Üniversitesi ruhunu oluşturmak ve yaşatmaktır.
 • Bu amaçla Üniversite yönetimi nezdinde her türlü girişimde bulunur, toplantılar, geziler, sergiler düzenleyebilir,yayında bulunabilir ve bunlar için yarışmalar açabilir.
 • Türkiye'de ve dünyada gelişen ekonomik olayları takip ederek Adıyaman Üniversitesi öğrencilerini bilgilendirmek ve bu amaçla seminerler düzenlemek.
 • Öğrenmeyi öğrenmek, hayatın sunduğu fırsatların farkına varmak ve daha etkin bir biçimde yararlanmak, kendini geliştirmenin yollarını aramak, olumsuz gibi görünen şartları olumluya çevirmenin yollarını aramak, liderlik potansiyelini ortaya çıkarmak , girişimciliği artırmak, insnlat arası iletişimde başarılı olmak ve dilin önemini anlamak , başarılı olmanın yollarını aramak,olayları, durumları ve insanları analiz edebilme yeteğini geliştirmek.

Arkeoloji Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Kahraman YAĞIZ

Topluluk Başkanı: Sadık YILMAZ

Topluluğun Amacı:

 • Adıyaman Üniversitesi öğrencilerini tek bir çatı altında toplayarak kaynaşmalarını ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda fikir üretimini ve her alanda bilgi alışverişlerini gerçekleştirecek ortamı oluşturmak,
 • Bireyi topluluğun sahip olduğu ilkeler çercevesinde gerçekleştireceği faaliyetlerle katılımcı olmaya yöneltmek
 • Bireyin üniversitede aldığı eğitim doğrultusunda bilgi ve becerilerini işhayatınına aktarabilmesini sağlacak etkinliklerin düzenlemek ve uygulamak
 • Bireyde gerçekleştirilecek etkinliklerle takım ruhu bilincini aşılamak
 • Gerçekleştirilecek faaliyetlerle bireyin girişimci yönünü ön plana çıkarmasını sağlayarak kişinin sosyal gelişimine katkıda sağlamak
 • Arkeoloji topluluğu öğrenci-sanat ve edebiyat dünyası arasında etkileşimi ve yakınlaşmayı kolaylaştırarak, üniversite içinde ve dışında sosyal, kültürel ve edebi faaliyetler düzenleyerek hayatın akışında yer alır
 • Yurt içindeki ve dışındaki benzer faaliyetler gösteren oluşumların, onlarla ortak çalışmalar yapabilir, etkinlikler düzenleyebilir.(Avrupa Birliği projeleri yazabilir ve yürütebilir)
 • Öğrenciler arasında bilgilendirme seminerleri düzenlemek ve kaynaşmayı sağlamakAstronomi Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Doç. Dr. Eda SONBAŞ

Topluluk Başkanı: Rümeysa YALÇIN

Topluluğun Amacı

Amatör olarak astronomi ile ilgilenen bireylerin;

 • Astronomi ve Astrofiziği ana bilim dallarından bir tanesi olarak en doğru şekilde tanımalarını

 • Bu alanda bilimsel araştırma ve çalışma yapma potansiyellerinin artmasına yönelik kişisel isteklerinin tetiklenmesini

 • Bilime ait bireysel aidiyet duygusunun oluşturulmasını ve böylece bilim insanı yetiştirme boyutunda merak ve inancın da artırılmasını

 • Teknolojik, kültürel ve sanatsal boyutlarda astronomi alanı ile ilgili performanslarının geliştirilmesi amacıyla programlı ve düzenli dönemlerde etkinliklerin yapılmasında katkılarının bulunmasını

 • Bu etkinliklerin programlanması uygulanması ve halkın bu tür etkinliklerde birebir yer alması konularında yazılı ve görsel eğitim materyalleriyle bilgi ve birikimin sunulmasını,

 • Tüm bu işbirliği ve ekip çalışması ruhunun grup içerisindeki öneminin vurgulanmasını

 • Gözlem günlerinde ilgililerin düzenli gözlemlerde yer alarak öğrenci gruplarını oluşturabilmesini ve bu gruplarda görev alacak öğrencilerin ilgili gözlemlerde etkin rol alabilmeleri için gökbilim ve uzay araştırmaları adına gerekli ve yeterli eğitimi almalarını

 • Ve bu bilim yuvasında yetiştirilen bilim  insanlarının gelişimlerinde katkıda bulunarak Adıyaman Üniversitesinin ayrıcalıklı kimliğinin ön plana çıkarılabilmesini sağlamak ve yaşatmaktadır.

 • Üniversite yönetimi nezdinde her türlü girişimde bulunur, toplantılar, geziler, gösteriler, sergiler düzenleyebilir, yayında bulunabilir ve bunlar için yarışmalar açabilir.

   

 

Bilişim Teknolojisi Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı:Yrd. Doç. Dr. Hacı SOĞUKPINAR

Topluluk Başkanı: Vedat TURGUT

Topluluğun Amacı

 • Adıyaman Üniversitesi öğrencilerine bilişimi sevdirme ve teknolojilerin yeniliklerinden faydalatmak
 • Bireylere bilişim ve teknolojide bilgilendirmek
 • Bireylere vereceğimiz seminerlerle normal hayattaki pratiklerle ölçüşmesi 
 • Bireyde görevdeşlik yaratacak takım ruhu bilincinin oluşturulması
 • Düzenlenecek aktivitelerle kişinin sosyal gelişimine katkıda bulunmak ve bu yolla üyeler arasında motivasyonu sağlamak
 • Çeşitli etkinlikler düzenleyerek üniversite öğrencilerimizin teknoloji kalitesini arttırmakÇevre Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Öğr. Gör. Fatih TUFANER

Topluluk Başkanı: Işık Özge EKİCİ 

Topluluğun Amacı

 • Adıyaman Üniversitesi öğrencilerini tek bir çatı altında toplayarak kaynaşmalarını çevresel,ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda fikir üretimini ve her alanda bilgi alışverişlerini gerçekleştirecek ortamı oluşturmak,Bireyi topluluğun sahip olduğu ilkeler çercevesinde gerçekleştireceği faaliyetlerle katılımcı olmaya yöneltmek
 • Bireyin üniversitede aldığı eğitim doğrultusunda bilgi ve becerilerini işhayatınına aktarabilmesini sağlacak etkinliklerin düzenlemek ve uygulamak
 • Bireyde gerçekleştirilecek etkinliklerle takım ruhu bilincini aşılamak
 • Gerçekleştirilecek faaliyetlerle bireyin çevreci yönünü ön plana çıkarmasını sağlayarak kişinin sosyal gelişimine katkıda sağlamak
 • Çevre topluluğu öğrenci-sanat ve edebiyat dünyası arasında etkileşimi ve yakınlaşmayı kolaylaştırarak, üniversite içinde ve dışında sosyal, kültürel ve çevresel faaliyetler düzenleyerek hayatın akışında yer alır
 • Yurt içindeki ve dışındaki benzer faaliyetler gösteren oluşumların, onlarla ortak çalışmalar yapabilir, etkinlikler düzenleyebilir.(Avrupa Birliği projeleri yazabilir ve yürütebilir)
 • Öğrenciler arasında bilgilendirme seminerleri düzenlemek ve kaynaşmayı sağlamakEdebiyat Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Yrd. Doç. Mehmet SÜMER

Topluluk Başkanı: Hamit KILIÇ

Topluluğun Amacı

 • Adıyaman Üniversitesi öğrencilerini tek bir çatı altında toplayarak kaynaşmalarını ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda fikir üretimini ve her alanda bilgi alışverişlerini gerçekleştirecek ortamı oluşturmak,
 • Bireyi topluluğun sahip olduğu ilkeler çercevesinde gerçekleştireceği faaliyetlerle katılımcı olmaya yöneltmek
 • Bireyin üniversitede aldığı eğitim doğrultusunda bilgi ve becerilerini işhayatınına aktarabilmesini sağlacak etkinliklerin düzenlemek ve uygulamak
 • Bireyde gerçekleştirilecek etkinliklerle takım ruhu bilincini aşılamak
 • Gerçekleştirilecek faaliyetlerle bireyin girişimci yönünü ön plana çıkarmasını sağlayarak kişinin sosyal gelişimine katkıda sağlamak
 • Edebiyat topluluğu öğrenci-sanat ve edebiyat dünyası arasında etkileşimi ve yakınlaşmayı kolaylaştırarak, üniversite içinde ve dışında sosyal, kültürel ve edebi faaliyetler düzenleyerek hayatın akışında yer alır
 • Yurt içindeki ve dışındaki benzer faaliyetler gösteren oluşumların, onlarla ortak çalışmalar yapabilir, etkinlikler düzenleyebilir.(Avrupa Birliği projeleri yazabilir ve yürütebilir)
 • Sanatla ilgili veya kendi alanında ün yapmış kişilerle çeşitli sohbet ve söyleşiler düzenleyebilir
 • Sanat ve edebiyat tarihi ile ilgili araştırma ve teknikgezileri düzenleyerek sanat eserleri hakkında katılımcılarının bilgi edinmelerini ve eserler arasında kıyas yapabilme yetilerini arttımayı sağlamakFotoğrafçılık Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Prof. Dr. Ramazan GÜRBÜZ

