Bilgi Edinme

Bilgi Edinme Hakkı kapsamında bilgi edinmek isteyenlerin başvurularını kabul edip, kanun kapsamındaki her türlü bilgi ve belgeyi başvuranların yararına sunmak amacıyla Üniversitemiz Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde Bilgi Edinme Birimi oluşturulmuştur.

Bilgi Edinme başvurusu yapmadan önce;

  • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerini okuyunuz.
  • Başvuru konusu sorunuzun kurumumuz elinde bulunan bilgi ve belge olmasına dikkat ediniz.
  • Başvuru konusu sorunuzun cevabının kurumumuz internet sitesinde bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.
  • Bilgi Edinme başvurunuzu, Kanunun 6. maddesi ile Yönetmeliğin 9. ve 10. maddelerinde belirtilen başvuru usulüne göre yapınız.

Adı, soyadı, adres telefon numarası, kimlik numarası açık olarak belirtilmeyen, istediği bilgi ve belge ile sorusu anlaşılamayanların başvuruları Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince cevaplandırılmayacaktır.

Başvuru Formunu doldurduktan sonra bilgiedinme@adiyaman.edu.tr adresine gönderiniz.

Bilgi Edinme Mevzuatı