Birim Rehberi

BirimlerTelefon
Faks
İnternet Adresi
E-Posta
Rektörlük223 3842
223 3843

rektorozelkalem@adiyaman.edu.tr
Genel Sekreterlik223 3811
223 3812
http://genelsekreterlik.adiyaman.edu.tr/
genelsekreter@adiyaman.edu.tr
Enstitüler  
Fen Bilimleri Enstitüsü223 3800
223 2714
http://fenbilimleri.adiyaman.edu.tr/
fbe@adiyaman.edu.tr
Sağlık Bilimleri Enstitüsü223 3800
290 3268
http://saglikbilimleri.adiyaman.edu.tr/
sagbil@adiyaman.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü223 2357
223 2357
http://sosyalbilimler.adiyaman.edu.tr/
sbe@adiyaman.edu.tr
Fakülteler  
Diş Hekimliği Fakültesi225 1920
225 1921
http://dishekimligi.adiyaman.edu.tr/
dishekimligi@adiyaman.edu.tr
Eczacılık Fakültesi223 3800

http://eczacilik.adiyaman.edu.tr/

Eğitim Fakültesi223 1988
223 1426
http://egitim.adiyaman.edu.tr/
egtfakdek@adiyaman.edu.tr
Fen-Edebiyat Fakültesi223 1775
223 1774
http://fenedebiyat.adiyaman.edu.tr/
fef@adiyaman.edu.tr
Güzel Sanatlar Fakültesi223 2086
223 2087
http://gsf.adiyaman.edu.tr/
gsf@adiyaman.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi223 2700
223 2110
http://iibf.adiyaman.edu.tr/
iibf@adiyaman.edu.tr
İslami İlimler Fakültesi290 1293
290 1292
http://iif.adiyaman.edu.tr/
iif@adiyaman.edu.tr
Mimarlık Fakültesi223 3800

http://mimarlik.adiyaman.edu.tr/

Mühendislik Fakültesi223 3808
223 3809
http://muhendislik.adiyaman.edu.tr/
muhendislik@adiyaman.edu.tr
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi223 3800Teknoloji Fakültesi223 3808
223 3809
http://teknoloji.adiyaman.edu.tr/ 
teknoloji@adiyaman.edu.tr
Tıp Fakültesi223 1694
223 1693
http://tipfakultesi.adiyaman.edu.tr/
tip@adiyaman.edu.tr
Turizm Fakültesi223 1024
223 1254
http://turizm.adiyaman.edu.tr/
turizmfakultesi@adiyaman.edu.tr
Konservatuvarlar  
Devlet Konservatuvarı223 2328
223 2114
http://konservatuvar.adiyaman.edu.tr/
dkm@posta.adiyaman.edu.tr
Yüksekokullar  
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu223 0470
202 0470
http://besyo.adiyaman.edu.tr/
besyo@adiyaman.edu.tr
Sağlık Yüksekokulu223 3003

http://syo.adiyaman.edu.tr/

Yabancı Diller Yüksekokulu223 2989

http://yadyok.adiyaman.edu.tr/

Meslek Yüksekokulları  
Besni Meslek Yüksekokulu311 0422
311 0424
http://bmyo.adiyaman.edu.tr/
besni@adiyaman.edu.tr
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu781 6945
782 1463
http://gmyo.adiyaman.edu.tr/ 
golbasimyo@adiyaman.edu.tr
Kâhta Meslek Yüksekokulu725 8150
725 7792
http://kmyo.adiyaman.edu.tr/
kahta@adiyaman.edu.tr
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu223 3800
223 2071
http://shmyo.adiyaman.edu.tr/
shmyo@adiyaman.edu.tr
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu223 3800
223 2129
http://sbmyo.adiyaman.edu.tr/
sbmyo@adiyaman.edu.tr
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu223 2128
223 2129
http://tbmyo.adiyaman.edu.tr/
tbmyo@adiyaman.edu.tr
Uygulama ve Araştırma Merkezleri  
Çevre Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi223 3800

http://adyucevre.adiyaman.edu.tr/
Deney Hayvanları Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi223 3800

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi223 3800

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi223 3800

http://adyuisgm.adiyaman.edu.tr/
Kent Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi223 3800

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi223 3800

http://adyumlab.adiyaman.edu.tr/
adyumlab@adiyaman.edu.tr 
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi223 3800Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi223 3800Sürekli Eğitim Merkezi223 3800

http://sem.adiyaman.edu.tr/

Tarımsal Uygulama ve Arazi Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi223 3800

http://tayam.adiyaman.edu.tr/

Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi223 3800

http://adyu-tomer.adiyaman.edu.tr/
adyutomer@adiyaman.edu.tr
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi223 3800

http://uzalcbs.adiyaman.edu.tr/

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi223 3800

http://uzem.adiyaman.edu.tr/

Daire Başkanlıkları  
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı223 3845
223 3844
http://bidb.adiyaman.edu.tr/
bidb@adiyaman.edu.tr
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı223 3832
223 3832
http://imidb.adiyaman.edu.tr/ 
imid@adiyaman.edu.tr
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı223 3828
223 3828
http://kutuphane.adiyaman.edu.tr/
kutuphane@adiyaman.edu.tr
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı223 3818
223 3836
http://oidb.adiyaman.edu.tr/
oidb@adiyaman.edu.tr
Personel Daire Başkanlığı223 3815
223 3816
http://pdb.adiyaman.edu.tr/
pdb@adiyaman.edu.tr
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı223 3820
223 3821
http://sksdb.adiyaman.edu.tr/
sksdb@adiyaman.edu.tr
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı223 3829
223 3830
http://sgdb.adiyaman.edu.tr/
sgdb@adiyaman.edu.tr
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı223 3825
223 3826
http://yitdb.adiyaman.edu.tr/
yitdb@adiyaman.edu.tr
Müdürlükler  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü223 2676
223 2676
http://dsim.adiyaman.edu.tr/

Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü223 3846

http://anaokulu.adiyaman.edu.tr/

Koordinatörlükler  
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü223 3800
223 3807
http://kik.adiyaman.edu.tr/
kik@adiyaman.edu.tr
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü223 3835
223 3835
http://e-bap.adiyaman.edu.tr/
adyubap@adiyaman.edu.tr
Farabi Kurum Koordinatörlüğü223 3800

http://farabi.adiyaman.edu.tr/

Toplam Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü223 3800

http://tkyk.adiyaman.edu.tr/
kalite@adiyaman.edu.tr
Diğer Birimler  
Dış İlişkiler Birimi223 3837
223 3812
http://disiliskiler.adiyaman.edu.tr/
international@adiyaman.edu.tr
Hukuk Müşavirliği223 3813

http://hm.adiyaman.edu.tr/
hukukmusavirligi@adiyaman.edu.tr
İç Denetim Birimi223 3811
223 3812
http://icdenetim.adiyaman.edu.tr/

Proje, Üretim, Yönetim ve Koordinasyon Merkezi223 3800
223 3835
http://projem.adiyaman.edu.tr/

Diğer
Eğitim ve Araştırma Hastanesi216 1015
214 5599
http://www.adiyamaneah.gov.tr/

Turizm Uygulama Oteli223 2864
223 2863
http://otel.adiyaman.edu.tr/
otel@adiyaman.edu.tr 

+90 (416) XXX XXXX