Topluluk Başkanı: Yusuf ERGİN

Topluluğun Amacı

 • Üniversitemiz bünyesindeki kitleyi esas alarak bireylerdeki, kişisel gelişim ve sosyal sorumluluklarının bilinci artırmak, çeşitli proje ve organizasyonlarla, bu bilinci çevresine yayarak hayata olumlu katkı sağlamayı amaçlayan bireylerle bu amaca yönelik faaliyetler düzenleyerek, üniversitemizi temsil etmek
 • Hiçbir siyasi ve ideolojik oluşum içerisinde yer alamaz  onlarla ortak siyaset güdemez ve onlara bağlı kalamaz.
 • Bireyde görevdeşlik yaratacak takım ruhu bilincinin oluşturulması için etkinlikler düzenler
 • Bireyin faaliyetlerinde girişimci yönünü ön plana çıkarmasını sağlamak, düzenlenecek aktivitelerle kişinin sosyal gelişimine katkıda bulunmak ve bu yolla üyeler arası motivasyonu sağlamak 
 • Öğrenci- iş dünyası arasında etkileşimi ve yakınlaşmayı gerçekleştirmek
 • İş dunyasında ekonomi uzmanlarının ve sahalarında ün yapmış kişilerle çeşitli sohbet ve söyleşiler düzenleyebilir
 • Üniversite içinde ve dışında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenleyerek hayatın akışında yer alır.
 • Film çekimi ve fotoğrafçılıkla ilgili faaliyetlerde bulunur
 • Üniversite bünyesinde festival ve yarışma düzenleyebilir.
 • Üniversite adına film çekme, fotoğraf çekme ve bunları sergilemek
 • Üniversite bünyesindeki diğer topluluklarla kendi ilgi alanı dahilinde işbirliği içinde olabilir. 

                                    

Geleceğimizi Aydınlatan Kalemler Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nazif ÇETİN

Topluluk Başkanı: Hüseyin ÇELİK

Topluluğun Amacı

 • Öğrencilerimiz arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak 
 • Topluluğumuz üniversite öğrencilerinin bilgili,kültürlü,ahlaklı,yeniliklere açık,aydın birer şahsiyet olmalarını sağlamaktır
 • Yeni bir dünyanın kurulması için sorumluluk almaktan çekinmeyen,kişiliği ve karakteri sağlam,kendisini ülkesine ve insanlık alemine vakfetmeye hazır bir gençliğe yetiştirmektir.Bu çerçevede üniversite öğrencilerine birbirleiriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerinde yardımlaşmayı ve dayanışmayı ön plana alarak üretken projelerle topluluğumuza ve üniversitemize katkı sağlayan projeler gerçekleştirmektir.
 • Topluluk bu amaçla üniversite yönetimi nezdinde her türlü girişimde bulunur,toplantılar,geziler,gösteriler,sergiler düzenleyebilir,yayında bulunabilir ve bunlar için yarışma açabilir
 • Türkiye de ve üniversitemizdeki gelişmeleri takip ederek Adıyaman Üniversitesi öğrencilerini bilgilendirmek ve bu amaçla seminerler düzenlemek
 • Topluluklar ve üniversiteler arasındaki etkileşimi arttıtmak,ortak vakıf faaliyetleri yapmak,öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki iletişimi ve iş birliğini güçlendirmek
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin haklarıyla ilgili toplumsal duyarlılık oluşturmak ve dayanışma bilincini oluşturmak

Genç Bakış Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Öğr. Gör. Şükrü MACUN

Topluluk Başkanı: Enes GÜLSEVİM

Topluluğun Amacı

 • Topluluğun amacı sosyal ve kültürel anlamda öğrencilerin faydalanabileceği işler yapmak.Öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak,akademik personelin ve Adıyaman Üniversitesi personeline de faydalı olabilmektir.İnsanların gelişimine katkıda bulunup yapacağımız etkinliklerle üniversiteli gençlerin geniş yelpazeli bakmalarını,hızlı düşünmelerini,sosyal sorumluluk duygularını aşılamayı,yerelde ve Türkiye genelinde yapacağımız etkinliklerde Adıyaman Üniversitesi öğrencilerini ön saflarda tutarak,sürekli gelişen topluma ayak uydurabilecek yenilenebilir sürdürülebilir faaliyelerde boy gösterebilmektir.
 • Topluluk bu amaçla üniversite yönetimi nezdinde her türlü gelişimde bulunur,kurslar,toplantılar,sergiler,akademik sanatsal ve ekonomik faaliyetler düzenleyebilir yayında bulunabilir ve bunlar için yarışmalar açılır.
 • Topluluk çalışmalarını yürütmek üzere diğer öğrenci topluluklarıyla,bölümlerle,diğer üniversitelerle,kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde bulunabilir. Genç Kariyerler Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yener TEKELİ

Topluluk Başkanı: Kamber CEYLAN

Topluluğun Amacı:

 • Adıyaman Üniversitesi öğrencilerini tek bir çatı altında toplayarak kaynaşmalarını ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda fikir üretimini ve her alanda bilgi alışverişlerini gerçekleştirecek ortamı oluşturmak,
 • Bireyi topluluğun sahip olduğu ilkeler çercevesinde gerçekleştireceği faaliyetlerle katılımcı olmaya yöneltmek
 • Bireyin üniversitede aldığı eğitim doğrultusunda bilgi ve becerilerini işhayatınına aktarabilmesini sağlacak etkinliklerin düzenlemek ve uygulamak
 • Bireyde gerçekleştirilecek etkinliklerle takım ruhu bilincini aşılamak
 • Gerçekleştirilecek faaliyetlerle bireyin girişimci yönünü ön plana çıkarmasını sağlayarak kişinin sosyal gelişimine katkıda sağlamak
 • Girişimcilik ruhu ve kariyer fırsatları için topluluk üyelerini bilgilendirmek ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirmek
 • Yurt içindeki ve dışındaki benzer faaliyetler gösteren oluşumların, onlarla ortak çalışmalar yapabilir, etkinlikler düzenleyebilir.(Avrupa Birliği projeleri yazabilir ve yürütebilir)
 • Öğrenciler arasında bilgilendirme seminerleri düzenlemek ve kaynaşmayı sağlamak

Halk Dansları Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Arş. Gör. Emine KARAKAPLAN ÖZER

Topluluk Başkanı: Halime NARİN

Topluluğun Amacı

 • Ülkemizin, milletimizin ve üniversitemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda kültürel ve sanatsal etkinlikler yapmak
 • Halkımızın ve üniversite öğrencilerimizin kültürel ve folklorik değerleri; özellikle Anadolu kültürü içindeki yerlerini inceleme konusunda gereken her türlü etkinliği gerçekleştirmek
 • Ülkemiz ve milletimizin sağlam, sağlıklı ve moral değerleri yüksek gençliğe sahip olması ve gençliğin ihtiyaç duyduğu etkinlikleri yapmak
 • Üniversitemizi; üniversiteler arası yarışmalarda, ulusal ve uluslararası Halkoyunları festivallerinde temsil etmek


 

İktisadi Düşünce Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ALKIŞ

Topluluk Başkanı: Hamdi YALÇIN

Topluluğun Amaçları

 • Adıyaman Üniversitesi öğrencilerini tek bir çatı altında toplayarak kaynaşmalarını ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda fikir üretimini ve her alanda bilgi alışverişlerini gerçekleştirecek ortamı oluşturmak,
 • Bireyi topluluğun sahip olduğu ilkeler çercevesinde gerçekleştireceği faaliyetlerle katılımcı olmaya yöneltmek
 • Bireyin üniversitede aldığı eğitim doğrultusunda bilgi ve becerilerini iş hayatınına aktarabilmesini sağlacak etkinliklerin düzenlemek ve uygulamak
 • Bireyde gerçekleştirilecek etkinliklerle takım ruhu bilincini aşılamak
 • Gerçekleştirilecek faaliyetlerle bireyin girişimci yönünü ön plana çıkarmasını sağlayarak kişinin sosyal gelişimine katkıda sağlamak
 • İktisadı araştırmak, iktisat bilimini geliştirmek, iktisat mesleğinin toplum içinde saygınlığının yükselmesi ve onur mesleği konumuna yükselmesi yönünde faaliyette bulunmak
 • Çeşitli sektörlerde iktisatçılar arasında sosyal ve kültürel dayanışmanın teminini sağlamak
 • İktisat mesleğini tanıtıcı faaliyette bulunmak
 • İktisat kültür-Dünya iktisatçıları arasında etkileşimi ve yakınlaşmayı gerçekleştirmek
 • Üniversite içinde ve dışında sosyal, kültürel ve sportif düzenlemek
 • Yurt içinde ve yurt dışında benzer faaliyetler gösteren topluluk ve oluşumların onlarla ortak çalışmalar yapabilir, etkinlikler düzenleyebilir.
 • İktisat alanında ün yapmış kişilerle çeşitli sohbetler ve söyleşiler düzenlemek
 • İktisat ile ilgili kuruluşlara geziler düzenleyerek kurumların işleyişleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamakİslam Sanatları Topluluğu

Akademik Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ebubekir İNAN

Topluluk Başkanı: Simanur ÜLKÜ

Topluluğun Amacı

 • Topluluğun amacı İslam medeniyetlerinde icra edilen hat, tezhip, minyatür, bakırcılık , ebru, kaat’ı, cilt ,çini, kündekari, edirnekari, kakma, kalemişi, ve naht gibi sanat /zanaat dallarına olan ilgiyi arttırmak öğrencilerin, akademisyenlerin ve diğer üniversite personelinin bu sanatları öğrenme ve katkıda bulunma imkanlarını çoğaltmak amacıyla çalışmalar yapmak öğrenciler arasında etkileşimi arttırmak,öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarıp kendilerini kanıtlamalarını fırsat aramak bu amaçlara uygun önerilerini üniversite yönetimine iletmek, üniversite olanaklarından yararlanılmasını sağlamak ve Adıyaman Üniversitesi’nin sanatsal ve kültürel yaşamına katkı sunmaktır.
 • Topluluk bu amaçla üniversite yönetimi nezdinde her türlü girişiminde bulunur  .Kurslar ,toplantılar ,sergiler ,akademik ,sanatsal ve ekonomik faaliyetler düzenleyebilir ,yayında bulunabilir ve bunlar için yarışmalar açabilir.
 • Topluluk çalışmalarını yürütmek üzere diğer öğrenci topluluklarıyla bölümlerle, diğer üniversitelerle, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde bulunabilir.

Kaliteli Yaşam ve Yaşam Koçluğu Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Arş. Gör. Hakan USLU 

Topluluk Başkanı: Yunus HÖSÜK

Topluluğun Amacı

 • Bilimsel, kültürel, akademik çalışmalar yapmak, alanı öğrencilere tanıtmak, alanla ilgili gelişmelerden öğrencileri haberdar etmek
 • Topluluk üyelerine ilgilendikleri alanda araştırma ve uygulama fırsatı vermek, topluluk üyelerine bilimsel bilgi üretim metotları ve bu bilginin aktarılması konusunda uygulama alanı sağlamak
 • Gelecekte bu alanda çalışacak olan öğrencilerin her yönüyle Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanını daha yakından tanımalarını sağlamak
 • Bireyde görevdeşlik yaratacak takım ruhu bilincinin oluşturulması
 • Kişiler arası iletişimi geliştirmek
 • Öğrenci- iş dünyası arasında etkileşimi ve yakınlaşmayı gerçekleştirmek
 • Üyelerin etkinliklerin hitap ettikleri kişilerin; kendisiyle, doğayla ve diğer insanlarla barşık, eşit ve özgür ilişkiler temelinde paylaşıcı hiçbir ilişkisini bireysel çıkar belirlemesine izin vermeyen, etkinliklerde konum ve statü peşinde değil kendi iç zenginliğinin peşinde koşan, olayları ve olguları kendi süzgecinde geçirebilen kendi yaratıcı potansiyelini ortaya çıkartmak ve bu potansiyeli sonuna kadar geliştirmek için kendi sınırlarını zorlayan ve gün geçtikçe yetkinleşen insanlar olabilmeleri için kendi sınırlarını zorlayan ve gün geçtikçe yetkinleşen insanlar olabilmeleri için her türlü bilimsel, kültürel,sanatsal ve sosyal etkinliklerde bulunmak
 • İşyeri ve fabrikaları araştırma ve tetkik gezileri düzenleyerek kurumların  işleyişleri hakkında katılımcıların bilgi edinmelerini sağlamak
 • Üyelerin kendi güvenini sağlaması için çalışmalar yapmak, yaptıkları eylemlerin arkasında durmaları gerektiğini ve bu sayede sorumluluk kazanmasını sağlamak
 • Seminer eğitim izlenceleri ile destek eğitim programları düzenlemek, topluluk özdeş faaliyet gösteren diğer üniversitelerin öğrenci topluluklarıyla dernek vakıf vb kurumlar ile işbirliği yapmak, gerekli izinlerin alınması koşuluyla diğer üniversitelerde danışmanlık ve rehberlik alanlarıyla ilgili organizasyonlara katılmak
 • Gezi, kermes gibi etkinlikler düzenlemek, psikolojik film gösterimi, tanıtıcı slayt-belgesel gösterimi sergi gibi etkinliklerin yapılması, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanına giren konularda konferans, panel, söyleşi vb toplantılar düzenlemek

 


Kızılay Topluluğu

Akademik Danışman: Doç.Dr. Süleyman BAYRAM

Topluluk Başkanı: Saniye KAYA

Topluluğun Amacı

 • Adıyaman Üniversitesi öğrencilerini tek bir çatı altında toplayarak kaynaşmalarını sağlıklı ve bilinçli hareket etmenin olumlu getirilerini fark etmelerini sağlamak
 • Bireyi bulunduğu topluluk içerisinde farkındalık oluşturacak düzeye getirmek
 • Bireyin üniversitede aldığı eğitim ile birlikte sosyo-kültürel anlamda da kendisine birşeyler katmasını sağlamak
 • Bireyde takım ruhu bilincinin oluşturulması
 • Bireyin faaliyetlerinde girişimci yönünü ön plana çıkarmasını sağlayarak düzenlenecek aktivitelerle kişinin sosyal gelişimine katkıda bulunmak ve bu yolla üyeleri arası motivasyonu sağlamak
 • Çeşitli etkinlikler düzenleyerek yerli ve yabancı öğrenciler arasındaki işbirliğini sağlamak
 • Kızılay Topluluğu üniversite içinde ve dışında sosyal,kültürel ve sportif faaliyetler düzenleyerek hayatın akışında yer alır
 • Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer faaliyetler gösteren topluluk ve oluşumların onlarla ortak çalışmak yapabilir etkinlikler düzenleyebilir 
 • Sağlıklı kan bağışları ve kan bağışının sağlığa faydası konusunda öğrenciler arasında bilgilendirme seminerleri düzenlemek ve öğrenciler arasında kaynaşmayı sağlamaktır.Kişisel Gelişim Topluluğu

Topluluğun Akademik Danışmanı: Uzm. Muhammed KARAKUŞ

Topluluk Başkanı: Mehmet ALKAYA

Topluluğun Amaçları

 • Topluluk amacı arkadaşların mesleki, sosyal, teknolojik, sanatsal ve kültürel gelişimini sağlayarak gerek mesleki gerekse sosyal yaşama hazırlanmalarını sağlamak, arkadaşlar arasında ki iletişimi geliştirmek, Adıyaman Üniversitesi öğrencileri arasında yakınlaşma ve işbirliği sağlayarak mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak dilek ve önerilerini üniversite yönetimine iletmek ve tüm Adıyaman Üniversitesi öğrencileriyle birlikte Adıyaman Üniversitesi ruhunu oluşturmak ve yaşatmaktır.
 • Topluluk bu amaçla üniversite yönetimi nezdinde her türlü girişimde bulunur .Toplantılar ,geziler, gösteriler, sergiler düzenleyebiliyor, yayında bulunabilir ve bunlar için yarışmalar açabilir.
 • Türkiye’de ve dünyada gelişen ekonomik olayları takip ederek Adıyaman Üniversitesi öğrencilerini bilgilendirmek bu amaçla seminerler düzenlemek.
 • Topluluklar ve Üniversiteler arası etkileşimi arttırma, ortak çalışmalar yapmak, öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki iletişimi ve işbirliğini güçlendirmek.
 • Öğrencilerin kültürel ve sosyal yönden gelişmesine katkıda bulunmak
 • Öğrenmeyi öğrenmek ,hayatın sunduğu fırsatların farkına varmak ve daha etkin bir biçimde yararlanmak, kendini geliştirmenin yollarını aramak, olumsuz gibi görünen şartları olumluya çevirmenin yollarını aramak, liderlik potansiyelini ortaya çıkarmak, girişimciliği arttırmak, insanlar arası iletişimde başarılı olmak ve dilin önemini anlamak, başarılı olmanın yollarını aramak, olayları, durumları ve insanları analiz edebilme yeteneğini geliştirmekKültür ve Medeniyet Topluluğu

Akademik Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bekir KAYABAŞI

Topluluk Başkanı: Enise ELMAS

Topluluğun Amacı

 • Topluluğun amacı Doğu ve Batı Medeniyetinin ülkemize yapmış olduğu katkıyı sunmak ve bununla ilgili sanatsal sosyal faaliyetlerle öğrencilerin kültürel gelişimine katkıda bulunmak, çalışmalar yapmak, öğrenciler arasında etkileşimi arttırmak, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarıp kendilerini kanıtlamaya fırsat vermek, bu amaçla uygun önerileri üniversite yönetimine iletmek, üniversite olanaklarından yararlanılmasını sağlamak ve Adıyaman Üniversitesi’nin sanatsal ve kültürel yaşamına katkı sunmaktır.
 • Topluluk bu amaçla üniversite yönetimi nezdinde her türlü gelişimde bulunur,kurslar,toplantılar,sergiler,akademik sanatsal ve ekonomik faaliyetler düzenleyebilir yayında bulunabilir ve bunlar için yarışmalar açılır.
 • Topluluk çalışmalarını yürütmek üzere diğer öğrenci topluluklarıyla, bölümlerle,diğer üniversitelerle, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde bulunabilir. 
 • Topluluğumuz tarafından konferans, seminerler düzenlenmektedir. Kampüs içerisinde kaynaşma amaçlı toplantılar düzenlenmektedir.


 

Kültürel Hazine Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Öğr. Gör. Sunay AKKAYA

Topluluk Başkanı: Sait ARSLAN

Topluluğun Amacı

Müziksel Faaliyetler Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Arş. Gör. Gözde YILDIZ

Topluluk Başkanı: Burak DİDİNBAŞ

Topluluğun Amacı

 • Öğrencilerin kişisel müzik becerilerini ortaya koymalarını sağlamak
 • Topluluk üyelerinin sosyal ve bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak
 • Geleneksel ve Çağdaş müzik türlerinde müzik grupları oluşturmak ve etkinlikler düzenlemek
 • Üniversitemiz bünyesinde yapılacak etkinliklerdeki müziksel faaliyetleri gerçekleştirmek
 • Ulusal kültürümüze katkıda bulunacak nitelikte olan şenlik, konser vb organizasyonları düzenlemek. Bu amaçla yapılan faaliyetlere imkanlar ölçüsünde katılmak
 • Gösteri, gün, konser, seminer, toplantılar ve şenlikler düzenlemek
 • Üniversitemiz bünyesinde kurulan diğer sosyal faaliyet kulüpleri ile ortak hareket ederek, topluma faydalı faaliyet alanları oluşturmak ve bu alanlar çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunmak

Okul Öncesi Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Arş.Gör. Ayşe DURAN

Topluluk Başkanı: Hidayet PERÇİN

Topluluğun Amacı

Osmanlıca ve Kültür Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ÖZBEYAZ

Topluluk Başkanı: Mehmet İŞİKIRIK

Topluluğun Amacı

 • Topluluğun amacı Osmanlıcaya ilgiyi artırmak, öğrencilerin, akademisyenlerin ve diğer üniversite personelinin uzun yıllar boyunca bilimin kayıt edildiği bu yazı dilini öğrenme imkanlarını çoğaltmak amacıyla çalışmalar yapmak, öğrenciler arasında etkileşimi arttırmak   bu amaçlara  uygun önerilerini üniversite yönetimine iletmek, üniversite olanaklarından yararlanmasını sağlamak ve Adıyaman Üniversitesi’nin bilimsel ve kültürel yaşamına katkı sunmaktadır.
 • Topluluk bu amaçla üniversite yönetimi nezdinde her türlü girişimde bulunur, kurslar, toplantılar, sergiler akademik, sanatsal ve ekonomik faaliyetler   düzenleyebilir, yayında bulunabilir ve bunlar için yarışmalar açabilir.
 • Topluluk çalışmalarını yürütmek üzere diğer öğrenci topluluklarıyla, bölümlerle, diğer üniversitelerle, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinde bulunabilir.

Psikolojik Danışma ve Gelişim Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Gülşen BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK

Topluluk Başkanı: Zeynep Nur GÖRDÜK

Topluluğun Amacı

 • Bilimsel, kültürel, akademik çalışmalar yapmak, alanı öğrencilere tanıtmak, alanla ilgili gelişmelerden öğrencileri haberdar etmek
 • Topluluk üyelerine ilgilendikleri alanda araştırma ve uygula fırsatı vermek, topluluk üyelerine bilimsel bilgi üretim metotları ve bu bilginin aktarılması konusunda uygulama alanı sağlamak
 • Gelecekte bu alanda çalışacak öğrencilerin her yönüyle Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanını daha yakından tanımalarını sağlamak
 • Bireyde görevdeşlik yaratacak takım ruhu bilincinin oluşturulması
 • Kişiler arası ilişkileri geliştirmek
 • Öğrenci iş dünyası arasında etkileşimi ve yakınlaşmayı gerçekleştirmek Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Topluluğu, üniversite içinde ve dışında sosyal,kültürel ve sportif faaliyetler düzenleyerek hayatın akışında yer alır.
 • Üyelerin ve etkinliklerin hitap ettikleri kişilerin; kendisi ile,doğayla ve diğer insanlarla barışık, eşit ve özgür ilişkiler temelinde paylaşıcı hiçbir ilişkisini bireysel çıkar belirlemesine izin vermeyen etkinlerde konum ve statü peşinde değil kendi iç zenginliğinin peşinde koşan, olayları ve olguları kendi süzgecinde geçirebilen kendi yaratıcı potansiyelini ortaya çıkarmak ve bu potansiyeli sonuna kadar geliştirmek için kendi sınırlarını zorlayan ve gün geçtikçe yetkinleşen insanlar olabilmeleri için her türlü bilimsel kültürel sanatsal ve sosyal etkinlikte bulunmak
 • İşyeri ve fabrikaları araştırma ve tetkik gezileri düzenleyerek kurumların  işleyişleri hakkında katılımcıların bilgi edinmelerini sağlamak
 • Üyelerin kendi güvenini sağlaması için çalışmalar yapmak, yaptıkları eylemlerin arkasında durmaları gerektiğini ve bu sayede sorumluluk kazanmasını sağlamak
 • Seminer eğitim izlenceleri ile destek eğitim programları düzenlemek, topluluk özdeş faaliyet gösteren diğer üniversitelerin öğrenci topluluklarıyla dernek vakıf vb kurumlar ile işbirliği yapmak, gerekli izinlerin alınması koşuluyla diğer üniversitelerde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanlarıyla ilgili organizasyonlara katılmak
 • Gezi, kermes gibi etkinlikler düzenlemek, psikolojik film gösterimi, tanıtıcı slayt-belgesel gösterimi sergi gibi etkinliklerin yapılması, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanına giren konularda konferans, panel, söyleşi vb toplantılar düzenlemek

Sosyal Hizmetler Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Doç. Dr. Özge ÖZGÜR

Topluluk Başkanı: Merve İRİADAM

Topluluğun Amacı

 • Sosyal hizmeti tanıtmak ve sosyal hizmet mesleğinin gelişimini sağlamaktır.
 • Sefaleti, sadakayı, sosyal dışlanmışlığı, ötekileştirmeyi yaşayanların psiko-sosyal iç görüşlerini geliştirmek, yaşadıkları toplumsal gerçeği değiştirmelerini, zorunluluğun bilincinden hareket ederek sosyal işlev yüklenmelerine yol açarak aydınlığa ve refah giden sosyal mücadelede yolu görmelerini kolaylaştırmaktır.
 • Topluluklar ve üniversiteler arası etkileşimi arttırmak, ortak çalışmalar yapmak, öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki iletişimi ve işbirliğini güçlendirmek
 • Sosyal hizmetin toplumda varlığının farkına varmak ve farkındalık yaratmaktır.
 • Üniversite bünyesindeki topluluklarla etkileşim içerisine girmek, etkinlikler düzenlemek ve üniversitedeki öğrencilerin katılımını sağlamaktır.

 Sosyoloji Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Bekir KOCADAŞ

Topluluk Başkanı: Adem ESİN

Topluluğun Amacı

 • Adıyaman Üniversitesi öğrencilerini tek bir çatı altında toplayarak kaynaşmalarını; ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda fikir üretimini ve her alanda bilgi alış verişlerini gerçekleştirecek ortamo oluşturmak
 • Bireyi, topluluğun sahip olduğu ilkeler çerçevesinde gerçekleştireceği faaliyetlerle katılımcı olmaya yöneltmek
 • Bireyin üniversitede aldığı eğitim doğrultusunda bilgi ve becerilerini iş hayatına aktarabilmesini sağlayacak etkinlikleri düzenlemek ve uygulamak
 • Bireyde gerçekleştirilecek etkinliklerle takım ruhu bilincini aşılamak
 • Gerçekleştirilecek faaliyetlerle bireyin girişimci yönünü ön plana çıkarmasını sağlayarak kişinin sosyal gelişimine katkı sağlamak
 • Sosyoloji Topluluğu öğrenci-sosyoloji dünyası arasında etkileşimi ve yakınlaşmayı kolaylaştırarak, üniversite içinde ve dışında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenleyerek hayatın akışında yer alır.
 • Yurt içindeki ve dışındaki benzer faaliyetler gösteren topluluk ve oluşumların, onlarla ortak çalışma yapabilir, etkinlikler düzenleyebilir.(Avrupa Birliği projeleri yazabilir ve yürütebilir)
 • Sosyolojiyle ilgili veya kendi alanında ün yapmış kişilerle çeşitli sohbet ve söyleşiler düzenleyebilir.
 • Sosyoloji ile ilgili araştırma, panel, sempozyum düzenleyerek katılımcılarının sosyolojinin odak noktaları ve ilgilendiği problem alanları hakkında bilgi edinmelerini sağlamakŞiir Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Öğr. Gör. Tahsin YAPRAK

Topluluk Başkanı: Duygu ASLAN

Topluluğun Amacı

Toplum Gönüllüleri Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Arş. Gör Gonca Çiffiliz KINAY

Topluluk Başkanı: Şeymanur ÇAKAN

Topluluğun Amacı

Üniversitemiz toplulukları arasında en aktif olan topluluktur. Sosyal amaçlı film gösterisi, kan bağışı, köy okullarına kitap, kırtasiye yardımı ve köy okullarını boyama gibi birçok etkinlik düzenlemektedirler. Turizm Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Arş. Gör. Reşat ARICA

Topluluk Başkanı: Okay ÇOŞKUN

Topluluğun Amacı

 • Bireyde girişimcilik ruhunun oluşturulması
 • Öğrenciler arası iletişimin güçlenmesi birlikte yaşama, birlik ve beraberliğin sağlanması
 • Turizm alanında şehir için gerekli araştırmaların yapılması halkın turizm konusunda bilinçlenmesi gibi sosyal sorumluluk konularının işlenmesi
 • Kültür varlıklarının bilinirliği korunması ve araştırmasını sağlayıcı çalışmaların yapılması
 • Turizm bilincini yaygınlaştırıcı etkinliklerde bulunmak
 • Topluluklar öğrenciler için Üniversite için şehir için önemli birimlerdir. Bununla birlikte Turizm Topluluğu Adıyaman ilinin tanıtımı Üniversitenin tanıtımı için dış ilişkilere önem verecek yanında uzman sektör temsilcileri ve diğer üniversite birimleriyle iletişim halinde olunacak ve ortak çalışmalar yapılacaktır.(Araştırma seminer konferans toplantılar ziyaretler vb.),
 • Adıyaman Üniversitesi bünyesinde mesleki konferans, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmanın yanı sıra topluluk amaçları doğrultusunda sosyal ve kültürel bağlamda genel katılımlı etkinlikler düzenlemek
 • Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Turizm eğitimi alan öğrenciler arasında iletişim, işbirliği ve bilgi alışverişini sağlamak
 • Yaptığı etkinliklerle Adıyaman Üniversitesinin tanıtımına katkıda bulunmak
 • Kültürel ve sosyal faaliyetlerde üyelerin liderlik özgüven ve ortak çalışma yeteneklerini geliştirme ve Turizm Topluluğu üyelerine kariyer danışmanlığı yaparak sektörer-mesleki bilgilerini arttırmaktır.
 • Şehir ve şehir dışında bulunan benzer oluşumlarla ilgili kişilerle iletişimi sağlamak ve ortak çalışmalarda bulunmak
 • Akademik anlamda araştırma gezileri yapmak ve yurtiçindeki fuar konferans gibi etkinliklere katılarak Üniversitenin adını duyurmak, girişimcilik ve ARGE konularına yoğunlaşmak
 • Turizm algısı değişmekte ve insanlar artık daha çok kültür turizmine yönelmektedir. Adıyaman ilinin kültür potansiyeli düşünüldüğünde bir çekici unsuru bulunmaktadır. Kültür üzerine yoğunlaşmalı ve bunun için gerekli çalışmalar yapılarak(ARGE, bilgilendirme, tanıtım vb.) Adıyaman ilinin kültür turizminden getirisini arttırmak amaçlanmaktadır.Türkçe Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ

Topluluk Başkanı: Emel DURAN

Topluluğun Amacı

 • Adıyaman Üniversitesi öğrencilerini tek bir çatı altında toplayarak kaynaşmalarını; ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda fikir üretimini ve her alanda bilgi alış verişlerini gerçekleştirecek ortamo oluşturmak
 • Bireyi, topluluğun sahip olduğu ilkeler çerçevesinde gerçekleştireceği faaliyetlerle katılımcı olmaya yöneltmek
 • Bireyin üniversitede aldığı eğitim doğrultusunda bilgi ve becerilerini iş hayatına aktarabilmesini sağlayacak etkinlikleri düzenlemek ve uygulamak
 • Bireyde gerçekleştirilecek etkinliklerle takım ruhu bilincini aşılamak
 • Gerçekleştirilecek faaliyetlerle bireyin girişimci yönünü ön plana çıkarmasını sağlayarak kişinin sosyal gelişimine katkı sağlamak
 • Türkçe Topluluğu öğrenci-sanat dünyası arasında etkileşimi ve yakınlaşmayı kolaylaştırarak, üniversite içinde ve dışında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenleyerek hayatın akışında yer alır.
 • Yurt içindeki ve dışındaki benzer faaliyetler gösteren topluluk ve oluşumların, onlarla ortak çalışma yapabilir, etkinlikler düzenleyebilir.(Avrupa Birliği projeleri yazabilir ve yürütebilir)
 • Sanatla ilgili veya kendi alanında ün yapmış kişilerle çeşitli sohbet ve söyleşiler düzenleyebilir.
 • Türkçe ile ilgili araştırma ve teknik gezileri düzenleyerek sanat eserleri hakkında katılımcıların bilgi edinmelerini ve eserler arasında kıyas yapabilme yetilerini arttırmayı sağlamakÜniversiteli Aktif Gençlik Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ

Topluluk Başkanı: Şükrü DEMİR

Topluluğun Amacı:

 • Gençliğin farkına varması ve farkındalık yaratması yerinde ve zamanında söz sahibi olmak, öğrencilerin, akademisyenlerin ve diğer üniversite personelinin proje eğitimi donanımlı ve gelişmiş bir gençliğin, öğrenme ve katkıda bulunma imkanlarını çoğaltmak amacıyla çalışmalar yapmak, öğrenciler arasında etkileşimi arttırmak, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarıp kendilerini kanıtlamalarına fırsat vermek, bu amaçlara uygun önerilerini üniversite yönetimine iletmek, üniversite olanaklarından yararlanılmasını sağlamak ve Adıyaman Üniversitesi'nin yönetimine ve yöneticilerine yardımcı olmak ve kolaylık sağlamak katkı sunmaktır.
 • Topluluk bu amaçla üniversite yönetimi nezdinde her türlü girişimde bulunur, kurslar, toplantılar, sergiler, akademik,sanatsal ve ekonomik faaliyetler düzenleyebilir, yayında bulunabilir ve bunlar için yarışmalar açabilir.
 • Topluluk çalışmalarını yürütmek üzere diğer öğrenci topluluklarıyla, bölümlerle diğer üniversitelerle, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinde bulunabilir.

Yeniler Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Okt. Murat ŞAHİN

Topluluk Başkanı: Mustafa YAŞAR

Topluluğun Amacı

 • Adıyaman Üniversitesi öğrencilerini  yeni araştırmalar yapmalarını teşvik etmek, fikir üretmek ve yenilikçi her türlü etkinliğin içerisine olmalarını sağlamaktır.
 • Yeni düşünceye sahip her şeyin yazılı, görsel ve sayısal tanıtım faaliyetlerini yapmak
 • Araştırma ve geliştirme alanında toplantılar, seminerler, konferanslar ve kurslar düzenlemek.
 • Yeni fikirler üzerine yazısal, sözel ve görselveya sayısal ortamlarda Üniversitenin onayıyla yayın yapmak.
 • Araştırma ve geliştirme faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve kurumlar ile işbirliği yapmak.
 • Projeler hazırlamak, bu projeler için destek aramak, bulmak ve bu projelerin gerçekleşmesine katkıda bulunmak.
 • Adıyaman Üniversitesi’nde öğrencilere yeni fikir bulma, projelendirme ve bütçelendirme konularında destek olmak.
 • Hackathonlar  düzenlayerek fikirlerin hızlı bir şekilde projelendirerek hayata geçirilmesini sağlamak.
 • Yeni ve gelişmekte olan kültür sanat ve sportif faaliyetlerini araştırarak üniversite içerisinde yaygınlaştırılmasını sağlamak.
 • Kulüpler öğrencilerin ders dışı sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi veya akademik koşullara katkıyı amaçlar.
 • Topluluklar Üniversitenin akademik ortamına uygun düşmeyecek faaliyetlerde bulunmaz.
 • Topluluklar, Üniversite öğrencilerinin ders dışı sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri amacıyla, Üniversite tarafından sağlanan imkanlardan ilgilenen öğrencilerin eşit ve düzenli bir şekilde yararlanabilmeleri için kurulur. Topluluklar, belirli bir yeteneği öngörmemeli ve çalışma programlarına yeteneği olamayan ama konuya ilgi duyan öğrencilerin eğitebilecekleri veya katılabilecekleri faaliyetleri de almalıdırlar.
 • Topluluklar kendi faaliyet alanlarının dışına çıkamaz ve diğer topluluklara ait faaliyetlerde bulunamazlar. Bu ancak topluluklar arası anlaşmayla olabilir
 • Yeniler Topluluğumuz yıl içerisinde konferans, seminer,dinleti  vb. etkinlikler gerçekleştirmektedir.

Yeşilay Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Arş. Gör. Fatma TORUN

Topluluk Başkanı: Oğuzcan KURTOĞLU

Topluluğun Amacı

 • Adıyaman Üniversitesi öğrencilerini uyuşturucu alkol sigara gibi zararlı maddelerden korumak
 • Üniversitemizin öğrencileri için gelecek vadeden ortamlar oluşturup, öğrencilerimizi zararlı alışkanlık ve maddelerden korumayı sağlamak
 • Bireylere alkol, uyuşturucu ve sigara gibi zararlı maddeler hakkında bilgi vermek
 • Bireylerin Üniversitemizde bulundukları bu kritik dönemde bu tür zararlı alışkanlıklardan korunmaları için onlara yardımcı olmak noktasında seminer düzenlemek
 • Bireyin faaliyetlerinde sağduyulu davranmasını sağlamak
 • Bireyin yarına sağlıklı bir beden ve ruhla geçmesi için bireylere yardımcı olmak
 • Yeşilay topluluğu Üniversitemizde rahat ferah temiz bir ortam sağlayacaktır.
 • Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer faaliyetler gösteren topluluk ve oluşumlarla ortak çalışmalar yapabilir, etkinlikler düzenleyebilir.

Araştırma Geliştirme ve Bilgilendirme Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Öğr. Gör. Serkan ÇAĞ

Topluluk Başkanı: Sami GÖK

Topluluğun Amacı

Bilim Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Arş. Gör. Salih AKBUDAK

Topluluk Başkanı: Ömer TAK

Topluluğun Amacı

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Öğr. Gör. Tümay ALPER

Topluluk Başkanı: Niğda Medine KARAKAŞLI

Topluluğun Amacı

 

Kamu Yönetimi Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Yrd. Doç.Dr. Emine KEF

Topluluk Başkanı: Göksel GÖZÜKARA

Topluluğun Amacı

Okçuluk Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOÇ

Topluluk Başkanı: Tugay KARADAĞ

Topluluğun Amacı:

 • Topluluğun amacı, öğrencilerimize sporu ve ata sporumuz olan okçuluğu sevdirmek, öğrencilerin sportif ve kültürel gelişimini sağlayarak gerek mesleki gerekse sosyal yaşama hazırlanmalarını sağlamak, arkadaşlar arasındaki iletişimi geliştirmek, Adıyaman Üniversitesi öğrencileri arasında yakınlaşma ve işbirliğini sağlayarak mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve dilek ve önerilerini üniversite yönetimine iletmek ve tüm Adıyaman Üniversitesi öğrencileriyle birlikte Adıyaman Üniversitesi ruhunu oluşturmak ve yaşatmaktır.
 • Topluluk bu amaçla üniversite yönetim nezdinde her türlü girişimde bulunur, toplantılar, geziler, gösteriler, spor yarışmaları düzenler. Üniversitemizi üniversiteler arası okçuluk yarışmalarında ismini duyurup üniversite adına başarılar getirmeyi prensip haline getirir.
 • Türkiye'de ve dünyada gelişen ekonomik olayları takip ederek Adıyaman Üniversitesi öğrencilerini bilgilendirmek ve bu amaçla seminer düzenlemek.
 • Topluluklar ve üniversiteler arası etkileşimi artırmak, ortak çalışmalar yapmak, öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki iletişimi ve işbirliğini güçlendirmek,
 • Öğrencilerin kültürel, sportif ve sosyal yönden gelişmesine katkıda bulunmak.
 • Hayatın sunduğu fırsatların farkına varmak ve daha etkin bir biçimde yaralanmak, kendini geliştirmenin yollarını aramak,olumsuz gibi görünen şartların olumluya çevirmenin yollarını aramak, girişimciliği arttırmak, sportif faaliyetlerde başarılı olmakl ve sporun önemini anlamak ve anlatmak başarılı olmanın yollarını aramak. 

Sanat Tarihi Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Öğr. Gör. Ufuk GÖKARSLAN

Topluluk Başkanı: Kübra Nur KAYNAK

Topluluğun Amacı

Aşçılar Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Öğr. Gör. Nejdet DOKUR

Topluluk Başkanı: 

Topluluğun Amacı

 • Adıyaman Üniversitesi öğrencilerini tek bir çatı altında toplayarak kaynaşmalarını ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda fikir üretimini ve her alanda bilgi alışverişlerini gerçekleştirecek ortamı oluşturmak,
 • Bireyi topluluğun sahip olduğu ilkeler çercevesinde gerçekleştireceği faaliyetlerle katılımcı olmaya yöneltmek
 • Bireyin üniversitede aldığı eğitim doğrultusunda bilgi ve becerilerini işhayatınına aktarabilmesini sağlacak etkinliklerin düzenlemek ve uygulamak
 • Bireyde gerçekleştirilecek etkinliklerle takım ruhu bilincini aşılamak
 • Gerçekleştirilecek faaliyetlerle bireyin girişimci yönünü ön plana çıkarmasını sağlayarak kişinin sosyal gelişimine katkıda sağlamak
 • Türk mutfağını araştırmak, mutfak sanatını geliştirmek, aşçılık mesleğinin toplum içinde saygınlığının yükselmesi ve onur mesleği konumuna yükselmesi yönünde faaliyette bulunmak
 • Çeşitli sektörlerde aşçılar arasında sosyal ve kültürel dayanışmanın teminini sağlamak
 • Aşçılık mesleğini tanıtıcı faaliyette bulunmak
 • Yemek kültür-Dünya mutfakları arasında etkileşimi ve yakınlaşmayı gerçekleştirmek
 • Üniversite içinde ve dışında soyal, kültürel ve sportif düzenlemek
 • Yurt içinde ve yurt dışında benzer faaliyetler gösteren topluluk ve oluşumların onlarla ortak çalışmalar yapabilir, etkinlikler düzenleyebilir.
 • Yiyecek içecek sektöründe ün yapmış kişilerle çeşitli sohbetler ve söyleşiler düzenlemek
 • Mutfak ve mutfak sanatları ile ilgili kuruluşlara geziler düzenleyerek kurumların işleyişleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak

Doğal Afet ve Acil Yardım Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Arş. Gör. Musa EŞİT

Topluluk Başkanı: 

Topluluğun Amacı:

 • Adıyaman Üniversitesi kamuoyuna tanıtmak
 •  Doğa sporları faaliyetleri düzenlemek,doğa yürüyüşleri,tırmanış,dağcılık,izcilik,yüzme,kamp ve yakın çevredeki doğal tarihi yerlere geziler düzenlenmesi ve benzeri aktiviteler organize etmektir.Aynı zamanda doğa sporlarını sevdirmek,öğretmek ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla kurulmuştur.
 • Yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda öğrenciler ile akademik ve idari personel arasında kaynaşma,yardımlaşma ve karşılıklı bilgi alışverişini sağlamak
 • Ülkemizin ve bulunduğumuz bölgenin deprem kuşağında yer alması nedeniyle üyelerimizi bilgilendirip eğiterek yurt içi veye yurt dışında doğa sporlarında,doğal afetlerde ve benzeri kurtarma gerektiren tüm olaylarda ve kazalarda gönüllü olarak görev almasını sağlamaktır.
 • Yurt içi veya yurt dışındaki benzer amaçlarla çalışmalar yapan topluluk ve oluşumlarla ortak çalışmalar yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilir.
 • Olası felaketlerde deprem,çığ,sel vb.üniversitemizi temsil edecek dinamik,etkin,eğitimli ve donanımlı arama kurtarma timleri oluşturmaktır. Doğa Sporları Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖÇER

Topluluk Başkanı: 

Topluluğun AmacıEngelsiz Yaşam Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Yrd.Doç. Dr. Suat ÇAPUK

Topluluk Başkanı: 

Topluluğun Amacı

Genç Girişimciler Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Doç.Dr. Nazif ÇALIŞ

Topluluk Başkanı: 

Topluluğun Amacı

 • Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin tek bir çatı altında toplayarak kaynaşmalarını;ekonomik,kültürel ve sosyal alanlarda fikir üretimini ve her alanda bilgi alışverişlerini gerçekleştirecek ortamı oluşturmak
 • Bireyi,topluluğun sahip olduğu ilkeler çerçevesinde gerçekleştireceği faaliyetlerle ulusallaşmaya ve uluslararasılaşmaya yöneltmek
 • Bireyin üniversitede aldığı eğitim doğrultusunda bilgi ve becerilerine iş hayatına aktarabilmesini sağlayacak yetkinliklerin değiştirilmesi
 • Bireyde görevdaşlık yaratacak takım ruhu bilincinin oluşturulması
 • Bireyin,faaliyetlerinde girişimci yönünü ön plana çıkarılmasını sağlamak,düzenlenecek aktivitelerle kişinin sosyal gelişimine katkıda bulunmak ve bu yolla üyeler arası motivasyonu sağlamak 
 • Öğrenci iş dünyası arasında etkileşimi ve yakınlaşmayı gerçekleştirmek
 • Genç Girişimciler Topluluğu üniversite içinde ve dışında sosyal,kültürel ve sportif faaliyetler düzenleyerek hayatın akışında yer alır
 • Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer faaliyetler gösteren topluluk ve oluşumların onlarla ortak çalışmak yapabilir etkinlikler düzenleyebilir 
 • İş dünyasında ekonomi uzmanlarının ve sahalarında ün yapmış kişilerle çeşitli sohbet ve söyleyişiler düzenlemek
 • İş yeri ve fabrikalara araştırma tetkik gezileri düzenleyerek kurumların işleyişleri hakkında katılımcıların bilgi edinmelerini sağlar

Hoca Ahmet YESEVİ Topluluğu

Akademik Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hasan MAÇİN

Topluluk Başkanı:

Topluluğun Amacı

 • Düşünce ve eserleriyle İslam’ın değerlerini ve Türk Kültürünü öğrencilerimize  hissettirmek ve öğretmek. Hoca Ahmet  Yesevi binlerce  yıllık Türk töresinin verdiği doğru  ölçülerle  de donanmış bir kişi  olarak; İslam’ı  doğru  anlamış  ve dosdoğru  anlatmıştır. Amacımız Hoca  Ahmet  YESEVİ ‘yi  öğrencilerimize bu yönüyle tanıtmak  ve  sevdirmek.
 • Kulüp bu amaçla Üniversite yönetimi  nezdinde  her türlü  girişimde bulunur, toplantılar, geziler  düzenleyebilir  yayında  bulunabilir ve bunlar  için yarışma açabilir.

 • Türkiye’de ve dünyada  gelişen sosyal olayları takip ederek Adıyaman Üniversitesi  öğrencilerini  bilgilendirmek ve bu amaçla  seminerler düzenlemek

 • Topluluklar ve üniversiteler arası  etkileşimi arttırmak , ortak çalışmalar yapmak, öğretim elemanları ve  öğrenciler  arasındaki iletişim  ve iş birliğini güçlendirmek

 • Sosyal ve kültürel hayatta farkındalık ve duyarlılık  oluşturmak.

 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin haklarıyla ilgili  toplumsal  duyarlılık  oluşturmak ve  dayanışma bilincini arttırmak.Medeniyet Mühendisleri Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Prof. Dr. Murat PALA

Topluluk Başkanı: 

Topluluğun Amacı

 • Arkadaşların mesleki sosyal, kişisel,teknolojik, sanatsal ve kültürel gelişimini sağlayarak gerek mesleki gerekse sosyal yaşama hazırlanmalarını sağlamak, arkadaşlar arasındaki iletişimi geliştirmek, Adıyaman Üniversitesi öğrencileri arasında yakınlaşma ve işbirliğini sağlayarak mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak dilek ve önerilerini üniversite yönetimine iletmek ve tüm Adıyaman Üniversitesi öğrencileriyle birlikte Adıyaman Üniversitesi ruhunu oluşturmak ve yaşatmak
 • Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak
 • Türkiye’de ve dünyada gelişen ekonomik olayları takip ederek Adıyaman Üniversitesi öğrencilerini bilgilendirmek ve bu amaçla seminerler düzenlemek
 • Topluluklar ve üniversiteler arası  etkileşimi arttırmak, ortak çalışmalar yapmak, öğretim elemanları ve  öğrenciler  arasındaki iletişim  ve iş birliğini güçlendirmek
 • Sosyal ve kültürel hayatta farkındalık ve duyarlılık  oluşturmak.
 • Öğrenmeyi öğretmek, hayatın sunduğu fırsatların farkına varmak ve daha etkin bir şekilde yararlanmak, kendini geliştirmenin yollarını aramak, olumsuz gibi gözüken koşulları olumluya çevirmenin yollarını aramak, liderlik potansiyelini ortaya çıkarmak, girişimciliği artırmak, insanlar arası etkileşimde başarılı olmak ve dilin önemini anlamak, başarılı olmanın yollarını aramak, olayları, durumları ve insanları analiz edebilme yeteneğini geliştirmek
 • Araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak
 • İnşaat sektörünün gelişmesine yardımcı olmayı üstlendiği ulusal sosyal sorumluluk projeleriyle çevresinde farkındalık yaratmayı, üniversite öğrencilerinin gelişimine katkı sağlamak
 • Topluluk olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanları değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Matematik Topluluğu

Akademik Danışman: Yrd. Doç.Dr. Merve AVCI ARDIÇ

Topluluk Başkanı: 

Topluğun Amacı

 • Açılanan ilkeler temelinde, Adıyaman Üniversitesi öğrencilerini tek bir çatı altında toplayarak kaynaşmalarını; ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda fikir üretimimi ve her alanda bilgi alışverilerini gerçekleştirecek ortamı oluşturmak.
 • Öğrencilere bireysel keşfetme, tahmin etme, muhakeme etme, matematik boyunca ve matematiksel çizgide iletişim kurma alışkanlıklarını kazandırma.
 • Matematiksel kavramları ve öğrenmeleri birbirleri, diğer bilim dalları ve günlük yaşam ile ,ilişkilendirme  amaç ile öğrencileri matematiksel bilgileri  anlama ve uygulamalarına yardımcı olmak.
 • Bireyde gerçekleştirilecek etkinliklerle takım ruhu bilincini aşılamak.
 • Gerçekleştirilecek faaliyetlerle bireyin  gelişimci  yönünü  ön plana  çıkarmasını  sağlayarak kişinin  sosyal  gelişimine  katkıda  bulunmak.
 • Öğrencilerin  matematik  güçlerini  geliştirmeye yardımcı olmak ve  matematiksel  düşünmeyi kazanmalarına  katkıda  bulunmak.
 • Topluluk ,yurt içindeki  ve yurt  dışındaki  benzer  faaliyetler  gösteren  topluluk  ve oluşumların, onlarla  ortak çalışmalar  yapabilir, etkinlikler  düzenleyebilir.
 • Topluluk., matematik  dalında  ün  yapmış  kişilerle  çeşitli  sohbet  ve söyleşiler  düzenleyebilir.
 • Bireye,  toplumun  sahip  olduğu  ilkeler  çerçevesinde  gerçekleştireceği  faaliyetlerle  katılımcı   olmaya  yöneltmek.
 • Bireyin  üniversitede aldığı eğitim doğrultusunda  bilgi  ve becerilerini  iş hayatına  aktarabilmesini  sağlayacak  etkinlikleri  düzenlemek ve uygulamak.
 • Öğrencilerin  matematiğin seyri  hakkında bilgilenmelerini sağlamak.
 • Matematikleştirme   dediğimiz  gerçek modelden  matematik  kavrama ulaşma  şeklinde  işlenen  süreç hakkında öğrencileri bilgilendirmek “yalnızca  bir avuç yetenekli insan soyut düşünme yetisine sahiptir.” Şeklindeki alışıla gelen düşünceyi yıkmaya çalışmak.

 
Tıp Öğrencileri Kültür Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Muhittin ÖNDERCİ

Topluluk Başkanı: Begüm Hazal ÖZBEK

Topluluğun amacı

 • Öğrencilerin mesleki, sosyal, kişisel, teknolojik, sanatsal ve kültürel gelişimini sağlayarak gerek mesleki gerekse sosyal yaşama hazırlanmalarını sağlamak; öğrenciler arasındaki iletişimi geliştirmek, Adıyaman Üniversite öğrencileri arasında yakınlaşma ve işbirliğini sağlayarak mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak;   dilek ve önerilerini üniversite yönetimine iletmek ve tüm Adıyaman Üniversitesi öğrencileriyle birlikte Adıyaman Üniversitesi ruhunu oluşturmak ve yaşatmaktır.
 • Topluluk bu amaçla üniversite yönetimi nezdinde her türlü girişimde bulunabilir, toplantılar, geziler, gösteriler, sergiler düzenleyebilir, yayında bulunabilir ve bunlar için yarışmalar açabilir
 • Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer faaliyetler gösteren topluluk ve oluşumlarla ortak çalışmalar yapabilir, etkinlikler düzenleyebilir.
 • Bireyin üniversitede aldığı eğitim ile birlikte sosyo-kültürel anlamda da kendisine bir şeyler katmasını sağlamak,
 • Topluluklar ve üniversiteler arası etkileşimi arttırmak, ortak çalışmalar yapmak, öğretim elemanları ve öğrenciler  arasındaki iletişimi ve işbirliğini güçlendirmek.

Tiyatro Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Arş. Gör. Ümit DURUK

Topluluk Başkanı: 

Topluluğun Amacı

 • Adıyaman Üniversitesi öğrencilerini tek bir çatı altında toplayarak kaynaşmalarını ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda fikir üretimini ve her alanda bilgi alışverişlerini gerçekleştirecek ortamı oluşturmak,
 • Bireyi topluluğun sahip olduğu ilkeler çercevesinde gerçekleştireceği faaliyetlerle katılımcı olmaya yöneltmek
 • Bireyin üniversitede aldığı eğitim doğrultusunda bilgi ve becerilerini işhayatınına aktarabilmesini sağlacak etkinliklerin düzenlemek ve uygulamak
 • Bireyde gerçekleştirilecek etkinliklerle takım ruhu bilincini aşılamak
 • Gerçekleştirilecek faaliyetlerle bireyin girişimci yönünü ön plana çıkarmasını sağlayarak kişinin sosyal gelişimine katkıda sağlamak
 • Tiyatro topluluğu öğrenci-sanat ve tiyatro dünyası arasında etkileşimi ve yakınlaşmayı kolaylaştırarak, üniversite içinde ve dışında sosyal, kültürel ve edebi faaliyetler düzenleyerek hayatın akışında yer alır
 • Yurt içindeki ve dışındaki benzer faaliyetler gösteren oluşumların, onlarla ortak çalışmalar yapabilir, etkinlikler düzenleyebilir.(Avrupa Birliği projeleri yazabilir ve yürütebilir)
 • Tiyatro ilgili veya kendi alanında ün yapmış kişilerle çeşitli sohbet ve söyleşiler düzenleyebilir
 • Sanat ve tiyatro tarihi ile ilgili araştırma ve teknik gezileri düzenleyerek sanat eserleri hakkında katılımcılarının bilgi edinmelerini ve eserler arasında kıyas yapabilme yetilerini artırmayı sağlamak
 • Üniversitemiz öğrencilerine akademik ve idari personeline yönelik tiyatro oyunları sergilemekSportif Faaliyetler Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Fatih MURATHAN

Topluluk Başkanı: 

Topluluğun AmacıEğitim ve Kültür Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: 

Topluluk Başkanı: 

Topluluğun Amacı

Tanıtım Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: 

Topluluk Başkanı: 

Topluluğun Amacı

Bilinçli Gençler Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: 

Topluluk Başkanı: 

Topluluğun Amacı

Kültürel Gelişim Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: 

Topluluk Başkanı: 

Topluluğun Amacı

Sinema ve Kültür Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: 

Topluluk Başkanı:

Topluluğun Amacı

Moda ve Tasarım Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: 

Topluluk Başkanı:

Topluluğun Amacı

Türk Tarihi ve Kültürü Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: 

Topluluk Başkanı:

Topluluğun Amacı

Uluslararası İlişkiler Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: 

Topluluk Başkanı:

Topluluğun Amacı

Genç Tarihçiler Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: 

Topluluk Başkanı:

Topluluğun Amacı

İletişim Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: 

Topluluk Başkanı:

Topluluğun Amacı

Medya ve Reklam Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: 

Topluluk Başkanı:

Topluluğun Amacı

El Sanatları Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: 

Topluluk Başkanı:

Topluluğun Amacı

Resim Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: 

Topluluk Başkanı:

Topluluğun Amacı

Etik Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: 

Topluluk Başkanı:

Topluluğun Amacı

Ebru Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: 

Topluluk Başkanı:

Topluluğun Amacı

Mevlana Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: 

Topluluk Başkanı:

Topluluğun Amacı

Tekstil Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: 

Topluluk Başkanı:

Topluluğun Amacı

Seramik ve Cam Sanatları Topluluğu

Topluluk Akademik Danışmanı: 

Topluluk Başkanı:

Topluluğun Amacı